Dlhá cesta saleziána: naše povolanie potrebuje aj odbornosť a kvalitu

od | apr 30, 2023 | Časopis 3/2023, Saleziáni

 

Autor: redakcia / Foto: archív

Zavalení ponukami. Takto by sa dala zhrnúť súčasná situácia mladých ľudí. Často majú problém rozlíšiť, čo je pre nich dobré a správne.

V tomto chaose sme pripravení sprevádzať ich v duchu hodnôt, ktoré do človeka vštepil Pán Boh. Práca na tomto poli si však okrem osobného nasadenia vyžaduje i odbornosť a kvalitu.

Aj to je dôvod, prečo každý salezián musí nastúpiť na náročnú cestu formácie.„Niektorí si myslia, že saleziáni sa iba hrajú s mladými, ale oni dosť veľa a dosť dlho študujú – teológiu, filozofiu, pedagogiku, psychológiu. Prečo? Aby ich práca bola kvalitná a atraktívna,“ vysvetľuje don Peter Štellmach SDB, ktorý momentálne pracuje na doktoráte na Akadémii svätého Alfonza v Ríme.

Ako vyzerá cesta každého saleziána? Trvá aj 12 rokov…

Saleziánska formácia trvá jedenásť, niekedy až dvanásť rokov. Začína sa prednoviciátom v Košiciach. Chlapci počas tohto obdobia postupne objavujú svoje povolanie. V Poprade sa rok pripravujú v noviciáte. V ponoviciáte v Žiline sa zase učia, ako súvisí sebadarovanie so sebarealizáciou a ako je možné byť verným v dnešnom svete a usilovať sa o originálnu svätosť.

Formacia 04 2023 02

Ján Holubčík SDB, šport a mladí

 

Štúdiu teológie predchádza pedagogická prax

Dvoj- alebo trojročnú tzv. pedagogickú prax bratia vykonávajú v domoch na Slovensku. Získavajú tak reálnu skúsenosť z fungovania v stredisku s mladými. Potom prichádza štúdium teológie pre budúcich kňazov. Trvá štyri roky a prebieha v Turíne, v kolíske saleziánov, alebo vo Svätej zemi. Tí, ktorých Pán povoláva k laickému zasväteniu, stávajú sa rehoľnými bratmi koadjútormi.

 Ovocie ľudí, ktorí nezištne pomáhajú

 Aktuálne je vo formácií viac ako 20 mladíkov a bratov. Sú v ašpirantke, pripravujú sa na prvé sľuby v noviciáte, študujú filozofiu či teológiu a niektorých čakajú diakonské a kňazské vysviacky.

Formacia 04 2023 03

Novici so svojou scénkou na Don Bosco show

„To, že teraz pracujem pre mladých, je ovocie ľudí, ktorí nám pomáhali a prispievali, aby sme mohli vyštudovať a pôsobiť v tejto službe,“ hovorí don Ján Holubčík SDB, delegát pre pastoráciu mladých.

Dlhodobá formácia je finančne nákladná, tento rok vychádza jeden mesiac na 18 880 eur. Preto je pomoc dobrodincov kľúčová. Ak cítite aj vy volanie sprevádzať bratov na dlhej ceste saleziána, váš finančný pomôže k tomu, aby sa neskôr mohli naplno venovať službe mladým. Najefektívnejší spôsob, ako pomôcť, je zriadiť si trvalý príkaz.

Napríklad:

– ak nám počas roka darujete každý mesiac 10 eur, zabezpečíte tak mesiac formácie pre skupinu ašpirantov;

– ak sa rozhodnete prispievať 15 eur mesačne, sme schopní zabezpečiť mesiac formácie pre 1 mladíka v prednoviciáte.

Viac informácií nájdete na https://darujme.salezianimladym.sk.

Uvedomujeme si však, že niektoré veci za peniaze nezískame. Vaše modlitby, vďaka ktorým mladí ľudia odpovedajú na volanie Pána Boha, sú nenahraditeľné. A zo srdca vám za ne ďakujeme.

„Pre vás študujeme, pre vás pracujeme, pre vás sme ochotní darovať náš život,“ uzatvára don Peter.

Platobné údaje:
IBAN SK36 0200 0000 0000 2933 0062
Variabilné číslo: 2022

 

Formacia 04 2023 04

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.

Don Titus ako priateľ druhých

Don Titus Zeman vyrastal v chudobnej, ale na vzťahy bohatej rodine. Bol najstarší z desiatich detí, a mal teda aj patričnú zodpovednosť za súrodencov. V rodine sa naučil deliť o dobrá, odpúšťať, komunikovať, pracovať, vytvárať harmonické vzťahy…