Košice – Luník IX

od | jún 4, 2022 | Osobitný článok

 

Text a Foto: SDB Košice – Luník IX

8. apríl sa v celom svete oslavuje ako Deň Rómov. Aj my sme sa zúčastnili na slávnostnom kultúrnom predstavení, ktorého hosťom bol aj splnomocnenec vlády pre Rómov pán Ján Hero, košickí arcibiskupi oboch katolíckych Cirkví i primátor mesta. Program bol slávnostný, nechýbala hudba a spev, po skončení programu bolo aj občerstvenie.

Lunik 06 2022 02

Pri príležitosti tohto dňa sme pripravili aj katechézu na škole, kde sme sa v siedmich triedach stretli so žiakmi, rozprávali sme sa s nimi, spievali duchovné piesne a modlili sa. Bola to dobrá príležitosť dať tomuto dňu aj pridanú duchovnú hodnotu.

Lunik 06 2022 05

Veľkonočné trojdnie sme po dvoch rokoch mohli opäť sláviť verejne, čo sme radi využili. Zaujímavá bola krížová cesta po sídlisku s krížom, na ktorý si každý účastník mohol napísať svoje meno. Potom sme chodili pomedzi činžiaky, modlili sa jednotlivé zastavenia krížovej cesty, až sme vyšli pod les nad Luníkom, kde sme kríž osadili do zeme.

Na Veľkonočnú nedeľu nechýbala tradičná posviacka jedál, ktorá je aj pre Rómov veľkou chvíľou, a hoci nie všetci si našli cestu aj do kostola, veríme, že niečo z veľkonočných milostí preniklo k všetkým, ktorí stáli o požehnanie.

Radosť zo zmŕtvychvstania v našich končinách vyjadruje aj tradičná oblievačka. Ani naši mladí nestáli bokom, a tak dievčatá na Veľkonočný pondelok neodchádzali domov suché. Tvárili sa, že sú nahnevané, ale bolo jasné, že ak by mali suché šaty, nezostalo by suché ich oko…

Po skončení doby covidovej sa nám opäť rozbehli duchovné obnovy na Borde, kde chodíme s mladými každý mesiac. Tematicky sme sa zladili s prípravou na stretnutie mladých T22, vychádzame teda z témy biblické vrchy a ich odraz v našom živote. Naposledy sme mali horu Karmel spojenú s postavou biblického Eliáša. Pri obnovách nechýba scénka, aktivity s duchovným programom, zamyslenie a svätá spoveď.

Duchovnú obnovu sme mali aj so skupinou dospelých, ktorým sme zase priblížili stretnutie pápeža Františka pri ďakovnej púti Slovákov do Ríma. Táto púť sa odohrávala po Veľkej noci a zúčastnili sa na nej aj naši spolubratia Jozef Gibala a Marián Maťaťa s piatimi mladými z Luníka IX. Potešilo nás, že vo svojom príhovore Svätý Otec spomenul aj koberec z Luníka. „Povedali mi, že veľký koberec, ktorý bol použitý na pódiu počas stretnutia s rómskou komunitou v Košiciach, bol rozstrihaný a rozdelený medzi rodiny sídliska a môže slúžiť na uvítanie pred dverami každej domácnosti.“ Na konci audiencie si dokonca vyžiadal selfie s našimi mladými a s kobercom, ktorý sme mu priniesli do Ríma!

Lunik 06 2022 03

V máji sme mali ešte veľmi peknú slávnosť prvého svätého prijímania. Po chlapcoch sa tentoraz pripravili na prijatie sviatosti dievčatá. Bolo ich desať a väčšina z nich aj naďalej pokračuje v účasti na svätých omšiach i na stretkách. Dokonca vzniká zárodok budúceho zboru, takže vidíme tu nádej na rast.

Lunik 06 2022 04

Významnou pomocou pre našu činnosť na Luníku IX sú animátori, ktorí prichádzajú zvonka. Často prichádzajú aj mimo dohodnutých záväzkov, len aby sa stretli s deťmi, zúčastnili na svätej omši či jednoducho boli prítomní na sídlisku. Ich nadšenie nám pomáha v priťahovaní mladých na stretká a na svätú omšu a neraz inšpiruje aj nás samotných k väčšej horlivosti.

Ešte jedna oblasť nášho života v týchto mesiacoch stojí za zmienku. Ani na Luníku IX sme sa nevyhli téme Ukrajina. Niekoľkokrát sa nám podarilo ísť s mladými z Luníka na stanicu pomáhať ako dobrovoľníci. No a v našom stredisku našlo dočasné útočisko viacero rodín. Najdlhšie tu bola matka – vdova s dvoma dcérami, ktorým sa nám potom podarilo sprostredkovať ďalšie ubytovanie v meste, teraz tu máme dokonca Slováka z Ukrajiny, dôchodcu, ktorý plynule hovorí po slovensky.

S blížiacimi sa prázdninami pomaly začíname pripravovať letné akcie, o tom sa rozpíšeme azda viac v budúcich príspevkoch.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.