Jakutsk

od | feb 8, 2024 | Saleziáni, Misie

 

Drahí bratia a sestry, milá saleziánska rodina!

Posielame vám prvý tohtoročný pozdrav z Jakutska s prianím veľkého bohatstva Božích darov. V Jakutsku sa podľa dátumu blížime k vrcholu zimy. Tento rok v porovnaní s vlaňajším je podstatne teplejší. Vlani sa dva najchladnejšie mesiace držal teplomer takmer bez pohnutia na – 55 °C, no tento rok, hoci boli mrazy aj okolo – 50 °C, sa zdá, že zima už ustupuje. Bohu vďaka. Je nádej, že aj s kúrením by sme to mohli prežiť bez väčších problémov.

Čo sa u nás udialo v poslednom mesiaci? Centrálnou udalosťou boli Vianoce. Pripravovali sme sa na ne veľmi intenzívne najmä duchovnými obnovami s ponukou svätých spovedí rôznym skupinám vo farnosti a tiež výzdobou kostola i domu stromčekmi, jasličkami… Silno u nás zarezonovalo 800-ročné jubileum betlehemov. Aj my sme postavili viaceré a s detským betlehemom v oratóriu sme sa zapojili do celoruskej súťaže o najkrajší betlehem.

Jakutsk 02 2024 03

Vianoce v porovnaní so Slovenskom sa v tomto prostredí prežívajú dosť odlišne. Tu ich väčšina ľudí vôbec neprežíva. Bývalému režimu sa za 70 rokov podarilo u ľudí nahradiť sviatok Narodenia Pána sviatkom „Jolky a ded maroza“, ktorý slávia 1. januára. Keďže však na tunajšej univerzite sú viacerí katolíci zo zahraničia, pozvali sme ich spolu s našimi najbližšími spolupracovníkmi na našu Štedrú večeru. Bolo nás asi 15 a bolo to pekné.

Na sviatok svätého Štefana v našom kostole vystúpila filharmónia s vianočným koncertom. Lístky sa hneď rozpredali a kostol bol plný.

Už tradične sa v našom stredisku slávi Sviatok Svätej rodiny. Slávenie v tomto roku prebehlo v kostole, kde vystúpili deti, mladí a niektorí dospelí s veľmi peknou vianočnou scénkou. Po nej zazneli viaceré vianočné piesne a koledy a ešte jedna scénka, s ktorou k nám prišli bratia protestanti. V rámci programu bolo aj vyhodnotenie veľkej adventnej súťaže detí z oratória a odmenenie dobrovoľníkov, ktorí sa v priebehu roka zapájali do práce s deťmi.

Jakutsk 02 2024 02

Na Silvestra sme sa s komunitou a niekoľkými farníkmi stretli pred polnocou na adoráciu v chráme a tak privítali Nový rok. V dome mládeže pri pestrom programe trávili čas africkí vysokoškoláci, ktorí študujú na miestnej univerzite. V ďalších priestoroch zasa v družných rozhovoroch využili možnosť bez ohrozenia prežiť tieto chvíle členovia skupín anonymných alkoholikov a chorých na iné závislosti, aby sa tak vzájomne podržali pred lákavými pokušeniami týchto sviatkov.

Mimoriadne významnou udalosťou pre naše dielo bolo, keď po Novom roku k nám pricestovali Gabriel otec a Gabriel syn – organári, ktorí nám prišli opraviť a naladiť organ. Tým, že náš organ už nie je najmladší a viac rokov nebol ladený, pričom sa pravidelne používa nielen na sprevádzanie liturgie, ale aj na koncerty, žiadal si tieto odborné zásahy. Títo dvaja majstri, dobrovoľníci, špecialisti z Popradu, boli ochotní pricestovať k nám takmer na dva týždne a za stálej asistencie otca Pavla Piatrova naozaj odborne sa pozrieť na náš hudobný nástroj, aby hral tak, ako treba. Ich prítomnosť bola mimoriadne obohacujúca nielen naladením organu, ale aj povzbudením farského spoločenstva i nás všetkých príkladom obetavého života plného viery. Sám Pán nech im je odmenou za ich veľkodušnosť.

Jakutsk 02 2024 04

Napokon sme sa potešili aj z návštevy našich bratov z Aldanu – Feriho Špánika a otca Petra Lorenca, ktorí sa na niekoľko dní vystriedali u nás, aby si trochu oddýchli a vybavili potrebné záležitosti v hlavnom meste.

Na záver sa zverujeme do vašich modlitieb s prianím mimoriadneho Božieho požehnania pre vás a vašich zverencov v tomto jubilejnom roku!

o. Palo Michalka

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.