Humenné

od | dec 6, 2021 | Saleziáni

Text a Foto: SDB Humenné

Jeseň nám svojím počasím mimoriadne priala, a tak sme mohli využívať slnečné dni na aktivity na ihrisku, krúžky, šport, výlety do prírody a nedeľné rodinné oratká. V sobotu 23. októbra cestovali naši chlapci (tím mladších aj tím starších) na KAMU do Prešova. Umiestnili sa na krásnom 4. resp. 5. mieste, nálada vo vlaku po ceste späť bola aj tak výborná.

Humenne 12 2021 02

V nedeľu 24. 10. sme na lúke nad humenskou Kalváriou zorganizovali šarkaniádu. Prišlo mnoho rodín i s detvákmi – síce v ten deň nebolo veterno a šarkany sa neudržali dlho vo vzduchu, ale čas bol príjemný a mohli sme vytvárať pekné spoločenstvo.

Komunitný pondelok 25. 10. sme využili na výjazd do Vysokej nad Uhom. Urobili sme si malú púť k blahoslavenej Anke Kolesárovej a zároveň sme navštívili Paťa Mižáka, ktorý tam aktuálne pôsobí ako dobrovoľník. Peťo Kanský potom cestoval do Badína na stretnutie direktorov.

Jesenné prázdniny boli pre stretkárov príležitosťou vyjsť si do prírody. Jožko Marko s partiou siedmakov objavovali pekné lokality v blízkosti Humenného. Peťo Kanský zorganizoval pre deviatakov túru na Kremenec (hraničný bod 3 štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny) a potom vzal aj mladších chalanov na sninský Kameň.

Humenne 12 2021 03

V nedeľu 31. 10. sme v rámci popoludňajšieho rodinného oratka ponúkli pre rodičov duchovnú obnovu, decká sa za asistencie animátorov vyšantili na ihrisku a v oratku; a rodičia si medzitým mohli v kaplnke vypočuť zamyslenie, zotrvať v adorácii a mnohí využili možnosť ísť k sviatosti zmierenia.

So stretkármi sme sa v „dušičkovom“ týždni chodili modliť na cintorín.

V sobotu 6. 11. sa v našom dome stretli saleziáni spolupracovníci na pravidelnej duchovnej obnove a popoludní zas bežal v stredisku program pre prípravkárov na animátorstvo.

Humenne 12 2021 04

V pondelok 15. 11. sa nám podarilo stretnúť sa s bratmi z košickej Kalvárie, z Luníka IX a z Rožňavy (reprezentoval ich Imro) na celodennej duchovnej obnove, ktorú nám prišiel kázať a animovať Pavol Drška. V ten večer sme ešte stihli u našich sestier FMA sláviť svätú omšu a stráviť družný sviatočný večer pri príležitosti sviatku blahoslavenej Magdalény Moranovej, ktorá je ich patrónkou.

V kontakte s humenskou saleziánskou rodinou sme sa snažili byť aj cez 2-týždňový hudobný CecilFest, v rámci ktorého zbierame a zverejňujeme pesničkové video príspevky na našej stránke.

Srdečne vás pozdravujú a o modlitbu prosia: saleziáni z Humenného.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Košice-Tri hôrky

Od marca tohto roku saleziáni v Košiciach na Troch hôrkach úspešne rozbehli utorkové vysokoškolské večery A.K.A.

Banská Bystrica

Až traja bratia a jedna sestra z našich komunít mali životné jubileá alebo „bežné“ narodeniny počas uplynulého mesiaca. Tak ešte raz „auguri“.