Duchovné cvičenia s hlavným predstaveným

od | nov 15, 2022 | Svet

 

Text a Foto: ANS

Od nedele 6. novembra do soboty 12. novembra sa provinciálni radcovia regiónu strednej a severnej Európy, spolu s regionálnym radcom o. Romanom Jachimowiczom, zúčastnili na duchovných cvičeniach v Turíne. Kázal ich hlavný predstavený a 10. nástupca dona Bosca otec Ángel Fernández Artime. Na cvičeniach sa zúčastnili aj členovia provinciálnej rady zo Slovenska.

Bol to čas bohatý na úvahy, ktoré predniesol hlavný predstavený na tému zasvätenej saleziánskej identity vo svetle 28. generálnej kapituly.

Hlavný predstavený uviedol niekoľko priorít, ktoré sa týkajú služby riadenia a animácie provinciála s jeho radou: starostlivosť o život a povolanie každého brata, evanjelizácia a výchova mladých vo viere a preferenčná voľba pre najchudobnejšie a najpotrebnejšie deti a mladých ako základná charakteristika saleziánskej charizmatickej identity.

Počas týchto dní duchovných cvičení mali všetci prítomní saleziáni dostatok času na osobnú modlitbu a možnosť eucharistickej adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou.

Turin 11 2022 02

Každý deň bola tiež možnosť klásť hlavnému predstavenému otázky na rôzne témy dôležité pre saleziánsky život a poslanie, počas ktorých bolo možné prezentovať svoje osobné úvahy. Všetci mali tiež možnosť dozvedieť sa viac o saleziánskom komplexe na Valdoccu, pričom si so sprievodcom prezreli Múzeum – Dom dona Bosca a Baziliku s kryptou relikvií.

Ústredným bodom jednotlivých dní duchovných cvičení bola svätá omša, ktorej predsedal hlavný predstavený, ale homílie boli zverené niektorým z prítomných provinciálov a liturgickú animáciu zabezpečovali rôzne provincie. Takto sa obohatilo slávenie piesňami a modlitbami v rôznych jazykoch s vedomím, že región má veľké kultúrne a jazykové bohatstvo, ktoré treba chrániť. Ďalším významným momentom boli tradičné saleziánske „večerné slovka“, pri ktorých provinciáli predstavili svoje provincie, vyzdvihli svoje najvýznamnejšie diela alebo aktivity, čím sa všetci vzájomne obohatili.

Na záver celého podujatia sa konala chvíľa poďakovania hlavnému predstavenému za kázanie duchovných cvičení, ktoré priniesli veľmi bohatú skúsenosť poznania medzi saleziánmi, bratstvo a spoločenstvo s hlavným predstaveným a medzi všetkými účastníkmi z rôznych provincií regiónu.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Veľkonočné udalosti

Vo farskom kostole v Chieri v Taliansku sa nachádza takéto sympatické vyobrazenie udalostí Veľkej noci. Pomocou malých sošiek a scenérií sú tu znázornené posledné chvíle Ježišovho života na tejto zemi.

Želania pápeža Františka

Mojim želaním, pre Vás mladých je, „aby prostredníctvom bratského prijatia a úcty, počúvania a zdieľania ste boli proroctvom lásky na chválu a slávu Pána a semienkom jednoty pre dobro všetkých kresťanov vo svete i samotného sveta.“