Don Kamil Kutarňa – životopis

od | dec 20, 2023 | Osobitný článok

 

* 7. 12. 1951 Zbudské Dlhé, okres Humenné
† 15. 12. 2023 Levoča

Don Kamil Kutarňa, SDB sa narodil 7. 12. 1951 v Zbudskom Dlhom ako tretie z piatich detí. Jeho otec a matka boli učitelia. Matka však príchodom detí zostala doma, aby mohla byť mamou pre všetkých. Pokrstený bol dňa 9. 12. 1951 v Zbudskom Dlhom.

Svoje spomienky z  detstva opisuje takto: „Rané detstvo som prežil ako chorľavé dieťa, ale pomocou starostlivých a obetavých rodičov som pookrial na tele a v dvanástich rokoch som začal s aktívnym športom – lyžovaním. To mi upevnilo zdravie. Zmocnel som na tele a pod vplyvom zbožnej matky a zrelej nábožnosti otca aj na duchu.“

Po skončení základnej školy pokračoval v štúdiu na strednej ekonomickej škole. V osemnástich rokoch prijal sviatosť birmovania. Po maturite, počas nultého ročníka pracoval ako robotník a následne začal študovať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

Zo začiatku popri štúdiu začal rozvíjať svoje aktívne športové schopnosti ako lyžovanie, atletika a orientačný beh. Zúčastnil sa na Majstrovstvách sveta v severskom lyžovaní 1970 (vtedy oficiálne Majstrovstvá sveta v lyžovaní v severských disciplínach), ktoré sa konali od 14. do 22. februára 1970 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Nič nevyhral, ale doniesol bronzovú sošku aj s diplomom. V neskorších ročníkoch pod vplyvom svojho brata Jozefa a mnohých obetavých laikov i kňazov sa začal stretávať v hnutí študujúcej kresťanskej mládeže. Brat Jozef mu viac krát ponúkal duchovné cvičenie, no on odmietal… Raz mu povedal, či nechce ísť na lyžovačku? Išiel, boli to duchovné cvičenia, v zime, s donom Kosmálom na horách. Keď sa vrátil, povedal „ale si so mnou vybabral, ale ďakujem ti, bolo to výborné“. A už bol vo vedení dona Kosmála. Po aktívnom zapojení sa do laického apoštolátu v priebehu vysokoškolského štúdia a pod vedením skúsených saleziánov sa rozhodol vstúpiť do Saleziánskej spoločnosti. Nasledoval tajný noviciát a zloženie prvých rehoľných sľubov 9. 8. 1977. Vysokú školu úspešne ukončil s titulom inžinier a začal pracovať ako projektant na PIO Celprojekt v Ružomberku. V tomto zamestnaní bol aj so saleziánom Jozefom Skalným a ďalšími aktívnymi laikmi, s ktorými sa snažili o postupné kroky v apoštoláte mladých. Túto ich činnosť si všimla aj vtedajšia štátna bezpečnosť, ktorá tieto ich aktivity poctivo sledovala. Dňa 6. 2. 1983 zložil večné sľuby a toho istého roka 16. 12. 1983 prijal kňazskú vysviacku z rúk vtedajšieho tajného biskupa J. CH. Korca, SJ.

Zivotopis 12 2023 02

Duchovné cvičenia v Hronskom Beňadiku 1991. Kamil Kutarňa v hornom rade prvý zľava

V tom čase patril do komunity saleziánov, ktorých mal na starosti don Olos. Okruh jeho pastorácie bol v tom čase najmä na Orave, kde spolupracoval s donom Sobotom a donom Jurajom Kyseľom. V roku 1984 začal pracovať vo VÚ dopravnom v Žiline a teda aj okruh mládežníckeho apoštolátu sa presunul do okolia tohto mesta, ako aj do okolia Žiliny a najmä v Terchovskej doline. Mal veľa kontaktov aj v samotnej Žiline… Tu pomáhal aj pri formácii mladých, pre kňazské či rehoľné povolania (aj do iných reholí či do seminára) a aj pri formácii mladých saleziánskych spolubratov. A tiež sa podieľal aj na rozširovaní a používaní komunikatívnych prostriedkov. Často spolupracoval aj pri organizovaní rôznych cyklistických apoštolských podujatiach. Po nežnej revolúcii bol začlenený do pastorácie mládeže v Žiline v Saleziánskom dome, ktorý sa postupne reštitúciami vrátil do užívania saleziánov. Tam najmä v začiatkoch veľmi pomáhal pri organizovaní letných táborov s mladými na Orave či Strážovských vrchoch. Rovnako sa podieľal na organizovaní rôznych duchovných cvičení.

Bol mimoriadne aktívny a obetavý. Veľmi ochotný v akejkoľvek fyzickej či duchovnej službe… Keď po úraze hlavy musel podstúpiť viac ako desať operácii, len čo sa prebral z narkózy, už chodil po návštevách pacientov a roznášal sväté prijímanie. Napriek jeho slabostiam, ho ľudia mali veľmi radi.

Jeho ďalšie pôsobiská:
1991 – 1993 – Bratislava Miletičova
1993 – 1994 – Bratislava Daliborovo
1994 – 2001 – Šaštín-Stráže
2001 – 2002 – Hody pri Galante
2002 – 2010 – Bratislava Miletičova
2010 – 2015 – Sabinov
2015 – Spišské Podhradie – na odpočinku

Posledné roky života strávil na odpočinku v Dome Charitas sv. Jána Bosca na Spišskej Kapitule. Zároveň patril do saleziánskej komunity v Poprade Veľkej. Po náhlom zhoršení zdravotného stavu a následnej hospitalizácii v levočskej nemocnici odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v piatok 15. 12. 2023.

Zivotopis 12 2023 03

Pohreb na cintoríne v Spišskej Novej Vsi 18. 12. 2023. Obrady viedol emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich

Odpočinutie večné daj mu, Pane.
A svetlo večné nech mu svieti.
Nech odpočíva v pokoji.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.