Formačné stretnutie Združenia Márie Pomocnice

od | sep 12, 2022 | Saleziánska rodina

 

Formačné stretnutie Združenia Márie Pomocnice – ADMA Prešov 2022

Autor: Janka Schwarzová / Foto: Pavol Šelian a archív

“Pravá nábožnosť neprekáža dobru, ale všetko robí krajším a dokonalejším”, slová sv. Františka Saleského, ktoré zazneli na formačnom stretnutí Združenia Márie Pomocnice (ADMA) v dňoch 3. – 5. septembra 2022 v Prešove. Formačné stretnutie viedol don Pavol Grach, delegát pre Saleziánsku rodinu a stretlo sa na ňom 34 členov a 3 kandidáti z piatich existujúcich miestnych stredísk ADMA a Žiliny, mesta, kde mladí túžia po vstupe do ADMY.

V premodlených priestoroch Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove, sme sa snažili nachádzať Boží hlas v modlitbách, v Eucharistii a nahliadnuť do hĺbky saleziánskej duchovnosti v prednáškach o Svätom Františkovi Saleskom, o jeho živote, o revolúcii v pohľade svätosti, o Božej vôli a svätosti, o modlitbe, o tom, ako nadobúdať a dávať pokoj a o úcte sv. Františka Saleského k Panne Márii.

Adma 09 2022 02

Božia milosť bola s nami. Popri zaujímavých prednáškach nám bol dopriaty čas aj na osobné rozhovory, vzájomné spoznávanie sa, hľadanie cesty svätosti v don Boscovom duchu a v duchu svätého Františka Saleského.

V poradí už štvrté formačné stretnutie ADMA nám prinieslo radosť, prehĺbenie vo viere a zrodilo v nás túžbu po pravej nábožnosti, tej o ktorej tak krásne písal svätý František Saleský vo svojej útlej knižočke Filotea – Návod na nábožný život. S nádejou, že svätosť je pre každého, teda aj pre nás, sme sa rozišli domov.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Darujme úsmev

Adventný sociálny projekt Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku 11. 11. – 6. 12. 2022.

Aj v Prešove sú už saleziánky

Posledné dni v apríli tohto roka priniesli zmenu do života sestier saleziánok na Slovensku. Otvorili novú prítomnosť v Prešove, kde presunuli svoj rodinný mini internát Kolégium Márie Romero.

Spevácky zbor Radosť

35. výročie speváckeho zboru Radosť zo Senca sa nieslo v znamení spomienok a starých i nových piesní. Bol to opäť skvelý zážitok plný emócií a lásky

Formačné stretnutie sestier junioriek

V dňoch 9. – 11. 9. 2022 sa v Prahe uskutočnilo formačné stretnutie sestier saleziánok s dočasnými sľubmi (junioriek). Slovenskej výpravy sa ochotne ujala ich česká juniorka Veronika Beránková FMA.

List pre celú saleziánsku rodinu

V roku 2024 oslávime 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. A preto v nasledujúcom školskom roku chceme začať spoločnú prípravu celej saleziánskej rodiny na toto milé jubileum.