Dvadsiata piata hodina

od | mar 29, 2024 | Osobitný článok

 

Autor: Andreas Laun

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.

Serafíni sa po návšteve na zemi vrátili do neba a referovali ostatným nebeským chórom, že ľudia si uvedomujú svoju nedbalosť a cítia sa vinní, ale, žiaľbohu, aj pri najlepšej vôli vraj „nemajú čas na modlitbu“. V nebi sa nad tým čudovali, ale zároveň sa cítili trochu upokojení: Príčinou zvyku nemodliť sa nebolo odvrhnutie Božieho majestátu, ale nedostatok času.

Nebeská rada začala diskutovať, ako vyriešiť túto situáciu. Niektorí anjeli navrhovali, aby Božia prozreteľnosť zasiahla dajakými mimoriadnymi zákrokmi a spomalila horúčkovitý rytmus moderného života, lebo veď len pred nedávnom všetko šlo pekne poporiadku. Iná skupina navrhovala príkladne potrestať ľudské pokolenie. To bude mať zaiste účinok, hovorili a navrhovali novú svetovú potopu alebo silné zemetrasenie, vojnu, mor a choroby…

Hodina 03 2024 02

Tu predstúpil jeden mladý anjel s originálnym návrhom: Pán Boh musí ukázať, že má pochopenie pre toľké starosti a práce ľudí. Bude stačiť, keď jednoducho predĺži deň. Hoci niektorí nesúhlasili s návrhom, predsa ho rada predložila Nebeskému Otcovi. Na veľké prekvapenie Pán Boh návrh prijal a stvoril dvadsiatu piatu hodinu pre každý deň. V nebi si s uspokojením hovorili, že Nebeský Otec má vskutku mimoriadne pochopenie pre svoje stvorenia.

Keď si ľudia na zemi všimli, že deň je o hodinu dlhší a keď sa dozvedeli príčinu tohto predĺženia, veľmi sa zaradovali a boli vďační Bohu za tento dar. Prvé reakcie boli veľmi sľubné. V dobre informovaných kruhoch sa hovorilo, že táto zmena potrvá určitý čas, kým si ľudia zvyknú na novotu, a potom sa uvidí, čo s tým bude ďalej. Biskupi po určitom obozretnom vyčkávaní nakoniec vyhlásili, že dvadsiatu piatu hodinu treba venovať výlučne modlitbe, lebo je to „Božia hodina“.

V nebi po počiatočnom nadšení nastalo rozčarovanie. Počet modlitieb sa nezvýšil. Bolo ich len toľko, koľko aj predtým. A tak nebeská rada poslala znovu na zem poslov, aby urobili ďalší prieskum. Po návrate zreferovali, že podnikatelia ďakujú nebu za ďalšiu hodinu, ale že jej zavedenie vyžadovalo veľké náklady na zmenu organizácie práce, na rekvalifikáciu robotníkov, a preto teraz nie je možné nechať dvadsiatu piatu hodinu voľnú. Aby to v nebi pochopili a mali strpenie.

Hodina 03 2024 03

Druhý anjel zašiel k odborom. Tam sa zarazili nad jeho návštevou, ale prijali ho veľmi úctivo. Povedali mu, že dvadsiata piata hodina prišla veľmi vhod a že odbory už roky o ňu bojovali. V záujme unavených robotníkov a tiež v záujme bezpečnosti pri práci, túto hodinu treba rozhodne využiť na odpočinok robotníkov.

V kruhu vzdelancov sa mnoho diskutovalo o novej hodine. Počas jednej televíznej diskusie kategoricky vyhlásili, že dospelým osobám sa pod nijakou zámienkou nesmie predpisovať, čo majú počas tejto hodiny robiť. Preto myšlienku biskupov, že táto hodina má byť venovaná modlitbe a dialógu s Bohom treba odvrhnúť, lebo je príliš autoritatívna, zastaraná a odporujúca slobode moderného človeka. A potom výskum, ako vlastne táto hodina vznikla, nebol ešte uspokojivo ukončený. Jedno je však isté, že náboženské interpretácie si nemôžu robiť nárok, aby ich moderní ľudia prijali.

Anjel, ktorý bol poslaný k cirkevným kruhom, hovoril, že tam mu odborníci vysvetlili, ako sa má človek vlastne modliť. Boží zásah pri stvorení dvadsiatej piatej hodiny, hovorilo sa medzi teológmi, treba chápať iba ako ponuku, ako vzácnu a veľmi príhodnú ponuku, ale či ju využiť na modlitbu, o tom má právo rozhodnúť každý osobne. Predstavení niektorých skupín išli ešte ďalej a tvrdili, že z ich hľadiska treba brať celú vec veľmi kriticky. Použiť dvadsiatu piatu hodinu na modlitbu a na dialóg s Bohom nesmie byť nadiktované „zhora“, ale má o tom rozhodnúť základňa Cirkvi, rozhodnutie musí prísť „zdola“.

Niektorí páni farári vyhlásili, že sú vďační Božej prozreteľnosti za túto hodinu, lebo si budú môcť konečne „odbaviť breviár“ a iné neodkladné pastoračné záležitosti. Istý teológ svetového významu dal vedieť, že pracuje na rozsiahlom diele, ktoré bude zaiste „bestsellerom“ o modlitbe a že táto hodina je mu veľmi vítaná, lebo bude môcť napísať knihu v relatívne krátkom čase.

A nakoniec vyšlo najavo, že každý mal dajakú príčinu, pre ktorú nemohol dvadsiatu piatu hodinu venovať modlitbe. Niektorí predĺžili svoju prácu, iní venovali novú hodinu odpočinku, druhí zábave, tretí sa zase zapísali do rozličných klubov alebo na zdokonaľovacie kurzy o moderných, najmä východných technikách meditácie, zdokonaľovania psychologických možností poznania seba samých a podobne. O dvadsiatej piatej hodine boli napísané knihy z hľadiska psychologického, sociologického, katechetického, pedagogického, biblického a teologického. Boli usporiadané medzinárodné kongresy a sympóziá, na ktorých znalci hovorili o modlitbe, hoci sa sami veľmi málo modlili.

Anjeli smutne konštatovali, že dvadsiatu piatu hodinu ľudia venujú práci, odpočinku, vzdelávaniu a iba máloktorí ju využívajú na modlitbu a na úprimný dialóg s Bohom. Nakoniec prišli k záveru, že darovanú hodinu využili len tí, čo si už aj predtým našli na modlitbu čas.

Hodina 03 2024 04

Nebeskí anjeli nakoniec spoznali, že modlitba nie je otázkou času, ale otázkou lásky k Bohu. Čas sám od seba modlitbu neprodukuje. Tí, čo sa nechcú modliť, nikdy si nenájdu na modlitbu čas, ani vtedy nie, keď deň bude trvať dvadsaťpäť hodín. Vysvitlo, že na modlitbu majú čas len tí, čo milujú Boha.

Nebeská rada sa napokon uzniesla požiadať Nebeského Otca, aby zrušil dvadsiatu piatu hodinu a vymazal ju navždy z mysle a zo spomienok ľudí. A tak sa aj stalo.

Preložil Andrej Pauliny

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

ADMA On Line na mesiac marec

K dispozícii je časopis Združenia Márie Pomocnice (ADMA) na mesiac marec. Taktiež v slovenskom jazyku.