Kapitula skončila. Ale nie, vlastne ešte len začala

od | feb 19, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: Marián Peciar SDB

Posledný poldeň provinciálnej kapituly v piatok sa viackrát objavil v rozprave slovný výraz „teplá voda“. Čítajúc s odstupom včerajšie vyjadrenia, spolubratia ich nepopreli, ale uvideli, že vlastne nič nové nevymysleli. Nové v zmysle, nejakých super vychytávok ako zlepšiť modlitbu, ako byť viac bratmi v komunite a aké nové finty skúšať na mladých generácie Z. Ak niekto čakal napäté hlasovanie o záverečnom dokumente, musel byť sklamaný. Žiadne uzávery sa nekonali. Ba skôr naopak.

Kapitula 10 2022 03

Počas piatich dní, účastníci vo svojom druhom a zároveň poslednom (!) hlasovaní odhlasovali výstup včerajšieho dňa (štvrtok) ako výstup provinciálnej kapituly 2022. Ako sme spomenuli vo včerajšej správe, spolubratia vybrali zo svojich diskusií 3 postoje a 3 činy, ktoré považujú za iskru pre prežívanie saleziánskeho života dnes.

Teda odpoveď na otázku „Akí saleziáni…?“ spolubratia priniesli naspäť domov. Spolu s otázkou však rozniesli do svojich komunít po celom Slovensku aj oheň kapituly. Ako spomenul vo svojom záverečnom príhovore provinciál Peter Timko, „provinciálna kapitula sa niekedy zvykne prirovnávať k Turícam. Je to Duch Svätý, ktorý nás zjednocuje. Mám radosť, že môžem skonštatovať, že počas týchto dní sme sa zjednotili v túžbe nechať sa premieňať Pánom. Jednota a premena nie sú v našej moci.“

Kapitula 10 2022 04

Počas záverečnej sv. omše provinciál v kázni túto tému ešte rozvil: „Odchádzame s niečím starým, no predsa novým. Kristus na kríži vydychuje ducha a to nie je koniec, ale začiatok. Aj keď prídete domov, doma to už nebude staré, ale predsa nové. Nový je zážitok spoločenstva.“

Hoci každý účastník si vyrobil svoju syntézu prežitých dní, dojmy účastníkov boli veľmi podobné: zažili sme silu spoločenstva; bolo to niečo nové (metóda) a zároveň sme nič nové nevymysleli (obsahy); myšlienky z kapituly sa stanú súčasťou našich revízií a plánovaní.

Kapitula 10 2022 05

Záverečné ďakovania za pokojný priebeh, dobrú organizáciu, peknú a podnetnú liturgiu a iné drobnosti iba umocnili atmosféru rodinnosti, ktorú účastníci kapituly zažili.

Večer kapitula pokračovala vo všetkých 26 komunitách, keď bratia vyrozprávali, čo videli a zažili, ale to už je iný príbeh…

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Luník IX

Na Veľký piatok sme pripravili pre sídlisko Luník IX krížovú cestu. Okrem kŕdľa detí sa k nám pridalo aj viacero dospelých, pre ktorých to bola príležitosť duchovne sa stíšiť uprostred sídliskového ruchu, v ktorom bežne žijú.

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.