Duchovná obnova žien (DOŽ), marec – apríl 2023, Ružomberok

od | apr 14, 2023 | Duchovnosť

 

Duchovná obnova žien z farnosti Bratislava-Miletičova sa uskutočnila v útulným a pokojným prostredí priestorov, ktoré majú k dispozícii sestry Kongregácie Jesu v Ružomberku.

Po polroku, na prelome marca a apríla, sme sa opäť stretli v Ružomberku na duchovnej obnove žien. V Centre spirituality Premenenia Pána sme pokračovali v objavovaní povolania ženy vo svetle duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly – 2. etapou „Byť tou, ktorou som“. Oboznámili sme sa s krátkou a účinnou modlitbou, ignaciánsky examen, ktorá pomáha ľahšie nachádzať Boha v našich životoch. Mnohé z nás sa ju rozhodli zaradiť do svojich každodenných modlitieb. V ďalších dňoch sme sa konfrontovali so svojou históriou, s tým čo je v nás boľavé, snažili sme sa prijať celý svoj život a pozvať Boha do svojich zranení. Ježiš túži po tom, aby sme mu všetko odovzdali, aby nás mohol uzdraviť a spasiť. Spoločenstvo vzájomne si blízkych žien a duchovné vedenie sestry Letície nás posilnilo na ceste pravdivého prijatia seba samej, aby sme sa vedeli otvoriť pred druhými a tiež otvoriť sa službe blížnym. Gitka H.

Duchovná obnova mi znova pripomenula, aké je bytostne dôležité nájsť si čas na hlboký a ničím nerušený čas na osobné stretnutie a rozhovor s Bohom. Odkryli sa mi skryté miesta v mojom živote, ktoré ešte potrebujú prežiariť Božou láskou. Pochopila som, že Boh odo mňa chce, aby som sa pozerala na problémy a veci z druhej strany, iným, nečakaným pohľadom. Tiež mi ukázal, akou milosťou sprevádzal celý môj doterajší život, čo vyvolalo vo mne nečakanú vďačnosť za ľudí, ktorí ma sprevádzali životom a ktorých som brala ako samozrejmosť.  Sestry, ktoré obnovu pripravujú a vedú, sú pre nás neskutočným požehnaním. Jednak spôsob, akým je obnova vedená a jednak ich živá viera a sprevádzajúci pohľad i slová sú presne tým, čo duša ženy hľadá a potrebuje. Hĺbku, pokoj, prijatie, prirodzenú dôveru a zdieľanie svojich pocitov a myšlienok. Beriem to ako veľkú milosť a duchovný poklad, ktorým ma Pán obdaroval. Majka Š.

Doz 04 2023 02

Dlho som hľadala pevný bod, z ktorého nebudem okradnutá o dary od Pána. Kedysi som dostala jedinú vetu na odchode z duchovnej obnovy ako povzbudenie: „Nedaj sa okradnúť.“ Môžem len potvrdiť, že Klamár vie veľmi rýchlo a nenápadne duchovné dary ukradnúť. Aj keď som ľudsky robila, čo som vedela, cítila som, že sa to okrádanie deje. Teraz už mám Božiu pomoc a teším sa na to, čo má pre mňa Pán pripravené a ako budem môcť kráčať s radosťou a vnútorným pokojom. Silvia T.

Vo mne stále doznieva to, čo sme na duchovnej obnove zažili. Ďakujem za spoločenstvo, v ktorom môžeme úprimne hovoriť o sebe. Ďakujem Bohu, že vždy vie, čo potrebujeme, čím si máme prejsť NANOVO, aby sme sa oslobodili od toho, čo nás ťaží a dokonca možno o tom ani netušíme, kým sa neponoríme do jeho blízkosti… Maťka C.

Dobre nám bolo… Ďakujeme za čas strávený v príjemnom spoločenstve, ale aj čas, kedy sme sa mali možnosť zastaviť a reflektovať, čím sme si už prešli, kde sme a čo hľadáme – čas byť samé so sebou a častejšie si uvedomovať, za čo všetko máme byť vďačné i s odstupom času… Spoločenstvo, priebeh i prostredie boli príjemné a už teraz sa teším na ďalšie pokračovanie DOŽ. Maťka M.  

Doz 04 2023 03

Na duchovné obnovy žien – „Miletičkáriek“, chodím viac-menej pravidelne, vždy keď mi to rodinná situácia dovolí. V Ružomberku som bola po prvýkrát. Bola som milo prekvapená útulným a pokojným prostredí priestorov, ktoré majú k dispozícii sestry Kongregácie Jesu. Tematicky obnova nadväzovala na cyklus prednášok pre ženy a o ženách. Tentokrát to však pre mňa bola ťažká duševná práca. Pokračovanie v poznávaní samej seba za účelom prehĺbenia si osobného vzťahu s Kristom sa nieslo v duchu nastavenia si zrkadla od počiatku vlastného života až po súčasnosť. Vnútorné stíšenie sa, počúvanie Božieho hlasu, vnímanie jeho dotyku, spracovávanie nových podnetov sa mi tentokrát javilo neuveriteľne namáhavé. Mala som počas troch dní obnovy pocit, že vykonávam ťažkú fyzickú prácu. Sestra Letícia však s úsmevom skonštatovala, že to je práve to, čo obnova prináša, ak sa prežíva naplno. Vďaka za toto spoločenstvo žien, s ktorými kráčame spoločnou duchovnou cestou už vyše 10 rokov a tiež za sestričky, ktoré si vedenie obnovy neuveriteľne pútavo vždy pripravia a za každým nás niečím milým prekvapia. Eva K.

Ja už len na záver krátkych zdieľaní mojich priateliek dodám, že sa naozaj oplatili dlhé roky hľadania formy, miesta a sprevádzania našou DOŽ, ktorú sme začali organizovať zhruba pred 15 rokmi raz do roka. V súčasnosti sa takto stretávame dva razy do roka a obnovu sme predĺžili na plné tri dni. Sestry Letícia a Abiela z CJ (Congregatio Jesu) majú pre nás vypracovaný program obnovy aj na ďalšie roky, takže – ak dá Pán – sa budeme v Ružomberku stretávať ešte dlho 😊. Bohu vďaka! Renáta M.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Mária a Jozef, nevesta a ženích

Nazaret by sa dal právom nazvať „domom čistej lásky“. Cirkev venuje osobitný priestor „čistej láske“ v Mariánskom misáli slávnosťou venovanou „Márii, Matke čistej lásky“.

Sväté schody – Scala Sacra

Popri zastaveniach krížovej cesty na košickej Kalvárii majú pútnici možnosť zastaviť sa a rozjímať o pašiových udalostiach aj na Svätých schodoch. Tie pozývajú v osobnej modlitbe a kajúcej pobožnosti, kľačiac vyjsť po všetkých stupňoch schodov až nahor.

Sen z deviatich rokov – obraz a realita

Sen dona Bosca z deviatich rokov nebol pre malého Janka veľmi zrozumiteľný. Zostal smutný až do konca, najmä preto, že nerozumel ani obrazu, ktorý mu ponúkla pred oči tajomná Pani.