Formačné stretnutie Združenia Márie Pomocnice

od | sep 12, 2022 | Saleziánska rodina

 

Formačné stretnutie Združenia Márie Pomocnice – ADMA Prešov 2022

Autor: Janka Schwarzová / Foto: Pavol Šelian a archív

“Pravá nábožnosť neprekáža dobru, ale všetko robí krajším a dokonalejším”, slová sv. Františka Saleského, ktoré zazneli na formačnom stretnutí Združenia Márie Pomocnice (ADMA) v dňoch 3. – 5. septembra 2022 v Prešove. Formačné stretnutie viedol don Pavol Grach, delegát pre Saleziánsku rodinu a stretlo sa na ňom 34 členov a 3 kandidáti z piatich existujúcich miestnych stredísk ADMA a Žiliny, mesta, kde mladí túžia po vstupe do ADMY.

V premodlených priestoroch Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove, sme sa snažili nachádzať Boží hlas v modlitbách, v Eucharistii a nahliadnuť do hĺbky saleziánskej duchovnosti v prednáškach o Svätom Františkovi Saleskom, o jeho živote, o revolúcii v pohľade svätosti, o Božej vôli a svätosti, o modlitbe, o tom, ako nadobúdať a dávať pokoj a o úcte sv. Františka Saleského k Panne Márii.

Adma 09 2022 02

Božia milosť bola s nami. Popri zaujímavých prednáškach nám bol dopriaty čas aj na osobné rozhovory, vzájomné spoznávanie sa, hľadanie cesty svätosti v don Boscovom duchu a v duchu svätého Františka Saleského.

V poradí už štvrté formačné stretnutie ADMA nám prinieslo radosť, prehĺbenie vo viere a zrodilo v nás túžbu po pravej nábožnosti, tej o ktorej tak krásne písal svätý František Saleský vo svojej útlej knižočke Filotea – Návod na nábožný život. S nádejou, že svätosť je pre každého, teda aj pre nás, sme sa rozišli domov.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Túžba stretnúť sa

Keď sme na sviatok Zoslania Ducha Svätého naplnili našu túžbu stretnúť sa ako rodina ASC na západnom Slovensku po dlhom čase, začalo sa napĺňať naše srdce vďačnosťou.

Nové členky ADMY v Banskej Bystrici

Dňa 24. mája 2023 prijali pozvanie do ADMY a zložili prísľuby do rúk dona Pavla Gracha, delegáta pre Saleziánsku rodinu, dve nové členky ADMA Banská Bystrica – Judita Nosková a Vlasta Kubišová.

Valné zhromaždenie Laury, združenia mladých

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Úzko spolupracuje  s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA – sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny.

Celoslovenské stretnutie saleziánok

V dňoch 14. – 16. 4. 2023 sa v Badíne stretli sestry saleziánky z celého Slovenska. Radosť z videnia sa po dlhšej dobe, vzdelávanie, diskusie v skupinách a spoločná oslava všetkých výročí.

20. narodeniny VIDES-u na Slovensku

V tomto roku nás sprevádza Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Artimeho „Byť kvasom v dnešnej v ľudskej rodine“. Z jednoduchého činu na začiatku ako zo skromného kvásku môže v budúcnosti vzniknúť niečo, čo dáva život druhým.