Kanonická vizitácia sestier saleziánok

od | dec 28, 2023 | Časopis 1/2024, Saleziánska rodina

 

Autor: Maria Assunta Sumiko Inoue FMA / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív FMA

V dňoch 30. augusta až 19. novembra 2023 sa uskutočnila v Slovenskej provincii sestier saleziánok kanonická vizitácia. Zvyčajne sa koná každých šesť rokov prostredníctvom členky generálnej rady z Ríma – tzv. radkyne vizitátorky.

Radkyňa vizitátorka je delegátkou generálnej predstavenej Inštitútu FMA a navštevuje provincie, ktoré sú jej zverené, ako sestra medzi sestrami, aby tak posilnila spoločenstvo s Inštitútom. Cieľom vizitácie je posilniť puto lásky, upevniť záväzok vernosti Stanovám a podporiť rozvoj diel ako odpoveď na miestne požiadavky v duchu dona Bosca a Matky Mazzarellovej. Túto službu radkyne vizitátorky pre sestry saleziánky na Slovensku už druhé šesťročie koná sestra Maria Assunta Sumiko Inoue, ktorá nám poskytla krátky rozhovor.

FMA 12 2023 01

Sestra Maria Assunta Sumiko Inoue, radkyňa-vizitátorka z Generálnej rady Inštitútu FMA

Predstavenie sestry Marie Assunty Sumiko Inoue

Sestra Maria Assunta pochádza z Japonska. Prvé rehoľné sľuby zložila v Tokiu v roku 1989. V Japonskej provincii jej boli zverené rôzne služby – učiteľka náboženstva a dejepisu, zodpovedná za oratórium a pastoráciu povolaní, magistra noviciek, provinciálna radkyňa za formáciu, provinciálna predstavená Japonskej provincie sestier saleziánok. V roku 2014 počas XXIII. generálnej kapituly v Ríme bola zvolená ako radkyňa vizitátorka na šesťročie 2014 – 2020 a na XXIV. generálnej kapitule v roku 2021 bola opäť pre túto službu zvolená na šesťročie 2021 – 2027.

Sestra Mária Assunta, pochádzaš z Japonska. Aká bola cesta tvojho povolania až po službu generálnej radkyne vizitátorky v Ríme?

Narodila som sa do kresťanskej rodiny. V mojej farnosti pôsobili kňazi verbisti a rehoľné sestry saleziánky, ktoré spolupracovali vo farnosti a vo farskej škole. Prirodzene som vyrastala v kresťanskom a saleziánskom prostredí, potom som dostala od Pána povolanie byť dcérou Márie Pomocnice. Po prvých rehoľných sľuboch som pracovala na strednej škole ako učiteľka dejepisu a náboženstva a robila som nedeľné oratórium na františkánskej fare a v našom dome. Vždy som mala v sebe silnú túžbu venovať sa povolaniam a stať sa vychovávateľkou duší. Nechýbali mi možnosti sprevádzať mladých ľudí na ich ceste povolania, aj keď som ich sama nevyhľadávala. Veľmi som milovala tábory rozlišovania povolania pre mladých ľudí a nikdy som nepovedala nie, keď ma požiadali o pomoc s povolaniami. Potom ma moja provincia poverila animáciou pastorácie povolaní, formáciou dievčat a sestier. Pred zvolením za generálnu radkyňu vizitátorku som bola magistrou noviciek, provinciálnou radkyňou za formáciu a provinciálnou predstavenou.

FMA 12 2023 03

Sestra Maria Assunta so sestrami saleziánkami na slávnosti večných sľubov v Banskej Bystrici

Teraz si tu na Slovensku na kánonickej vizitácii saleziánok. Ako radkyňa vizitátorka prežívaš už svoj druhý mandát v generálnej rade. Aké je to byť zodpovedná v takejto službe a ktoré krajiny by si mala v tomto šesťročnom období navštíviť? Sú veľké rozdiely v prežívaní charizmy na jednotlivých územiach?

Ako radkyni vizitátorke mi niekedy hovoria, že som prišla na kontrolu. Namiesto toho vždy vysvetľujem, že kanonická vizitácia je pre nás sestry FMA niečo oveľa rodinnejšie. Rovnako ako matka, ktorá má veľa dcér roztrúsených po celom svete, aj naša generálna matka chce vedieť, ako sa majú, ako žijú jej dcéry, aký majú vzťah s ostatnými atď., ale nemôže ich všetky navštíviť, pretože je ich veľa a sú ďaleko. Preto pošle niekoľko dcér, ktoré s ňou žijú v Ríme, aby navštívili ostatné dcéry. Radkyne vizitátorky sme teda predĺženou rukou našej generálnej matky.

Počas tohto šesťročného obdobia navštívim desať provincií v dvadsiatich troch krajinách, pretože mnohé provincie majú viacero národov. Pôjdem aj na Ukrajinu, do Ruska, do krajín Blízkeho východu, preto vás prosím o modlitbu.

Mnohým veciam sa učím navštevovaním svojich sestier a žasnem, pretože pri všetkej rozmanitosti, ktorú vo svete máme, prežívame rovnakú charizmu a ľudia si v našom výchovnom prostredí vážia preventívny systém výchovy. Spája nás láska k našim zakladateľom – donovi Boscovi a matke Mazzarellovej a vernosť Stanovám. Charizma Inštitútu sa stále viac rozvíja plynutím času, pretože Duch Svätý sa nikdy nezastaví.

FMA 12 2023 04

Stretnutie sestry Marie Assunty s exallievmi v komunite sestier saleziánok v Humennom

Ako si vnímala život a prácu slovenských sestier saleziánok ?

Aj tu, na Slovensku, vidím vanutie Ducha Svätého. Veľmi si vážim, že naše sestry uvažujú o význame diel a domov, aby reagovali na potreby dnešných mladých ľudí. Sú otvorenejšie novosti a zmenám v porovnaní sedem rokov dozadu, keď som tu bola na vizitácii po prvýkrát. Teší ma, že sa zlepšili aj niektoré podmienky bývania sestier. Mám veľa krásnych zážitkov z návštev našich komunít, najmä v mládežníckych strediskách a školách, kde naše sestry pracujú. Sestry sú kreatívne. Možno aj vás bude zaujímať napríklad nová kaplnka zasvätená blahoslavenej Anne Kolesárovej na základnej škole v Banskej Bystrici, naša prítomnosť v Prešove, kde naše sestry začali nový druh práce výchovy a vzdelávania rómskych dievčat. Mám veľkú radosť, keď nájdem odvážne a kreatívne sestry, ktoré sa odvážia začať nové veci pre dobro mladých ľudí a dnešnej spoločnosti. Je dobré, aby sestry mali v provincii rôznorodé výchovné poslanie, aby poskytli viac možností, ako osloviť rôznych mladých ľudí a reagovať na ich ľudské a duchovné potreby.

FMA 12 2023 02

Stretnutie sestry Marie Assunty so sestrami a mladými v Dolnom Kubíne

Máš nejaký odkaz pre saleziánsku rodinu na Slovensku?

Vnímam veľmi pozitívne spoluprácu a dobré vzťahy s mladými ľuďmi a medzi členmi saleziánskej rodiny na Slovensku. Saleziánski spolupracovníci a voluntárie dona Bosca (VDB) sú tu na Slovensku najpočetnejšími skupinami v rámci sveta. Je to bohatstvo a sila pre Cirkev na Slovensku. Vyzývam vás, aby ste čoraz viac posilňovali spoluprácu v rôznych výchovných aktivitách vytváraním siete medzi komunitami a spoločne budovali solídnu výchovnú komunitu pri rešpektovaní rôznorodosti každej skupiny.

Tvárou v tvár dnešnej slovenskej spoločnosti, ktorá, zdá sa, má tendenciu vytvárať dva póly – liberalizmus a tradicionalizmus, môžete ako saleziánska rodina spoločne prispieť k budovaniu jednoty najmä v Cirkvi a pomôcť ľuďom integrovať všetko s rozvahou a skromnosťou, povzbudzovať ich, aby srdce prešlo od úzkosti k dôvere v Pána, ktorý vedie našu históriu. Buďte svedkami nádeje a radosti!

Som vďačná za prežité chvíle so všetkými ľuďmi, ktorých som počas tejto návštevy stretla. S veľkou láskou na vás budem spomínať vo svojich modlitbách. Ďakujem z celého srdca!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie