Kniha Sexuálne oslobodená mládež

od | mar 29, 2023 | Osobitný článok

 

Kam dospela sexuálna sloboda? Ako mení pornografia, rodová ideológia či potrat pohľad na človeka?

 Čo sme to spravili so sexuálnym oslobodením? Banalizovanie „kultúry porna“, honba za výkonom, posadnutosť sexuálnou orientáciou… Ak sa mladí cítia byť sexuálne oslobodení, sú väzňami viacerých nátlakov. Čo je to za slobodu, ktorá človeka núti ustavične si vyberať identitu, lásku a konanie ako hocijaký iný spotrebný tovar?

Aj tieto otázky a témy otvára stále aktuálna a unikátna kniha z Vydavateľstva DON BOSCO s názvom: Sexuálne oslobodená mládež (nie tak celkom) (2019) od uznávanej odborníčky Thérèse Hargotovej.

Kniha 03 2023 02

Kniha sa opiera o autentické svedectvá a odvažuje sa čeliť skutočným otázkam, ktoré kladú tínedžeri a mladí dospelí. Pozýva čitateľa nanovo sa zamyslieť nad výchovou k citovému, partnerskému a sexuálnemu životu, aby človek našiel seba samého skôr, než vstúpi do vzťahu s inými.

Knihu isto ocenia mnohí, ktorí sa venujú mladým – rodičia, učitelia, vychovávatelia, kňazi.

V roku 2017 odporúčal známy vatikánsky denník L’Osservatore Romano na titulnej stránke svojich novín knihu Sexuálne oslobodená mládež (nie tak celkom) ako vhodné čítanie pred blížiacou sa synodou o mladých.

Pri vydaní tohto titulu v slovenčine sa o ňom vyjadril (dnes už zosnulý) don ThDr. Štefan Turanský, PhD., sdb takto:

„Pre nás na Slovensku je kniha aktuálna aj tým, že racionálne a odborne hovorí o tzv. sexuálnej revolúcii, ktorá sa v západnom svete udiala koncom 60. rokov minulého storočia a ktorej cieľom bolo dosiahnuť sexuálnu slobodu bez morálnych a iných reštrikcií, čo silne ovplyvnilo súčasné zmýšľanie a dianie v tejto oblasti. Autorka však otvorene a podložene poukazuje aj na negatívne dôsledky sexuálnej revolúcie. Na západe sa totiž čoraz viac ozývajú hlasy odborníkov o tom, že skutočnej slobody je veľmi málo, že muži sú zbavení zodpovednosti a ženy sa dostali do izolácie, často samy musia čeliť materstvu; že antikoncepcia nerieši problémy a že prirodzené metódy sú najlepším spôsobom, ako zodpovedne prežívať svoju sexualitu; že ,zákazy‘, teda určité normy majú svoj zmysel, aby mladý dospievajúci človek mohol žiť v pravej slobode, pretože proklamované heslo ,zakázané zakazovať‘ sa zmenilo na osídlo; že prechod od ,žiadne intímne vzťahy pred manželstvom‘ k ,potrebe čím skôr začať s aktívnym sexuálnym životom‘ mladých čoraz viac zotročuje a oberá ich o životné vízie. Títo odborníci tiež upozorňujú, že otázka pornografie (najmä na internete), rodovej ideológie a potratu deformuje pohľad na človeka ako takého.

Autorka knihy Sexuálne oslobodená mládež (nie tak celkom) apeluje na rodičov, aby sa zodpovedne chopili svojej výchovnej úlohy, a dodáva: ,Sexualita je záležitosť, ktorá v podstate vzniká v rodine. Neexistuje vhodnejšie prostredie, ako je rodina, kde možno hovoriť na tému sexuality a pomáhať adolescentom objavovať svoj vyzretý sexuálny život. Jasným predpokladom je, aby rodina bola v tejto oblasti vyzretá.‘“

Thérèse Hargotová sa narodila v roku 1984 v Belgicku. Je vydatá, matka troch detí. Hargotová je uznávaná sexuologička, terapeutka, filozofka, blogerka, učiteľka a spisovateľka. O ľudskej sexualite prednáša a diskutuje v mnohých kútoch sveta. Už viac ako desať rokov pôsobí v školskom prostredí.

Kniha Sexuálne oslobodená mládež (nie tak celkom) je brožovaná a má 192 strán.

Kniha 03 2023 03

Kniha 03 2023 04

Vydavateľstvo DON BOSCO

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.