Formačné stretnutie mladých rehoľných kňazov

od | nov 20, 2023 | Výchova

 

7. a 8. novembra sa opäť po roku uskutočnilo formačné stretnutie mladých rehoľných kňazov. Témou tohtoročného školenia bolo: „Milosrdný ako Otec“ (Služba kňaza vo sviatosti zmierenia).

Prednášateľom bol otec Lucián Bogucký OFM Conv., bývalý predstavený Kolégia vatikánskych spovedníkov a spovedník v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Miestom stretnutia bol tentokrát dom Mamy Margity na Drienici pri Sabinove, ktorý prichýlil kňazov z troch rehoľných spoločenstiev – františkánov, vincentínov a salezánov. Okrem prednášok otca Luciána, boli obohacujúce aj diskusie a neformálne večerné momenty.

Formacne stretnutie 11 2023 02

Formacne stretnutie 11 2023 03

Bratské posedenia, osobné rozhovory a neformálne zdieľanie o živote jednotlivých rehoľných spoločenstiev sú na týchto stretnutiach tiež obohacujúce a prispievajú k vzájomnému sa spoznávaniu a neskoršej spolupráci jednotlivých zasvätených i komunít. Verím, že zúčastnení bratia odchádzali zo stretnutia povzbudení, oddýchnutí i duchovne načerpaní.

Informoval: Pavol Drška SDB

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Niet cesty späť

Je Cirkev v kríze? Dnes často nemáme čas uvažovať nad vecami a najradšej by sme hneď poznali odpovede na svoje otázky. Neraz sa uspokojíme s odpoveďou typu áno alebo nie. A mnohým to stačí.

Sociálne siete nie sú iba dve

Keby sme sa vás opýtali, aké sociálne siete poznáte, pravdepodobne by ste hneď vymenovali Facebook a Instagram. Možno niektorí by ste dodali aj TikTok alebo YouTube. Ale poznáte aj ostatné platformy, na ktorých dnes mladí zvyknú tráviť svoj čas?

Preventívny systém vo výchove mládeže VI.

Po láskavosti si predstavíme ďalší pilier výchovného systému dona Bosca – rozum. Nejde o aplikáciu abstraktných ideí, ale o usmerňovanie vzájomných vzťahov spoločného života.

Biblická online súťaž Bibliq

Mladí z celého Slovenska majú aj tento rok možnosť zažiť Bibliu inak. V tomto čase už prebieha prihlasovanie do 3. ročníka Bibliqu – súťaže, ktorá zábavnou formou približuje mladým Božie slovo.