Jakutsk

od | jan 12, 2022 | Misie

 

Autor: Pavol Michalka SDB / Foto: SDB Jakutsk

Srdečne pozdravujeme z Jakutska vás drahí spolubratia, celú saleziánsku rodinu i našich dobrodincov!

V komunite cítiť, že sme zostali len dvaja s otcom Lacom Babačom. Roboty je neúrekom. Je rozbehnutých množstvo pastoračných aktivít, okrem toho nevyhnutné zabezpečenie domu a k tomu sa často pripájajú neočakávané, a predsa tu také bežné „prekvapenia“ – teraz zamŕzanie kanalizácie, dvíhanie celej budovy domu, takže sa nedajú normálne zatvárať dvere, otvárať okná a ešte treba pripraviť všetko na sviatky…

Napriek tomu cítiť v komunite pokojnú rodinnú atmosféru. Veľkým obohatením pre nás je denná prítomnosť miestnych dobrovoľníkov, najmä pána Nikolaja a tiež zamestnancov pani Antónie a Vladika. S netrpezlivosťou očakávame príchod otca Patrika Mocka s nádejou, že sa mu podarí vybaviť potrebné dovolenie na pobyt, aby sa mohol naplno začleniť do komunity i diela. Spolu s ním má priletieť otec provinciál, aby zavŕšil svoju vizitáciu našich diel v Jakutsku, lebo v lete prebehla len online. Veľmi sa tešíme na jeho návštevu, lebo veríme, že to pomôže vedeniu provincie objektívnejšie vidieť našu realitu, a tak aj plnšie odpovedať na naše potreby.

Jakutsk 01 2022 02

Naša pastorácia v tomto období bola výrazne podfarbená Adventom. Vonkajších aktivít, okrem pravidelných bicyklových výjazdov otca Laca napriek tomu, že teplomer už klesá k -50 °C, je menej. No vnútri je to pestré. Trochu sviatostnej služby, nejaké katechézy a pastoračné stretnutia, vyučovanie anglického jazyka…

Jakutsk 01 2022 03

Spestrením našej činnosti bol krásny koncert, na ktorom zmiešaný zbor štátnej filharmónie predviedol diela veľkých svetových majstrov. Prakticky všetko bolo v liturgických jazykoch – v latinčine a staroslovienčine, takže naším chrámom sa niesla nádherná oslava Boha. Škoda, že ľudí vzhľadom na pandemické ohraničenia nemohlo byť tak, ako býva, lebo dopyt je veľký a následný zážitok i spokojnosť tiež.

Jakutsk 01 2022 04

Už tradične v našom diele majú veľký ohlas nedeľné adventné popoludnia, počas ktorých v dome mládeže prebiehajú pre deti, mládež a ich rodičov ručné dielne. Na každé nedeľné popoludnie je niekoľko ponúk, takže ľudia sa môžu hlásiť na tie, ktoré im najviac vyhovujú. Hoci nie všetci zúčastnení sú veriaci alebo pokrstení, býva aj modlitba a skromné občerstvenie, lebo niektorí pochádzajú z biednych podmienok. Potom sa už začína práca v ručných dielňach. Tento rok sme robili adventné kalendáre a adventné vence, vďaka ktorým sme mohli úplne spontánne vysvetliť podstatu Adventu ako prípravy na príchod Ježiša Krista. Potom vyrábali sviece, maľovali obrázky, robili pestré ozdoby na Vianoce, piekli rôzne vianočné pečivá… Nakoniec bolo vyhodnotenie, trochu hry a išli domov.

Jakutsk 01 2022 05

Nevyhnutnými pomocníkmi pri týchto aktivitách sú pre nás miestni dobrovoľníci, najmä mamy detí, ktoré k nám prichádzajú. Máme nádej, že sa Pán dotkne aj ich sŕdc a ponúkne im dar viery. Teraz sme začali s jednou takou skupinkou stretnutia na priblíženie sa ku kresťanstvu.

Pri tejto príležitosti vám chceme ešte popriať hlboké radostné a pokojné prežívanie celého roka 2022!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.

Pozdrav z Azerbajdžanu

Milí spolubratia, príbuzní a dobrodinci misie v Azerbajdžane. Srdečne vás všetkých a každého osobne pozdravujem vo veľkonočnej oktáve. Tento rok som azda prvýkrát v živote nestihol do sviatkov poslať žiaden pozdrav.

Jakutsk

V našom oratku a mládežníckom stredisku sme pokračovali v pravidelných, najmä víkendových aktivitách. Oteplilo sa nám na príjemných – 20, a preto sme využili dary tohto prostredia a boli sme sa korčuľovať.

Tehlička 2023 – Angola, Huambo

Saleziáni v Angole otvárajú novú prítomnosť v meste Huambo. Je to miliónové mesto, 600 km od Atlantického oceánu vo vnútrozemí Angoly.