Heslo 2022 má ako centrálnu tému srdce

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime zverejnil znenie a krátke predstavenie Hesla pre rok 2022. Slovenský preklad Hesla je: „Všetko robte z lásky, nič nasilu“ (sv. František Saleský).

 

K heslu je k dispozícii oficiálny plagát, ktorý nás bude sprevádzať počas celého nasledujúceho roka.

Heslo 2022 01

V roku 2022, v ktorom budeme sláviť štyristo rokov od smrti svätého Františka Saleského, bude témou hesla spiritualita tohto svätca. Ona je prameňom saleziánskeho ducha dona Bosca, z ktorého náš otec a zakladateľ čerpal a nad ktorým neustále meditoval, najmä keď išlo o definovanie výchovného a evanjelizačného štýlu začínajúcej saleziánskej kongregácie: „Budeme sa volať saleziáni“.

Vieme, že na dona Bosca hlboko zapôsobila výnimočná postava tohto svätca. Bol pre neho autentickou inšpiráciou, najmä preto, že bol skutočným pastierom, učiteľom lásky a neúnavným pracovníkom pre spásu duší. Ako mladý seminarista si Ján Bosco pred svojou kňazskou vysviackou dal toto predsavzatie: „Nech ma vždy vedie láska a dobrota svätého Františka Saleského.“ A v Spomienkach oratória don Bosco vyhlasuje: „[Oratórium] sa začalo volať Oratórium svätého Františka Saleského […], pretože [pre] časť našej služby, ktorá si vyžadovala veľký pokoj a miernosť, sme sa dali pod ochranu tohto svätca, aby nám Boh vyprosil milosť, že ho budeme môcť napodobňovať v jeho mimoriadnej miernosti a v získavaní duší“.

Toto Heslo pre rok 2022 bude aj úžasnou príležitosťou spoznať a nájsť sa v spiritualite svätého Františka Saleského a ešte viac oceniť nádherné charakteristiky saleziánskeho ducha dona Bosca, ako aj vzácne hodnoty saleziánskej mládežníckej spirituality. Nepochybne v nich uvidíme odraz seba samých a budeme sa cítiť povolaní byť dnes v našej saleziánskej rodine „saleziánskejší“, teda viac naplnení duchom svätého Františka Saleského, duchom, ktorý impregnuje naše saleziánstvo ako Rodinu dona Bosca.

Druhý alternatívny plagát k Heslu 2022

Heslo 2022 02

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár