Dvadsať rokov od smrti dona Andreja Dermeka

od | nov 22, 2023 | Saleziáni

 

V stredu 22. novembra 2023 uplynulo dvadsať rokov od smrti vzácneho slovenského saleziána, provinciála, pedagóga, kňaza dona Andreja Dermeka.

Prinášame text nekrológu, ktorý bol uverejnený v časopise Don Bosco dnes v januári 2004.

Don Andrej Dermek SDB

* 27. novembra 1914, Unín
+ 22. novembra 2003, Pezinok

Don Andrej Dermek sa narodil v Uníne na Záhorí ako štvrtý – najmladší syn. Unín je blízko Šaštína a preto celá obec chodievala dvakrát do roka na púť ku Sedembolestnej. Tu mal možnosť zblízka spoznávať saleziánov a ich prácu.

Dermek 11 2023 02

Otec neskôr prejavil ochotu, že by rád dal jedného syna na štúdiá do šaštínskeho gymnázia. Po zaváhaní staršieho brata Františka tam napokon išiel mladší Andrej. Bolo to v roku 1927 a túto chvíľu považoval za dôležitý okamih vo svojom živote, kedy ho Pán Boh nasmeroval pre budúci život kňaza a rehoľníka.

Po piatej triede v roku 1932 vstúpil do noviciátu u saleziánov v Hronskom Beňadiku a po jeho skončení zložil sľuby. Vo filozofických štúdiách pokračoval vo Fryštáku a v Ostrave. Potom bol na asistencii medzi chlapcami. Rok v Šaštíne a dva roky v Trnave.

Dermek 11 2023 03

Teológiu ho vtedajší pán inšpektor Bokor poslal študovať na Gregoriánsku univerzitu do Ríma. Medzitým však prišla vojna a pán inšpektor ho povolal na Slovensko. Štúdiá dokončil v Bratislave a v roku 1942 bol v Šaštíne vysvätený za kňaza.

Ako kňaz začal vyučovať saleziánskych študentov teológie Nový zákon najprv v Beňadiku a neskôr vo Svätom kríži nad Hronom. Tam bol až do roku 1950, kedy komunisti zlikvidovali všetky mužské rehole. Nasledovali roky totality. Najprv bol sústredený v Šaštíne, potom v Podolínci. Z Podolínca sa mu podarilo ujsť, pretože mal plán emigrovať do zahraničia a organizovať tam štúdiá saleziánskych bohoslovcov zo Slovenska. Vo februári 1951 mal v jednej skupine (pod vedením dona Titusa Zemana) prejsť cez rieku Moravu do Rakúska, ale pri tomto pokuse ich chytili. Don Dermek dostal 14 rokov. Nasledovali väznice: Leopoldov, Ilava, Mírov, Valdice, Jachymovsko.

Dermek 11 2023 04

V roku 1960 ho po amnestii podmienečne prepustili. Zamestnal sa u vodárov v Pezinku ako skladník. Po smrti dona Bokora bol v roku 1968 tajne menovaný za provinciála saleziánov na Slovensku a v tejto funkcii bol do roku 1981. Horlivo pracoval v podzemnej Cirkvi najmä v príprave a vo výchove nových kandidátov na kňazstvo. Pripravoval mnohé duchovné cvičenia pre bohoslovcov, sestričky, laikov a venoval sa duchovnému sprevádzaniu. Po páde totality prednášal Nový zákon na bohosloveckej fakulte v Bratislave. Spracovával dejiny šaštínskeho kláštora a usporiadal vyše sedemdesiat formačných konferencií na rozličné témy. So stúpajúcim vekom a so zhoršujúcim sa zdravotným stavom sa neskôr presťahoval do Charitného domu v Pezinku, kde ostal až do posledných dní svojho života. Pán si ho povolal do večnosti 22. novembra 2003 vo veku 88 rokov. Saleziánom bol 70 rokov a 61 rokov slúžil Cirkvi ako Kristov kňaz.

Dermek 11 2023 05

 

Životopisné dáta dona Andreja Dermeka

  1. novembra 1914 sa narodil v Uníne

1927 začal študovať na gymnáziu v Šaštíne

1932 vstúpil do saleziánskeho noviciátu

  1. augusta 1933 zložil prvé rehoľné sľuby
  2. júla 1938 zložil doživotné rehoľné sľuby
  3. apríla 1942 bol v Šaštíne vysvätený za kňaza
  4. apríla 1950 internovaný v Podolínci

vo februári 1951 sa neúspešne pokúsil o útek cez Moravu

odsúdený na 14 rokov väzenia

1960 podmienečne prepustený na amnestiu

1968 bol na šesť týždňov v Taliansku, prijal ho pápež Pavol VI., bol menovaný za inšpektora

1968 – 1981 inšpektor saleziánov na Slovensku

po 1990 prednášal Nový zákon na RKCMBF UK v Bratislave

  1. apríla 2002 oslávil 60 rokov kňazstva v Kostole Márie Pomocnice v Bratislave
  2. novembra 2003 umrel v Pezinku
  3. novembra 2003 bol pochovaný v Šaštíne

 

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.