Jakutsk

od | feb 20, 2023 | Saleziáni, Misie

 

Autor: Ján Krupa SDB / Foto: SDB Jakutsk

Pred Vianocami sme dostali pozvanie na miestnu vysokú školu, aby sme študentom histórie porozprávali o katolíckom slávení Vianoc. Je to už takmer tradičná akcia, a tak sme s otcom Matfejom (Matthew) porozprávali o Advente, Vianociach a pozvali sme ich na naše slávenie. Našli sa takí, ktorí toto pozvanie prijali, a tak sme na vianočnej vigílii mali niekoľkých mladých tvárí navyše. O to viac teší, že kontakt ostal a záujem z ich strany sa ďalej rozvíja. Je veľmi povzbudivé vidieť, ako zvlášť v období Vianoc Pán posiela nové hľadajúce duše.

Štedrú večeru sme chystali tímovo a slávili sme ju spolu s pozvanými farníkmi a spolupracovníkmi nášho diela ako poďakovanie za ich blízkosť a pomoc. Na Vianoce sa pre deti z oratória podarilo pripraviť krátke vianočné pásmo zo scénok, hier a pohostenia. Zároveň sme vyhodnotili snaženie detí, ktoré sa zapojili do adventných aktivít.

Jakutsk 02 2023 02

Posledný deň roka je tu tradične rodinným sviatkom, a tak sme naše priestory poskytli tým, ktorí majú rodiny ďaleko – prišli k nám africkí študenti. K nim sa pridal aj nový študent z Papuy v Indonézii. German je teraz zároveň spolužiakom (ruského jazyka) nášho spolubrata otca Matfeja. Ako sa ukázalo, je katolíkom aj odchovancom saleziánov. Už pol roka žije v Jakutsku, a keďže nevedel o prítomnosti Katolíckej cirkvi, doteraz navštevoval protestantské spoločenstvá. Jeho „povianočným“ darčekom bolo práve spoznanie našej komunity.

Jakutsk 02 2023 03

Viackrát spomínaný otec Matfej (Soomin Moon) robí postupné pokroky v jazyku a už niekoľkokrát bol hlavným celebrantom. Dokonca prvýkrát zvládol aj celebrovanie v angličtine pre našu filipínsku komunitu.

Počas novoročných prázdnin sme mali tradičný trojdňový tábor na rozprávkovú tému o Luskáčikovi. S kolujúcimi chrípkami a virózami sme ho nakoniec šťastne dokončili. Po ňom tu už udreli tuhé mrazy pod – 50° C a v takýchto teplotách je pozastavený aj vyučovací a voľnočasový program. Dúfame, že do sviatku dona Bosca sa nám oteplí na príjemných – 45° C a život bude pokračovať…

Jakutsk 02 2023 04

Zatiaľ pod vedením otca Pavla Michalku prebieha posviacka domov veriacich a taktiež, čo nás veľmi teší, sa nakoniec naplno rozbehla príprava našich prvých troch miestnych adeptov na saleziánov spolupracovníkov (Kaťa, Eugénia a Nikolaj). S ňou nám, ako je to dnes moderné, na diaľku, cez internet, pomáhajú zaslúžilí dobrodinci nášho diela manželia Jarkovskí.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.