Jesenná brigáda na Miletičovej

od | okt 11, 2022 | Osobitný článok

 

Autor: Jozef Kupka SDB / Foto: Terézia Kötelešová

Saleziáni v Bratislave na Miletičovej organizujú pravidelne každý rok dve veľké brigády. Jednu na jar a druhú na jeseň. Aj teraz sa uskutočnila jesenná brigáda v sobotu 8. októbra. Prišlo na ňu asi 40 ľudí. Mládež, rodičia aj deti. A roboty bolo opäť veľa ako na kostole…

Brigada 10 2022 02

Brigada 10 2022 03

Upratovalo sa v starom oratóriu, v novom oratóriu, v kostole, v priestoroch fary, v suterénoch a čistili sa vonkajšie priestory hlavne na nádvorí pred kostolom (lístie, odpadky prehodené za živý plot). Bolo potrebné umývať okná, umývať podlahy, čistiť steny a okná od pavučín a vyprázdňovať sklady. Po šiestich mesiacoch (a dlhšom čase) sa v skladoch vždy nakopí množstvo nepotrebného materiálu a tak aj teraz sme úspešne naplnili jeden celý kontajner odpadom a nepotrebnými vecami. Nuž darmo, žijeme v konzumnej spoločnosti a v takom veľkom diele, aké je na Miletičovej, stačí 6 mesiacov, aby sa tu nakopili nepotrebné veci, v poriadne veľkom množstve.

Brigada 10 2022 06

Brigada 10 2022 04

Brigada 10 2022 05

Všetci brigádnici si pochutili na dobrom guláši, ktorý sa podával na obed a potom po obede ešte pokračovali v prácach, ktoré bolo potrebné dokončiť. Veľká vďaka patrí každému, kto bol ochotný zapojiť sa do brigády a priložil svoju ruku ku skrášleniu a uprataniu priestorov tohto diela.

Brigada 10 2022 07

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.