Jakutsk

od | mar 13, 2023 | Saleziáni, Misie

 

Text: Pavol Michalka SDB / Foto: SDB Jakutsk

Je druhá polovica februára a pomaly sa blížime ku koncu zimy, lebo podľa ruského počítania je 1. marec prvým jarným dňom. A naozaj aj počasie to už signalizuje. Kým na začiatku februára v Jakutsku mrazy ešte klesali k -55 °C, teraz sa ortuť teplomera pohybuje medzi -30 až -40 °C, čo je už citeľne príjemnejšie. Keďže v takých mrazoch deti nechodili do školy, aj u nás sa objavovali menej, ale život sa nezastavil. Videli sme to na slávnosť dona Bosca, keď sa aj na liturgickom slávení v kostole zúčastnila pekná skupina ľudí a v priestoroch domu mládeže sa popoludní vystriedala asi stovka návštevníkov. Otec Ján Krupa s dobrovoľníkmi a deťmi pripravili veľmi pekný hodnotný program, aký som tu ešte nevidel, scénku, piesne, pozdravy, hry… S dospelými hosťami sme sa zasa stiahli na prezentáciu o preventívnom systéme dona Bosca, ktorý ich zaujal.

Jakutsk 03 2023 04

Čo sa týka personálu v našej misii, vnímame limity, ale aj veľké Božie požehnanie. Direktor – otec Ján Krupa sa už naplno ponoril do našej reality, čo sa dá cítiť aj na množstve rôznych iniciatív, ktoré prebiehajú v dome. Okrem plnenia zodpovedností v Jakutsku vycestoval na týždeň aj na výpomoc do Aldanu, aby mal otec Peter Lorenc možnosť aspoň sa vyspovedať, keďže je tam od začiatku roka ako kňaz sám. František Špánik zasa prišiel z Aldanu na niekoľko dní do Jakutska, aby si na úradoch vybavil predĺženie dovolenia na pobyt. Bohu vďaka, podarilo sa to aspoň na pol roka, s možnosťou počas tohto obdobia vybaviť si trvalý pobyt. Otec Matfej študuje na univerzite ruský jazyk a pekné je, ako sa aj cez neho objavujú u nás ďalší študenti katolíci – z Indonézie, Kórey, Kolumbie, z viacerých krajín Afriky – Konga, Beninu, Kamerunu…

Jakutsk 03 2023 02

V pastorácii mládeže sa otec Ján Krupa s miestnymi dobrovoľníčkami Máriou a Aňou zameriavajú nielen na program pre menších, ale ponúkajú zaujímavé návrhy aj dospievajúcim a staršej mládeži. Máme nádej, že sa z tejto kategórie rozbehne skupinka prípravy na sviatosti.

Jakutsk 03 2023 03

Čo sa týka farskej pastorácie, je tam zaujímavá skutočnosť, že prakticky na každej nedeľnej svätej omši sa objaví nejaký nový človek. Obyčajne sú to nepokrstení ľudia hľadajúci pravdu, pravé hodnoty. V sobotné podvečery pre týchto, ale aj pokrstených farníkov a najmä pripravujúcich sa na krst prebiehajú katechézy. Prosíme vás o modlitby za tých, čo u nás prijmú na Veľkú noc sviatosť krstu, aby sa na túto chvíľu dobre pripravili. V štádiu riešenia je aj otázka, ako rozbehnúť detské sväté omše, aby sme tak pomohli deťom postupne sa približovať k Cirkvi a k Bohu.

Jakutsk 03 2023 05

V tomto období bol opäť v našom kostole koncert, keďže máme so štátnou filharmóniou zmluvu o koncertoch na celý rok, a keďže ich chór filharmónie slávil mini jubileum 5. výročie od svojho vzniku, vystúpili u nás s veľmi pekným programom. Náš kostol je aj v tomto smere veľkým darom pre mesto, veď ako hovoria odborníci, žiadna iná budova v Jakutsku nemá takú dobrú akustiku. A ľudia to svojím záujmom vedia oceniť. Hoci lístky neboli najlacnejšie, kostol sa naplnil až príliš, takže niektorí si nemali kam sadnúť. Pre kontakt s mestom a kultúrnym svetom je to zaujímavá forma našej činnosti. Veď máme skúsenosť, že aj z týchto návštevníkov sa sporadicky niektorí začnú ukazovať na liturgii, pretože túžia po hlbšom živote s Bohom.

S vďačnosťou za vašu podporu našej misie zostávame spojení s vami v modlitbe.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.

Pozývame vás na konferenciu KOMPAKT

​Srdečne vás pozývame do Košíc, kde sa už onedlho – vo štvrtok 16. mája 2024 – uskutoční ďalšie pekné podujatie pri príležitosti 100-ročnice saleziánov na Slovensku: konferencia o výchove a vzdelávaní s názvom KOMPAKT.