Jozef a Ježiš v práci – pohľad do dneška

od | mar 10, 2022 | Osobitný článok

 

 Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Keď pápež cez Vianoce uvažoval o vzťahu Jozefa s Ježišom, urobil takýto záver: „Keď sa nezamestnaní vrátia domov, počujú otázky: „Našli ste si prácu?“–„Nie, nič nie je… Išiel som do Charity a dostal som chlieb.“

To, čo dáva dôstojnosť, nie je nosenie chleba domov. To nedáva dôstojnosť. To, čo dáva dôstojnosť, je zarábanie na chlieb, a ak túto možnosť ľuďom nedáme, bude to prejav sociálnej nespravodlivosti. Zodpovední by mali dať každému príležitosť zarobiť si na chlieb, pretože tento zárobok dáva dôstojnosť. Práca je akýmsi dôstojným pomazaním. Mnohí mladí ľudia, mnohí otcovia a mnohé matky zažívajú tragédiu nedostatku práce, ktorá by im umožnila žiť v pokoji. Hľadanie sa často stáva takým dramatickým, že vedie k strate všetkej nádeje a vôle žiť, poznamenáva pápež.„V súčasnom období pandémie mnoho ľudí prišlo o prácu a niektorí, zavalení neúnosnou záťažou, si dokonca vzali život. Chcel by som vám pripomenúť každého z nich a ich rodiny. Práca nie je len na zabezpečenie slušného života. Je to aj spôsob sebavyjadrenia, pri ktorom sa cítime užitoční a učíme sa praktickosti, ktorá pomáha, aby sa náš duchovný život nestal spiritualizmom. Žiaľ, práca sa často stáva rukojemníkom sociálnej nespravodlivosti a namiesto toho, aby bola prostriedkom humanizácie, vedie na existenčnú perifériu.“

„Veľakrát si kladiem otázku,“ hovorí pápež, „v akom duchu vykonávame svoju každodennú prácu. Ako sa vyrovnávame s únavou? Vnímame svoju činnosť ako súvisiacu len s vlastným osudom alebo aj s osudom iných? Práca je v skutočnosti spôsob vyjadrenia našej osobnosti, ktorá je vo svojej podstate vzťahová. Práca je tiež spôsob vyjadrenia našej kreativity: každý robí prácu po svojom, vo svojom vlastnom štýle; rovnaká práca, ale v inom štýle.“

„Kresťanský manažér je povolaný, aby starostlivo zvážil miesto pridelené každému v jeho spoločnosti vrátane tých, ktorých povinnosti sa môžu zdať menej dôležité, pretože všetky sú dôležité v Božích očiach…Uvedomujem si, aké náročné môže byť evanjelium a aké ťažké je ho implementovať v konkurenčnom profesionálnom svete. Napriek tomu vás povzbudzujem, aby ste upriamili svoj pohľad na Ježiša Krista prostredníctvom svojich modlitieb a oddanosti svojej každodennej práci,“ zdôraznil pápež.

Krása je cesta, ktorou môžeme ísť k Pánovi

Na jednej z prvých generálnych audiencií v novom roku vystúpili aj cirkusanti Circus Rona Roller z Ríma. Pápež im vyjadril obdiv k ich umeleckej zručnosti a zdôraznil, že za krátkym vystúpením sú dlhé hodiny tréningu: „Ďakujem, že robíte ľuďom radosť. Vaše vystupovanie je kontaktom s krásou a je to vždy cesta, ktorou môžeme ísť k Pánovi.“

Mladí hľadajú riešenia – stretnutie mladých v Taize

Pápež František im vo svojom posolstve zdôraznil, že prežívajú veľa úzkostí. V týchto časoch narastajúcej polarizácie si kladú závažné otázky o budúcnosti, pričom pred odpoveďami neutekajú, ale spoločne ich hľadajú, a to aj modlitbou a počúvaním Božieho slova, ktoré môže osvetliť v najzložitejších ľudských situáciách.

„Rozhodli ste sa neodvrátiť zrak od ľudského utrpenia a naliehavých potrieb okamihu, ale pozeráte sa na ne s dôverou, pretože máte podiel na riešeniach. Je veľa dôvodov na obavy, ale je pravda, že Boží Duch nikdy neprestáva pôsobiť a inšpirovať tvorcov bratstva, solidarity a jednoty… Povzbudzujem mladých katolíkov, pravoslávnych aj protestantov, ktorí sa zúčastňujú na tomto stretnutí, aby boli pútnikmi dôvery všade tam, kam ich Pán pošle. Zároveň mám nádej, že počas letných prázdnin budete môcť ísť do Turína a s radosťou prežijete túto udalosť bratstva, ktorá je Púťou dôvery na Zemi.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Memoriál Jozefa Kabinu

Pozývame vás zaspomínať si na futbalové časy. V sobotu 22. 6. 2024 od 9:30 sa v Bratislave na Trnávke uskutoční 1. ročník Memoriálu Jozefa Kabinu.

Noe a zvieratká

Vydavateľstvo DON BOSCO prináša príbeh Noeho s korábom a zvieratkami v krásnom prevedení, ktoré je vhodné pre deti od 3 rokov. Veršovaný text je plný prekvapení a inšpirácií.

Hladina Dunaja výrazne stúpla

Intenzívne zrážky v Nemecku a Rakúsku spôsobili výrazné vzostupy vodných hladín v celej hornej časti Dunaja. Na slovenskom úseku rieky je tiež evidovaný výrazný vzostup vodnej hladiny.

Rebrík, jún 2024

V júnovom Rebríku je voda všade okolo nás. Viete, že 75 % živého stromu tvorí voda? Že zvuk sa šíri vo vode rýchlejšie ako vo vzduchu? Toto a omnoho viac zaujímavostí o vode sa dozviete v Téme júnového Rebríka.