Jakutsk

od | jan 12, 2024 | Saleziáni, Misie

 

Text a Foto: SDB Jakutsk

Naši drahí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujeme z Jakutska. Tak ako u vás, i u nás sa už ochladilo. V tomto období sa tu teplota pohybovala od -35° C do -50° C. Dá sa povedať, že už je tu zima. V tomto období sa tu v meste uskutočňuje veľa kultúrnych podujatí. Sú to najmä koncerty, na ktorých sme sa aj za pomoci Filharmónie SAXA Jakutia mohli zúčastniť. Naši spolubratia o. Matfej a o. Paľko Piatrov. začali kurz ruského jazyka. Kým nebolo vyučovanie a podľa možnosti aj popri ňom sa o. Paľko zapojil do aldanskej komunity, kde svojou prítomnosťou posilnil bratskú komunitu, svojou zručnosťou intenzívne priložil i ruku k dielu (opravy: kaplnka, kuchyňa, kotol, atď.), samozrejme, s miestnymi spolubratmi.

Jakutsk 01 2024 02

Mali sme tu na návšteve pani Svetlanu zo Sachalina, ktorá okrem svojich poetických schopností a spevu ukázala našim farníkom, ako treba zhotoviť ružence (z koráliek). V Advente je u nás zvykom, že sa deti s rodičmi a tiež mladí môžu zúčastniť (v nedeľu popoludní) na tzv. „masterklasoch“, do ktorých sú zapojení okrem dobrovoľníkov, ako je pani Mária, Marina, Kata, Evgenia, Margitka a mnohí ďalší, aj naši spolubratia o. Janko Krupa a o. Matfej.

Jakutsk 01 2024 03

Jakutsk 01 2024 04

Náš miestny dobrovoľník Nikolaj Popov je dlhodobo v Aldane („posilňuje komunitu“). O. Paľko Michalka a o. Jozef Tóth sa snažia animovať miestne farské spoločenstvo a na radosť možno povedať, že sa tu uskutočnilo na upevnenie duchovného života farníkov niekoľko duchovných obnov. Po sobotách o. Paľko vedie biblický krúžok pre záujemcov a katechumenov.

Jakutsk 01 2024 05

V modlitbách sme spojení s vami a tiež sa modlíme o Božie požehnanie pre blížiacu sa provinciálnu kapitulu. Ďakujeme vám za vaše modlitby a vyprosujeme pre vás požehnaný nový rok.

Vaši saleziáni z Jakutska

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.