Dni spirituality saleziánskej rodiny – 42. ročník

od | jan 11, 2024 | Osobitný článok

 

Nie je nič lepšie ako viditeľné, konkrétne a presvedčivé svedectvo, aby sa podarilo preniesť svoje nadšenie a energiu na druhých. Preto koordinačný tím Dní spirituality saleziánskej rodiny 2024 na ceste príprav na toto podujatie vytvoril nové video, ktoré má animovať a stimulovať účasť.

 

 

Cieľom stretnutia, ktoré sa bude konať v Turíne-Valdoccu od 18. do 21. januára 2024, je oživiť saleziánsku spiritualitu v jej základných dimenziách, v duchu spoločenstva medzi 32 skupinami saleziánskej rodiny a vo svetle posolstva hesla hlavného predstaveného.

Aby pozvali na stretnutie, alebo ešte lepšie, aby vo všetkých členoch saleziánskej rodiny vzbudili túžbu zúčastniť sa na tomto podujatí, organizátori Dní saleziánskej spirituality pripravili povzbudzujúce video, ktoré niekoľkými slovami a mnohými scénami prevzatými zo skúseností posledných rokov jasne ukazuje, z čoho pozostávajú Dni spirituality saleziánskej rodiny.

Dni spirituality 01 2024 02

Keď videokamery prechádzajú viac či menej známymi priestormi Valdocca – od nádvorí až po kryptu s relikviami, od múzea Domu dona Bosca až po starú tlačiareň – na obrazovke sa premietajú viaceré sprievodné slová: Vitajte, Stretnutie, Don Bosco, Mária Pomocnica kresťanov, Strenna, Rodina, Modlitba, Svätosť, Stretnutia skupín, Slávenie, Prezentácie rôznych skupín, Spoločná formácia, Rozmanitosť povolaní… heslá, ktoré predstavujú toľko krokov a rozmerov podujatia.

Tak, aby sa nezabudlo na konečný cieľ, pre ktorý sa to všetko koná: „Pre mladých ľudí“.

Dni spirituality 01 2024 03

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

List poďakovania

Milí dobrodinci a priatelia diela dona Bosca, s úprimnou radosťou a vďačnosťou sa k vám dnes obraciam v tomto, pre saleziánsku rodinu, výnimočnom období, v ktorom slávime našu patrónku a matku.

Podcast UVERITEĽNÍ

K dispozícii je piata nahrávka s názvom: Má pápež vždy pravdu?
Sme povinní veriť všetkému, čo hovorí pápež? Kedy prináša učenie viery a kedy svoj vlastný názor?

Nad hlavou. Načo nám je vesmír?

O vesmíre ľudia zvyčajne vedia, že existuje nejaká slnečná sústava, hviezdy, Severka a všetko je to tam hore, nad hlavou veľmi veľké a vzdialené. V posledných rokoch sa však s objavmi v tejto oblasti akoby vrece roztrhlo.