Jeruzalem

od | feb 22, 2023 | Saleziáni

 

Autor: Ján Bendík

V saleziánskom dome v Jeruzaleme-Ratisbonne sa pripravujú traja spolubratia z našej slovenskej provincie na kňazstvo. Pred nedávnom nám poslali správu, ako sa im darí.

Týždeň pred Vianocami patril v Ratisbonne prvým skúškam, no a po nich sa už všetci pokojne mohli pripravovať na sviatky. Mali sme spoločný obed so zamestnancami (najstarší dvaja z nich tu pracujú už 35 rokov). Matej Fabian sa odhodlal na slovenské vianočné pečenie, čo mu vyšlo naozaj skvele, a zožal medzinárodný úspech. Bohužiaľ, nepodarilo sa mu zorganizovať klasickú Štedrú večeru, no ako náplasť na ranu tu bola možnosť sláviť polnočnú svätú omšu v Betleheme.

Jeruzalem 02 2023 02

Na Prvý sviatok vianočný sa celá komunita stretla v Jaskyni narodenia Pána na svätej omši a po nej nasledoval presun na Pole pastierov a spoločné vešpery. Vynaliezaví arabskí kresťania nahovorili malého chlapca, aby sa tam fotil s turistami s malým živým barančekom.

Matej, povedz nám, prosím ťa, ako prebiehal ďalší program v komunite?

„Večer sme mali slávnostnú vianočnú večeru pretkávanú spevom kolied a hudobno-zábavných vystúpení bratov. Nebola kapustnica, ale večera bola dobrá. 🙂 Nakoniec Mikuláš z Kamerunu, ktorý ledva dostal víza na pobyt v Izraeli, nám v nákupnom vozíku priniesol darčeky.“

Jeruzalem 02 2023 03

S končiacim sa obdobím Adventu a začínajúcim obdobím Vianoc sa prelínal aj židovský sviatok Znovuposvätenia chrámu – Chanuka. V tom čase sa postupne zapaľujú sviečky na 9-ramennom svietniku na verejných miestach, ale aj v okne bytov a pred vchodom do domácností.

V januári nás čakalo skúškové obdobie, po ktorom nasledovalo rusticatio – jeden voľný deň v osobnej réžii každého spolubrata. Niektorí šli na výlet, iní k moru a ďalší iba ostali vo svojej izbe. Posledný januárový týždeň sme mali duchovné cvičenia, po nich oslavu dona Bosca a začiatok semestra spojený s kuratóriom. Všetkých troch nás potešil príchod otca provinciála Petra Timka, ktorého sprevádzal spolubrat Pavol Drška. Obaja nás navštívili počas kuratória 1. – 3. februára.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.