Jeden z pilierov chrámu Božského Srdca

od | jún 15, 2023 | Svet

 

Text a Foto: Ferdinand Kubík SDB

V Ríme pri hlavnej železničnej stanici TERMINI stojí Bazilika Božského Srdca, ktorú na žiadosť Svätého Otca Pia IX. postavil don Bosco. Pôvodným zámerom pápeža bolo zasvätiť kostol svätému Jozefovi, ktorého v roku 1870 vyhlásil za „patróna univerzálnej cirkvi“. Práce sa však zastavili pre nedostatok financií a Svätý Otec poprosil dona Bosca, aby pokračoval v stavbe. Aj napriek podlomenému zdraviu sa don Boscovi podarilo získať prostriedky potrebné na stavbu kostola apelovaním na katolícky svet a osobnými cestami do Francúzska a Španielska. Kostol bol vysvätený 14. mája 1887. Z vďačnosti k svojim dobrodincom sa na dvanástich stĺpoch (okrem jedného) objavili mená darcov. Na jednom z nich, hneď prvý stĺp sprava (od oltára) sa nachádza nápis: KATARZYNA ADAMOWA POTOCKA. Je to meno poľskej grófky Kataríny Potockej, rod. Branickej.

Bazilika 06 2023 01

Pilier v Bazilike Božského Srdca v Ríme na ktorom sa nachádza nápis: KATARZYNA ADAMOWA POTOCKA

Neboli to teda len bohatí ľudia zo západu, ale aj v blízkej poľskej krajine našiel don Bosco dobrodincov. Kto je tá žena, keď sa v centrálnom archíve nenachádza žiadna korešpondencia medzi ňou a donom Boscom?

Grófka Katarína Branická sa narodila v roku 1825 v Lubomli (dnešná Ukrajina, blízko hraníc s Poľskom). Wikipédia ju predstavuje ako poľskú šľachtičnú, zberateľku umenia, podporovateľku vedeckých prác profesorov Jagelonskej univerzity a dobrodinku, ktorá financovala opravy arcibiskupského sídla v Krakove a katedrály na Waweli. Okrem toho, že Katarína patrila medzi najvýznamnejšie osobnosti Európy na základe pôvodu, krásy a bohatstva, napr. odmietla návrh na manželstvo od princa Karola Ľudovíta Bonaparteho neskoršieho cisára Napoleona III. (1808 – 1873), ktorý sa stal prvým prezidentom Francúzska, bola aj neobyčajne podnikavá, s citom pre dobročinnosť. Poľský skladateľ Fryderyk Chopin jej venoval v novembri 1848 Valčík As dur. Táto skladba je jeho posledným dielom, ktoré bolo zverejnené za jeho života.

Bazilika 06 2023 02

Katarzyna Adamowa Potocka

Jej babka Alexandra von Engelhardt (Sašenka) (1754 – 1838) bola v Petrohrade dvornou dámou Kataríny Veľkej. Katarína Veľká jej z politických dôvodov vybrala za manžela poľského grófa Františka Xavery Branického (ok. 1730 – 1819). V Poľsku existujú fámy (ktoré historik Simon Sebag Montefiore označil ako „stupid“), že jej matkou bola ruská cárovná Katarína Veľká, ktorá v roku 1764 neporodila chlapca Petra, ale dievča a cárovná Alžbeta toto dievča vymenila za chlapca. Cárovná Alžbeta po pôrode matke – Kataríne neukázala dieťa, ale hneď ho od nej odobrala.

Grófka Katarína Branická sa v roku 1847 v Drážďanoch zosobášila so svojím bratrancom Adamom Jozefom Potockým (1822 – 1872) a spolu mali 7 detí. Usadili sa asi 25 km na západ od Krakova v Krzesowiciach, kde postavili palác. Katarínin manžel Gróf Adam Potocký zastával aj viacero významných politických funkcií, ba dokonca za účasť na vlasteneckých sprisahaniach bol v rokoch 1848 až 1851 väznený v Ľvove a v Špilbergu. Zomrel ako päťdesiatročný na porážku v roku 1872. Po smrti manžela sa vdova Katarína (možno po vzore sv. Alžbety) rozhodla pomáhať druhým. Financovala palác v Krzeszowiciach, kde podporovala miestne obyvateľstvo.

Bazilika 06 2023 03

Palác Potockých v Krzesowiciach

Stála pri zakladaní vidieckych škôl, úverových spolkov a filantropických inštitúcií. Bola zakladateľkou viacerých kostolov v oblasti jej panstiev. Zaviedla udeľovanie dôchodku pre úradníkov a služobníctvo na svojom panstve. Bola predsedníčkou Dobročinnej spoločnosti v Krakove.

Bazilika 06 2023 04

Katarzyna Adamowa Potocka vo vyššom veku

Jej pravnučka takto predstavila svoju prababku Katarínu: „Katarína Branická, neskôr Adamova Potocká […] bola zamestnaná charitatívnou prácou. Za jej čias „Barany” – palác pod Baranami v Krakove, sa stal centrom kultúrneho života mesta, mestskej inteligencie i sveta vedy. […]; finančne podporovala vedeckú činnosť profesorov univerzity, zbierala historické a rodinné pamiatky. […] deti vychovávala starostlivo. Vkladala im do srdca pocit zodpovednosti, pravdy o sebe a o ľuďoch, ako aj povedomie, že každý človek má svoje povinnosti, ktoré treba splniť čo najlepšie a najzodpovednejšie.”

Grófka Katarína Potocká zomrela v Krzesowiciach v roku 1907 v 87. roku života a pochovaná je v krypte Potockých v miestnom farskom kostole sv. Martina z Tours.

Bazilika 06 2023 05

Kostol sv. Martina v Krzesowiciach

Bazilika 06 2023 06

Detail hrobu grófky Kataríny Potockej v krypte Potockých v kostole sv. Martina v Krzesowiciach

Bazilika 06 2023 07

Krypta rodiny Potockých v kostole sv. Martina v Krzesowiciach. Hrob grófky Kataríny Potockej je v strede dole, pod jej manželom Adamom Potockým

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Carlo Braga

Carlo sa narodil v roku 1889. Detstvo a ranú pubertu prežil v Tirane, malom talianskom mestečku v Lombardskom kraji. Druhý syn z druhého manželstva stratil svojich blízkych, keď bol ešte dieťa.

Nové podnety od pápeža

„Deti: budúce generácie“. Takýto bol názov stretnutia pápeža s deťmi vo Vatikáne. Bola to akási príprava na Svetové stretnutie detí 25. a 26. mája 2024. Pápež František prišiel za deťmi a tie sa na neho „doslova vrhli“, podávali mu ruky.

Medzi obdivom a bolesťou

Dnes vás pozdravujem poslednýkrát z tejto stránky mesačníka Il Bollettino Salesiano. Šestnásteho augusta, v deň, keď si pripomíname narodenie dona Bosca, sa končí moja služba hlavného predstaveného saleziánov dona Bosca.