Jakutsk

od | okt 4, 2023 | Saleziáni, Misie

 

Autor: Ján Krupa SDB / Foto SDB Jakutsk

Koniec prázdnin a začiatok školského roka bol u nás veľmi pestrý a cestovný. Bol som spolu s otcom Matfejom a piatimi mladými na stretnutí mládeže vo Vladivostoku. Viac na ceste ako na stretnutí, ale plní zážitkov a nových kamarátstiev sme sa vrátili do Jakutska. Do Petersburgu sme vyslali ďalších dvoch našich mládežníkov na celoruské stretnutie katolíckej mládeže. Pre našu izolovanú Cirkev sú takéto možnosti prehĺbenia vo viere veľmi dôležité. Ich svedectvo pred farnosťou povzbudzuje aj ostatných.

Nesmierne silnou a významnou bola aj púť niekoľkých našich farníkov s otcom Jozefom Tóthom na stretnutie so Svätým Otcom v Mongolsku. Geograficky takto blízko k Jakutsku bol Svätý Otec prvýkrát. Jožko sa s ním stretol aj osobne. Po návrate taktiež obohatili naše spoločenstvo prezentáciou a svedectvami.

Koncom augusta sme ešte využili pekné počasie na výlety s mládežou do prírody. Člnkovali sme sa, púšťali šarkany a zbierali lesné plody. Všetko už v objatí jesennej tajgy.

Jakutsk 10 2023 02

Jakutsk 10 2023 04

V tomto školskom roku sa rozvíja spolupráca s nami susediacou jakutskou základnou a strednou školou. Pozvali nás na burzu krúžkov, kde sme im ponúkli vyučovanie talianskeho a kórejského jazyka. O oba bol medzi žiakmi záujem, no zvlášť kórejsky jazyk je tu veľmi chcený, tak ako aj ich kultúra je tu medzi mládežou veľmi populárna.

V tomto období sa podarilo zakončiť opravu schodíšť okolo kostola a zrealizovala sa aj komplikovaná výmena veľkých okenných tabúľ na starej kaplnke nášho domu. S príchodom Paľa Piatrova sa pohlo aj množstvo iných prác, ktoré akoby čakali na jeho zručnosť. V tomto období sa už začala výhrevná sezóna, a tak bolo treba pripraviť aj naše budovy a chatu na dlhú zimu.

Jakutsk 10 2023 03

September je pre nás tiež rozjazdový. Rajmond sa po celoletnej vytrvalej službe vrátil na štúdiá do Jeruzalema. Ja som na mesiac odišiel zastúpiť kňaza na ostrov Sachalin a Paľo Michalka odišiel po dvoch rokoch na dovolenku na Slovensko.

Jakutsk 10 2023 05

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.