Jakutsk

od | nov 11, 2022 | Saleziáni

 

Autor: Jozef Tóth SDB / Foto: SDB Jakutsk

Drahí spolubratia a celá saleziánska rodina, toto posledné obdobie tu v Jakutsku i v Aldane by sme mohli nazvať obdobím stretnutí a lúčení sa. Aké boli hlavné udalosti z nášho života za posledný mesiac?

V prvom rade to bola návšteva otca biskupa Kirilla Klimoviča, sídelného biskupa z Irkutska, ktorý navštívil naše farnosti a komunity v dňoch od 23. septembra do 4. októbra. Vyvrcholením jeho pastierskej návštevy bolo vďakyvzdanie Pánovi za 30 rokov našej prítomnosti v Aldane, a teda aj v Jakutsku. Táto oslava sa konala v nedeľu 25. septembra v rekonštruovanom dome v Aldane. Po slávnostnej svätej omši, ktorú s otcom biskupom koncelebrovali všetci prítomní spolubratia, pán biskup posvätil zrekonštruovanú časť domu a zvon.

Jakutsk 11 2022 02

Na slávnosti sa zúčastnili okrem našich farníkov hostia ako pravoslávny otec dekan Makarij, riaditeľka školy, v ktorej učia naši bratia, protestantskí pastori, predstaviteľka administratívy Aldanského okresu. K ďakovným slovám prítomných pripojili svoje pozdravy aj pani Valentína Kostina a pani Augustína Ljugaj, na pozvanie ktorých sa začala naša prítomnosť v Jakutsku pred tridsiatimi rokmi. Osoby, ktoré sa zaslúžili o rekonštrukciu domu, dostali pochvalné listy. O stravu pre nás sa starala dobrovoľníčka Margitka.

Počas dní návštevy otca biskupa v Aldane prebehli významné stretnutia: s pravoslávnym báťuškom, starostom mesta, predsedom Aldanského okresu…

Po slávnosti v Aldane sme sa s otcom biskupom presunuli do Jakutska, kde bolo hlavnou duchovnou udalosťou vysluhovanie sviatosti birmovania. Prijali ju 6 kandidáti, z ktorých dvaja boli študenti z Afriky študujúci na Jakutskej univerzite. Bola to krásna slávnosť v našej farnosti. Okrem toho sa v Jakutsku náš otec biskup stretol s pravoslávnym arcibiskupom Romanom v jeho kúrii, na mestskom úrade s prvým zástupcom primátora mesta a s jeho spolupracovníkmi. Na týchto stretnutiach otca biskupa Kirilla sprevádzali otcovia Ján a Jozef.

Jakutsk 11 2022 03

V závere návštevy otca biskupa boli bratské presuny: otec Paľo Michalka s domácim dobrovoľníkom Nikolajom odcestovali do Aldanu, aby tam poslúžili v čase neprítomnosti otca Petra Lorenca, ktorý spolu s otcom Jánom Krupom odleteli po troch rokoch na zaslúženú dovolenku na Slovensko. Pred pár dňami sa k nám vrátil zo Slovenska otec Patrik Mock, ktorý sa hneď presunul do Aldanu.

Okrem spomenutých udalostí boli ešte zaujímavé koncerty, ktoré sa pravidelne konajú v našom chráme. Začiatkom októbra to bolo vystúpenie speváckeho zboru Jakutskej filharmónie a v polovici mesiaca organový koncert mladej organistky z Bieloruska. Obe podujatia sa divákom veľmi páčili.

Dňa 16. októbra sa v Jakutsku slávi Deň matiek a v Rusku Deň otcov. Pri tejto príležitosti pod vedením otca Matveja a dobrovoľníčok Margitky, Márie a Ani pripravili deti a mladí z oratória pekný program. Azda to je všetko.

Vďačný Jozef

Jakutsk 11 2022 04

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Košice-Tri hôrky

Od marca tohto roku saleziáni v Košiciach na Troch hôrkach úspešne rozbehli utorkové vysokoškolské večery A.K.A.

Banská Bystrica

Až traja bratia a jedna sestra z našich komunít mali životné jubileá alebo „bežné“ narodeniny počas uplynulého mesiaca. Tak ešte raz „auguri“.