Jakutsk

od | dec 7, 2022 | Saleziáni, Misie

 

Autor: Jozef Tóth SDB / Foto: SDB Jakutsk

Drahí spolubratia, milá saleziánska rodina!

Koniec októbra sa v Jakutsku niesol v duchu misií, jednak v intenzívnejších modlitbách za misie a tiež v príprave a slávení misijnej nedele. Vrcholom tohto slávenia boli sväté omše s misijnými príhovormi, jedna po rusky, druhá po anglicky pre filipínsku skupinu a Afričanov. U nás samotné zloženie prítomných veriacich je zafarbené misijne. Bežne býva na nedeľnej svätej omši spoločenstvo aj desiatich národností. V misijnú nedeľu popoludní bol program oratória pre staršie deti a mládež tematicky zameraný na Kóreu. V programe bol poznávací kvíz o tejto krajine a tiež príprava a ochutnávka kórejských jedál. Protagonistom celého programu bol náš kórejský spolubrat otec Matfej, ktorému sme my ostatní pomáhali. Aj mladí mali dosť roboty, lebo pripravovali niekoľko jedál a každé sa skladalo z ôsmich komponentov. Hoci všetky jedlá boli dosť ostré, predsa veľmi chutili. Celý program sa zakončil spoločnou modlitbou.

Jakutsk 12 2022 02

Jakutsk 12 2022 03

Začiatkom novembra sme s farníkmi chodili na cintorín, aby sme získavali odpustky pre našich zosnulých. Nie je to tu jednoduchá záležitosť, lebo u domorodcov prevláda mienka, že rok po pohrebe sa už na cintorín nechodí, aby sme nevyrušovali zomrelých, a pravoslávni veriaci chodia na návštevy cintorína v máji.

Ďalšou výraznou udalosťou tohto obdobia bola oslava životného jubilea nášho otca biskupa, ktorý slávil 70 rokov života. Keďže pre vzdialenosť sme sa nemohli zúčastniť na slávnosti, spolu s farníkmi sme natočili pozdrav, aby sme mu takto vyjadrili vďačnosť za jeho otcovskú starostlivosť o nás.

Mesto Jakutsk organizovalo podujatie „Jednota národov – jednota kultúr“. Táto téma je tu mimoriadne aktuálna, veď hovoria, že v Jakutsku žije stoosem národností. Na dvojdňovej konferencii vystúpili viacerí zástupcovia verejnej správy, kultúrneho, duchovného i výchovného sveta. Medzi predstaviteľmi duchovenstva z Pravoslávnej cirkvi, islamu, budhizmu mal vystúpenie aj otec Jozef Tóth na tému: Don Bosco a jeho preventívny systém. Vďaka Pánovi za túto možnosť dať mladým aj vychovávateľom určitú možnosť poznať túto vynikajúcu výchovnú metódu.

Jakutsk 12 2022 04

Rozširujú sa aj pastoračné aktivity v našom dome. V dielni sa začal mladými autistami – chalanmi zaoberať jeden laik – Maxim, aby im pomohol získavať jednoduché, základné pracovné návyky. V bývalej kaplnke domu zasa známa profesionálna speváčka Saina začala nácviky spevu. Ďalšou mimoriadnou udalosťou bola oslava v detskom domove, kde nás pozvali na slávnosť 30. výročia vzniku systému výchovy rodinného typu. Navštívili sme ich spolu s otcom Matfejom. Mali pripravený veľmi pekný program na vysokej kultúrnej úrovni. Vystupovali tam viacerí umelci a za duchovenstvo zástupcovia Pravoslávnej cirkvi a od nás. V duchu sme sa modlili za tieto deti, ktoré nezakúsili teplo vlastnej rodiny, aby im Pán dal milosť založiť si normálne rodiny.

Drahí spolubratia, drahá saleziánska rodina, aj naďalej sa zverujeme do vašich modlitieb, aby sme aj v tejto neľahkej dobe vedeli byť v tomto prostredí takými, akých nás chce mať Pán!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.

Košice-Tri hôrky

Od marca tohto roku saleziáni v Košiciach na Troch hôrkach úspešne rozbehli utorkové vysokoškolské večery A.K.A.