Jakutsk

od | dec 10, 2021 | Misie

Autor: Pavol Michalka SDB / Foto: Saleziáni Jakutsk

Drahí bratia, milá saleziánska rodina!

Opäť prešiel mesiac a tak sme tu s novými správami.

Najskôr, keďže som sa práve v tomto období vrátil z dovolenky zo Slovenska, chcem vyjadriť všetkým vám, spolubratom, ale aj spolupracovníkom, celej saleziánskej rodine a dobrodincom úprimnú vďačnosť za prijatie, za krásne svedectvá lásky k našej misii aj ku mne osobne a za vašu veľkodušnú štedrosť. Boli to pre mňa nezabudnuteľné chvíle, z ktorých môžem v „chladných, temných chvíľach“ v tomto prostredí čerpať. Vďaka vám za to.

Keď som sa vrátil do Jakutska, boli sme traja, no dlho sme sa netešili zvýšenému počtu, lebo 11. novembra odletel otec Jožko Tóth aj so svojou sestrou Margitkou. Najskôr sa na niekoľko dní zastavili v Irkutsku u nášho pána biskupa a trošku si vydýchnuť pri Bajkalskom jazere. Potom pokračovali v ceste na Slovensko, aby sa otec Jozef upevnil v zdraví, žeby sa na jar mohol vrátiť na našu misiu.

Jakutsk 12 2021 02

Keďže sme tu zostali dvaja s otcom Lacom Babačom, je čo robiť. Pole práce – „tajga“ je veľmi široké. Keďže sú už výdatné mrazy, otec Laco ako dobrý športovec zalial kúsok ihriska vodou, takže máme aj ľadovú plochu. Škoda len, že do jari nebude naplno využitá, lebo mrazy už klesajú pod -30 °C a pri takej teplote sa nekorčuľuje veľmi príjemne. Ale deti sa stihli trochu vyšantiť.

Jakutsk 12 2021 07

V nedeľné popoludnia býva u nás oratórium, v ktorom nám pomáhajú obetaví miestni dobrovoľníci, takže stále môžeme deťom ponúknuť čosi zaujímavé a hodnotné. Teraz maľovali – odhaľovali a rozvíjali svoje umelecké talenty. Prebehli tiež stretnutia s mamami, lebo to je skupina, ktorá je pre našu tunajšiu činnosť najmä vzhľadom na deti a mládež nezastupiteľná.

Jakutsk 12 2021 04

Boli tiež rôzne, skôr individuálne stretnutia a rozhovory so záujemcami o vieru. Okrem toho bolo treba urobiť množstvo prác a vybavovaní v materiálnej oblasti, aby sme mohli normálne prežiť ďalšiu zimu.

Jakutsk 12 2021 05

Začiatok tohto obdobia bol u nás výrazne poznačený návštevou nášho otca biskupa z Irkutska. Veď k nám prišiel po šiestich rokoch. Takéto návštevy u nás netrvajú ako na Slovensku niekoľko hodín, ale aspoň niekoľko dní. Priletel do Jakutska a stihol sa ešte stretnúť s pravoslávnym otcom biskupom, ktorý odchádzal na dlhší čas. Hneď nato si ho prišli vziať bratia z Aldanu, aby najskôr tam vizitoval farnosť a vyslúžil sviatosť birmovania. Po piatich dňoch sa opäť vrátil do Jakutska.

Jakutsk 12 2021 03

Zorganizovali sme stretnutie s dospelými farníkmi aj s mládežou. Veľmi zaujímavými boli rozhovory s pripravujúcimi sa na sviatosti. Slávil Euchuristiu, pri ktorej si jeden mladý pár vyslúžil sviatosť manželstva. Mal účasť na našom živote a činnosti a nakoniec počas nedeľnej bohoslužby vyslúžil aj v našej farnosti sviatosť birmovania.

Jakutsk 12 2021 06

Príjemnými boli tiež chvíle na našej chate, kde sme pri kozube v družnom rozhovore strávili niekoľko hodín. Celá jeho návšteva bola mimoriadne silným rodinným stretnutím synov so svojím duchovným otcom. Potešilo nás, že aj on, podľa jeho dodatočných vyjadrení, sa cítil u nás ako v rodine – prijatý a veľmi povzbudený stavom a rozvojom našich farností.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Jakutsk – marec

Koncom januára sme oslávili 50-tku Paľa Piatrova aj vo farnosti, aj v komunite. Teraz máme po jednom zástupcovi v každej dekáde od 30 do 70 rokov.

Auto pre Saleziánov do Azerbajdžanu

Humanitárna organizácia MIVA začala zbierku na kúpu auta pre saleziánov v Azerbajdžane. Aj vy môžete touto cestou zlepšiť dopravné možnosti našich misionárov.

Jakutsk

Drahí bratia a sestry, milá saleziánska rodina!
Posielame vám prvý tohtoročný pozdrav z Jakutska s prianím veľkého bohatstva Božích darov.