Jakutsk

od | okt 8, 2022 | Misie, Saleziáni

 

Autor: Jozef Tóth SDB / Foto: SDB Jakutsk

Letné prázdniny sa skončili, začíname nový školský a pastoračný rok. Ako sme ho tu v Jakutsku prežili?

V druhej polovici augusta naši traja mladí spolu s o. Jankom Krupom boli na stretnutí mladých v Usurijske – neďaleko Vladivostoka. Cestovali vlakom tam aj späť vyše týždňa. Hlavnou témou stretnutia bolo: „Upevnenie mladých vo viere.“ Zo stretnutia sa vrátili nadšení a povzbudení. Otec Janko sa vrátil s covidom, ktorý „preskočil“ na o. Matfeja a aj na o. Jožka Tótha. O. Paľka Michalku to chytilo tak „letmo“. Vďaka PÁNOVI, všetci sme to prekonali.

Jakutsk 10 2022 05

Koncom augusta bol o. Jožko so svojou sestrou Margitkou, dobrovoľníčkou, vyše týždňa v Aldane, pomôcť o. Petrovi Lorencovi v pastoračnej práci, v dome a v kuchyni.

Milá slávnosť sa konala v našom farskom kostole na začiatku školského roka, keď o. Paľko Michalka. požehnal žiakov, študentov, ich školské potreby počas svätej omše 4. 9. Po nej bolo čajopitie, kde radostne prebehla aj akadémia. Deti i študenti mali veľkú radosť z tejto slávnosti.

Jakutsk 10 2022 03

Školský rok 2022/23 začal na miestnej Vysokej škole aj náš spolubrat o. Matfej /tak ho voláme po rusky – je to jeho krstné meno – ktorý pochádza z Južnej Kórey. Bude sa rok učiť ruštinu. Začiatkom septembra sa uskutočnila šarkaniáda, na ktorej sa zúčastnilo mnoho detí i dospelých, s o. Jankom a o. Matfejom. Všetci sa tešili šarkanom aj krásnej prírode.

Mimoriadnu pomoc pri upratovaní v christianskom dome v Aldane, pri prebiehajúcej rekonštrukcii, tiež pri zbieraní lesných plodov spravila „pracovná skupinka“ dôchodkového veku pod vedením o. Paľka M. Títo farníci z mesta Jakutsk, zároveň dobrovoľníci, sa výkonom vyrovnali mladým. Boli to p. Alexandra Justinovna, Anna-Maria Zurkova, Nikolaj Popov i Margitka. BOHU vďaka za ich veľkú pomoc a obetu.

Jakutsk 10 2022 02

V Jakutsku, v meste, si nás tiež „všimli“ a statočne ocenili pre zazelenenie okolitého prostredia a výsadbu kvetov. Na úrovni mesta Jakutsk sme obsadili 1. miesto a na úrovni regiónu 2. miesto. Vďaka a chvála patrí viacerým, no najmä Nikolajovi Popovi a pani Márii i jej dcérke Amelke.

Delíme sa s vami o radosť z prítomnosti skupiny veriacich z Filipín, najmä žien a dievčat, ktoré sa v peknom počte zúčastňujú na svätých omšiach slúžených najmä v anglickom jazyku raz mesačne. Pracujú tu v meste ako „operky“ a „dom rabotnice“ – upratujú. Pre nás sú veľkým povzbudením vietnamské rodiny, ktoré pravidelne v hojnom počte každý piatok a v sobotu večer aj svojimi spevmi sprevádzajú svätú omšu. V Aldane aj v Jakutsku sa horlivo pripravujeme na pastiersky vizit o. biskupa Kirilla Klimovica z Irkutska, ktorý sa zúčastní na slávnosti 30 rokov farnosti a prítomnosti saleziánov v Respublike Sacha/Jakutska, ktoré oslávime v Aldane 25. septembra 2022. Otec biskup posvätí zrekonštruovaný dom, vyslúži sviatosť birmovania v oboch chrámoch, v Aldane i v Jakutsku, a stretne sa s predstaviteľmi náboženstiev aj miest.

Jakutsk 10 2022 04

Zima k nám nastupuje veľmi rýchlo. O. Paľko aj s miestnymi dobrovoľníkmi pracujú na tom, aby sme dobre prezimovali (voda, kúrenie, izolácia).

Vďaka vám za trpezlivosť pri čítaní tejto správy, zároveň s prosbou o modlitby za túto misiu i za nás.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.