Druhý ročník „Don Bosco Global Youth Film Festival“

od | okt 7, 2023 | Svet

 

Po veľkom úspechu prvého ročníka „Don Bosco Global Youth Film Festival“, ktorý sa konal na celom svete v novembri 2021, sa Sektor pre sociálnu komunikáciu Saleziánskej kongregácie rozhodol uskutočniť druhý ročník saleziánskeho filmového festivalu mladých na svetovej úrovni, ktorého cieľom je aj v tomto prípade spojiť a zapojiť mladých ľudí z celého sveta, a tentoraz najmä tých zo saleziánskeho prostredia, aby boli nositeľmi posolstva pokoja a nádeje a aby boli protagonistami zmeny, ktorú svet potrebuje. „Láska buduje pokoj a solidaritu“ je hlavným mottom tohto ročníka, ktorý sa uskutoční 13. – 14. októbra 2023.

Prvý ročník festivalu všetci považovali za významný úspech: na tému „Pohnutí nádejou“ prišlo 1 686 diel zo 116 krajín, ktoré si pozrelo 100 členov predbežnej Poroty (vrátane mnohých saleziánov) z rôznych častí sveta a potom členovia Veľkej poroty, ktorí vybrali užší zoznam diel a následne vyhlásili víťazov cien. Festival sa konal na 260 miestach v 50 krajinách a bol skutočne globálnym hlasom, vďaka ktorému meno Dona Bosca, mládeže a nádeje zaznelo po celom svete.

„Po vyhodnotení a zvážení na konci prvého ročníka festivalu sme sa rozhodli, že táto iniciatíva bude každoročná,“ vysvetlil páter Gildasio Mendes, generálny radca pre sociálnu komunikáciu. Je to vlastne výnimočná príležitosť: pre našich mladých ľudí, aby sa stretli a vyjadrili, čo v nich vyvoláva toľko nadšenia, energie a spoluzodpovednosti; pre našich saleziánov, aby sprevádzali, usmerňovali a motivovali mladých ľudí v ich tvorivom hľadaní; a aby sa spojili členovia saleziánskej rodiny a aby sa meno dona Bosca a naše poslanie pre mladých stalo známym na celom svete.“

V tomto druhom ročníku, ktorý je rovnako ako prvý ročník podporovaný Nadáciou DON BOSCO IN THE WORLD, sa počíta s dvoma rôznymi kategóriami účastníkov: juniori (14 – 19 rokov) a seniori (20 – 25 rokov), ktorí patria do reálií saleziánskej rodiny (školy, strediská odbornej prípravy, inštitúty vyššieho vzdelávania, farnosti, oratóriá…).

DBGYFF 10 2023 02

„Prvý ročník bol navrhnutý na globálnej úrovni, aby nás definoval pred všetkými, a bol otvorený celému svetu. Tento druhý ročník chce byť cestou ad intra, prepracovanou špeciálne pre saleziánsky svet, aby sme zblížili mladých ľudí z našich domovov a inštitúcií,“ povedal riaditeľ festivalu páter Harris Pakkam.

Ďalej uviedol ciele Festivalu 2023: „Chceme nadviazať dialóg s mladými ľuďmi v saleziánskom svete, s ich jazykmi a zapojiť ich do premeny spoločnosti; povzbudiť ich, aby vyjadrili svoj talent a vytvorili vizuálny obsah na danú tému; a vychovávať a motivovať mladých ľudí, aby sa stali apoštolmi a vyslancami lásky.“

Festivalu 2023 sa mohli zúčastniť krátke filmy (do 5 minút) akéhokoľvek žánru (hudobné videoklipy, dokumenty, komédie, nemé filmy, animované filmy…). Zapojilo sa doňho 136 krajín. Ako motivácia k účasti bude víťazom udelená celková suma 100 000 eur. Ceny budú udelené najlepším krátkym filmom na celosvetovej úrovni (10 cien po 2 000 eur) a najlepším na regionálnej úrovni (10 cien po 1 000 eur pre sedem saleziánskych regiónov) a udelených bude aj 100 miestnych cien.

Na základe prvého ročníka bol doladený aj mechanizmus výberu krátkych filmov: každý regionálny tím hodnotil filmy vo svojej zemepisnej oblasti a udelil ocenenie 10 najlepším. 25 filmov, ktoré boli v každom regióne považované za najlepšie, boli zaradené do súťaže na celosvetovej úrovni, kde o nich bude hlasovať celosvetová porota.

Regionálne hodnotenie filmov už prebehlo a teraz sa uskutoční celosvetové finále víťazných diel 13. – 14. októbra 2023 v Los Angeles v USA.

Samotná organizácia festivalu je významná a plodná pre kongregáciu, saleziánsku rodinu a mladých ľudí: „Za skutočné ovocie tejto iniciatívy medzi mladými ľuďmi, saleziánmi z provincií a saleziánskou rodinou treba považovať skúsenosť synergie a nadväzovania kontaktov… Tento nový projekt hmatateľným spôsobom prispeje k premene spoločnosti a bude mať veľmi pozitívne účinky medzi mladými ľuďmi,“ uzavrel nadšene páter Gildasio Mendes.

Podrobnejšie informácie o festivale nájdete na stránke: https://www.dbgyff.com.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Veľkonočné udalosti

Vo farskom kostole v Chieri v Taliansku sa nachádza takéto sympatické vyobrazenie udalostí Veľkej noci. Pomocou malých sošiek a scenérií sú tu znázornené posledné chvíle Ježišovho života na tejto zemi.

Želania pápeža Františka

Mojim želaním, pre Vás mladých je, „aby prostredníctvom bratského prijatia a úcty, počúvania a zdieľania ste boli proroctvom lásky na chválu a slávu Pána a semienkom jednoty pre dobro všetkých kresťanov vo svete i samotného sveta.“