Dobro je nákazlivé

od | feb 2, 2022 | Saleziáni

 

Autor: Silvia Demská / Foto: Archív zboru

 

 

Valdocco je každoročnou súčasťou saleziánskych osláv dona Bosca a aj v bardejovskom stredisku je tomu tak. Tradične na ňom nesmie chýbať hymna k aktuálnej téme Valdocca, v prevedení detského saleziánskeho zboru Vinimini. Tento rok boli indíciami: dobro, všetko rob z lásky, nič nasilu, dobré skutky majú dosah na druhých. Autorom textu a hudby tohtoročnej hymny „Dobro je nákazlivé“ je dirigentka zboru, Silvia Demská, aranžmány vznikli pod rukami šikovných hudobníkov. Pieseň sa nahrávala v saleziánskom oratóriu v jedno nedeľné popoludnie za prítomnosti 30 členov zboru a sólistky Alžbetky Exnerovej. O zvuk sa postaral Damián Petrovič a o video Peter Lipták. Celú pieseň sa podarilo zboru nacvičiť a nahrať v tejto náročnej dobe za 1 týždeň.

Dobro je nakazlive 02

Dobro je nakazlive 03

Dobro je nakazlive 04

Dobro je nakazlive 05

Dobro je nakazlive 06

Dobro je nakazlive 07

Dobro je nakazlive 08

Dobro je nakazlive 09

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.