Keď nemať rodičov je trestné

od | dec 31, 2021 | Osobitný článok

 

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: misijné oddelenie SDB

Drahí naši čitatelia a dobrodinci, vďaka vašej štedrosti sme aj v roku 2021 mohli podporiť mnohé diela na pomoc chudobným po celom svete. Okrem iných sú to už druhý rok aktivity saleziánskych novicov na Madagaskare v ich patronáte nad väznicou pre mladistvých v Anjanamasina, ktorá sa nachádza dvadsať kilometrov od hlavného mesta Antananarivo. Je v nej do sto chovancov.

Misie 12 2021 02

Nástup chlapcov vo väznici pre mladistvých v Anjanamasina, Madagaskar

Novici spolu so saleziánom otcom Florentom Dembelem a ďalšími dobrovoľníkmi každú nedeľu navštevujú toto miesto. Strávia s chlapcami celý deň. Z väčšej časti sú to hry a zábavný program, pretože ako hovorí otec Florent: „Títo chlapci sa smejú málokedy a veselých dní v ich živote bolo veľmi málo.“Tento radostne prežitý čas lieči ich zraňujúcu minulosť a pomáha im nájsť vnútornú silu pre zmenu ich života. V programe sú okrem hier aj osobné a skupinové rozhovory, cvičenie technických zručností, aby sa vedeli rozhodnúť, o akú profesiu by mali záujem. Chlapci majú aj veľmi dobrý vzťah k hudbe, preto spev a rôzne hudobné nástroje tu majú svoje pevné miesto. Ale saleziáni predovšetkým pravidelne zabezpečia dobrý obed a večeru, ktorou sa deň končí. Vedenie väznice tvrdí, že je to len raz do týždňa, čo sa chlapci majú možnosť dosýta najesť dobrého jedla.

Misie 12 2021 04

Okrem nedeľnej stravy saleziáni podporujú aj inú organizáciu, ktorá prináša jedlo v stredu.

Sčasti sme aj pomohli vybaviť väznicu knihami, učebnicami, športovým a pracovným náčiním i hudobnými nástrojmi.

Veľkú radosť spôsobilo aj zakúpenie nových matracov a lepšej posteľnej bielizne, najmä diek, lebo v nevykurovanej budove bolo v niektorých ročných obdobiach chladno.

Misie 12 2021 03

Situácia mladých je na Madagaskare skutočne ťažká. Z 11 miliónov mladých v krajine žije 78% pod hranicou chudoby a polovica z nich trpí následkami chronickej podvýživy. Tretina detí nemá možnosť navštevovať školu. Pre chudobu mnoho detí pracuje, dokonca aj v baniach.

Deti a mladí sa za týchto okolností veľmi ľahko dostanú na ulicu. Je to pre úmrtie rodičov, pre ťažkú situáciu doma alebo pre zlé sociálne pomery v rodine. Rodičia trpiaci rôznymi závislosťami sa často správajú násilne k vlastným deťom, a tak je ulica pre deti tou „lepšou možnosťou“. Z ulice je potom už iba krôčik do väzenia. Niektorí mladí vo väznici hovoria, že sú tam preto, lebo nocovali vedľa miesta, kde sa stala krádež, a keď prišla polícia, tak ich jednoducho zobudili a vzali do väzenia. Podľa ich jednoduchej logiky totiž každý, kto žije na ulici, musí kradnúť, aby prežil.

Žiaľ, táto väznica pre mladistvých je jedinou takouto v krajine. V iných častiach Madagaskaru sú mladí väznení spolu s ostatnými, čo je pre nich doslova likvidačné. Situáciu v minulom roku skomplikovalo aj sucho, ktoré spôsobilo neúrodu, a ťažký priebeh pandémie COVID-19, ktorej obeťou sa stal aj náš misionár don Vladimír Stuhlý.

Misie 12 2021 05

Novic pri hrobe saleziána Vladimíra Stuhlého, Madagaskar

Je veľmi dobré, že do tejto aktivity sú zapojení saleziánski novici, teda budúci saleziáni. Majú takto podobne ako don Bosco možnosť vidieť zblízka biedu, do ktorej privedie neprítomnosť lásky a výchovy v živote detí. Tak sa ich životné poslanie môže upevniť a získať ten správny smer.

Okrem tohto diela na Madagaskare sme podporili aj vzdelávanie detí na Srí Lanke, v Konžskej demokratickej republike, v Čade, Etiópii aj Indii. Viac o týchto projektoch sa môžete dozvedieť na našej stránke: www.saleziani.sk/misie/.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Tri hôrky

Vstúpili sme do Adventu, na ktorý sme sa pripravili adventnou vigíliou a podnetmi pre deti a mladých, na ktorých ešte ďalej pracujeme.

Veľký Biel

Vždy, keď sa blíži prvý piatok vieme, že nás čaká spovedanie na školách vo Vajnoroch a v Rači. Tentoraz sa k aktivitám na školách pridali aj prednášky pre žiakov vo Vrábľoch a Púchove.

Stopy v snehu

Pozvánka na spomienkové podujatie pri príležitosti 40. výročia zadržania troch slovenských občanov na poľsko-slovenskej štátnej hranici pri tajnej preprave náboženskej literatúry.

Mikuláš na Miletičovej

V nedeľu 3. decembra prišiel svätý Mikuláš aj ku saleziánom v Bratislave na Miletičovej.