Dušičky – spomienka na zosnulých veriacich

Od 1. do 8. novembra je možné získať úplné odpustky pre duše v očistci. Je potrebné navštíviť cintorín a nábožne sa pomodliť za zomrelých. Okrem tohto odpustového úkonu  sa žiada splniť ostatné podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

 

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár