Jakutsk

od | feb 8, 2022 | Misie, Saleziáni

 

Autor: Pavol Michalka SDB / Foto: SDB Jakutsk

Drahí spolubratia, milá saleziánska rodina!

Toto obdobie bolo pre nás veľmi bohaté na udalosti. Tesne pred Vianocami k nám do Jakutska priletel otec provinciál, aby na vlastné oči videl a na vlastnej koži „pocítil“ prostredie, v ktorom žijeme. Nebolo to preňho ľahké, lebo sa musel rýchlo preorientovať vzhľadom na časový posun a najmä zvyknúť si na chlad. Teploty v tých dňoch klesali k -50° C. Sme veľmi vďační za jeho návštevu, za to, že to zvládol, aj za milosti, ktoré nám cez neho Pán podaroval. Spolu sme slávili Vianoce. Štedrá večera nebola rýdzo slovenská, lebo vzhľadom na zúčastnených sme mali aj jakutské a filipínske jedlá. Svätú omšu v noci aj napriek pretrvávajúcej pandémii navštívilo pomerne dosť ľudí, a tak sme tvorili veľmi pestré spoločenstvo so zástupcami rôznychnárodností: Rusmi, Jakutmi, Evenkami, Evenmi, Vietnamcami, Filipíncami, Nemcom, Afričankou, Poliakmi, Slovákmi… O našu bezpečnosť sa preventívne už tradične postarala miestna polícia. Na Božie narodenie otec provinciál absolvoval viaceré rozhovory s nami bratmi i s miestnymi dobrovoľníkmi a farníkmi. Osobitne v Nedeľu Svätej rodiny bolo možné pocítiť radostnú rodinnú klímu, keď sme sa po svätej omši presunuli do mládežníckeho centra a stretli sme sa ako duchovná rodina nielen s farníkmi, ale najmä s rodičmi a deťmi prichádzajúcimi do oratka.

Jakutsk 02 2022 02

V pondelok ráno sme už s otcom provinciálom nasadli do taxíka a previezli sme sa do Aldanu, aby videl aj toto dielo. O tom budú zrejme viac písať aldanskí bratia.

Ďalšou veľkou udalosťou pre nás bolo to, že k nám prileteli dvaja bratia – Feri Špánik pre Aldan a Patrik Mock do Jakutska. Hneď začali robiť kroky pre získanie potrebných dovolení k trvalému pobytu. Celý proces nie je jednoduchý a môže sa riadne skomplikovať, preto vás prosíme najmä teraz o modlitbovú pomoc v danej záležitosti. V polovici januára pricestoval aj otec Marián Peciar, aby si obnovil svoje dokumenty.

Jakutsk 02 2022 03

Už tradične v Jakutsku udržiavame veľmi dobré vzťahy s kresťanmi iných cirkevných spoločenstiev. A tak v čase doznievania sviatkov a zároveň začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sme navštívili pravoslávneho otca biskupa Romana, ktorý nás prijal veľmi srdečne. V tvorivom dialógu sme sa potom vzájomne delili o posledné pastoračné skúsenosti.

Jakutsk 02 2022 04

V tomto období sa nám podarilo zachovať aj zvyk štedrejšie sa podeliť s tunajšími biednymi ľuďmi. Naši miestni dobrovoľníci pripravili projekt „Štedré srdce“, v rámci ktorého vyzbierali pomerne slušnú sumu, za ktorú nakúpili základné potraviny. Tie sme potom rozviezli do chudobných rodín. Asi ako v mnohých iných krajinách sveta, aj tu, hoci celková životná úroveň rastie, sú ľudia a rodiny, ktoré žijú biedne. Tie, ktoré sme my podporili, sú väčšinou neúplné rodiny s väčším počtom detí.

Jakutsk 02 2022 05

Podstatnou časťou nášho apoštolátu je nedeľné a prázdninové oratórium. Keďže počas Vianoc a Nového roka býva v tejto krajine voľných dní neúrekom, otec Ladislav Babača za výdatnej pomoci otca Patrika Mocka a miestnych dobrovoľníkov mali viaceré ponuky pre deti na spôsob prímestského tábora. Veľkú radosť sme mali aj z dvoch dievčat, ktoré po dlhej príprave mohli prvýkrát prijať Pána v Eucharistii. Máme nádej, že aj v srdciach druhých detí, mladých aj dospelých Pán zapáli úprimný oheň viery, aby sa posunuli do bližšieho vzťahu s ním!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.