Formačné stretnutie sestier junioriek

od | sep 21, 2022 | Saleziánska rodina

 

V dňoch 9. – 11. 9. 2022 sa v Prahe uskutočnilo formačné stretnutie sestier saleziánok s dočasnými sľubmi (junioriek). Slovenskej výpravy sa ochotne ujala ich česká juniorka Veronika Beránková FMA. Sprevádzala ich po celý víkend. Hosťami stretnutia boli česká provinciálka FMA  sr. Zdenka Švédová, český provinciál SDB Martin Hozba, česká ex-provinciálka FMA sr. Jana Svobodová. Témy, o ktorých hostia hovorili boli zaujímavé – pestrosť, originalita a dopĺňanie sa sestier v spoločnom živote, duchovné sprevádzanie u sv. Františka Saleského. Nechýbala samozrejme ani prechádzka Prahou v oddychovej priateľskej atmosfére. Vrcholom juniorského pobytu v Prahe bola účasť sestier na eucharistii, kde česká sestra Jana Marková FMA zložila večné sľuby. Vyjadrila vďaku za formáciu na Slovensku a vzťahy, ktoré si tam vybudovala.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Túžba stretnúť sa

Keď sme na sviatok Zoslania Ducha Svätého naplnili našu túžbu stretnúť sa ako rodina ASC na západnom Slovensku po dlhom čase, začalo sa napĺňať naše srdce vďačnosťou.

Nové členky ADMY v Banskej Bystrici

Dňa 24. mája 2023 prijali pozvanie do ADMY a zložili prísľuby do rúk dona Pavla Gracha, delegáta pre Saleziánsku rodinu, dve nové členky ADMA Banská Bystrica – Judita Nosková a Vlasta Kubišová.

Valné zhromaždenie Laury, združenia mladých

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Úzko spolupracuje  s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA – sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny.

Celoslovenské stretnutie saleziánok

V dňoch 14. – 16. 4. 2023 sa v Badíne stretli sestry saleziánky z celého Slovenska. Radosť z videnia sa po dlhšej dobe, vzdelávanie, diskusie v skupinách a spoločná oslava všetkých výročí.

20. narodeniny VIDES-u na Slovensku

V tomto roku nás sprevádza Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Artimeho „Byť kvasom v dnešnej v ľudskej rodine“. Z jednoduchého činu na začiatku ako zo skromného kvásku môže v budúcnosti vzniknúť niečo, čo dáva život druhým.