Digitálna slovná zásoba

V čase pandémie a lockdownov boli mnohé deti prostredníctvom online vyučovania uvedené do digitálneho sveta bez patričných inštrukcií a základných znalostí potrebných princípov i slovnej zásoby. Jednoducho do technológií vhupli a my možno s nimi. Ako ich na zoznámenie so svetom internetu lepšie pripraviť?

 

Autor: Viktória Norisová / Barbora Okruhľanská / Foto: Pexels

Malé deti sa na internete dostanú k potenciálne nevhodnému obsahu väčšinou náhodou. Ak by k takejto situácii došlo, dieťa potrebuje mať aspoň základnú slovnú zásobu na to, aby mohlo opísať, čo sa stalo. Malo by vedieť správne používať slová ako „kliknúť“, „vyskakovacie okno“, „prehliadač“, ale tiež názvy aplikácií či hier, ktoré hráva. Je dôležité zahrnúť tieto výrazy do našej komunikácie a rozširovať u detí aj digitálnu slovnú zásobu. Pretože keď naučíte svoje ratolesti správne opísať, čo zažili v online svete, poskytnete mu zároveň nástroj pre jeho vlastnú bezpečnosť. Samozrejme, hovoríme najmä o malých deťoch, pretože tínedžeri vedia často opísať online svet a jeho nástrahy oveľa lepšie ako my dospelí.

PÄŤ AKTIVÍT NA ROZVOJ SLOVNEJ ZÁSOBY

Americká iniciatíva Každé dieťa je pripravené na čítanie (everychildreadytoread.org) odporúča päť aktivít, vďaka ktorým sa deti zoznamujú s novými slovami aj zvukmi, a tak rozvíjajú slovnú zásobu, aj tú digitálnu. Nejde o nič prevratné, päť aktivít, každý z nás dobre pozná a so všetkými môžeme začať od úplne najmenších detí. Ide o čítanie, písanie, rozprávanie, spev a hru.

ČÍTAJTE KNIHY O TECHNOLÓGIÁCH

Hoci v starých rozprávkových knihách veľa zmienok o technológiách nenájdeme, v tých modernejších sú už moderné technológie súčasťou deja. Využite tieto situácie na diskusiu. Napríklad v knihe Detektív Očko hlavný hrdina chodí tajne získavať informácie z bratovho facebookového konta. Na druhej strane, ak v starších knihách natrafíte na „pevnú linku či posielanie telegramu“, vysvetlite deťom, ako sa komunikovalo v minulosti. Mladším deťom na rozšírenie slovnej zásoby poslúžia napríklad knihy podľa rozprávky Ovce.sk Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi, pre deti na prvom stupni je vhodná na diskusiu aj kniha Braňa Jobusa Ako šarkan Kyber Šikana pristál na streche základnej školy.

MV 01 2024 02

PÍŠTE

Predveďte deťom, ako sa píše na klávesnici. Ukážte im, že ak stlačia niektoré klávesy, môžu sa na obrazovke zobrazovať slová. Nechajte ich sledovať, ako píšete slová do prázdneho dokumentu. Dovoľte im vyťukať svoje meno. Vysvetlite im, na čo slúžia jednotlivé klávesy, ako je enter, delete, medzerovník a pod.

HOVORTE

Opisujte svojim deťom, čo presne robíte na telefóne, tablete alebo počítači. Či už vyhľadávate nejakú informáciu, čítate mail, alebo online nakupujete, nahlas hovorte, čo robíte. Práve vďaka opisu jednotlivých krokov majú deti príležitosť osvojiť si pomenovanie procesných postupov, ktoré neskôr na internete stretnú: prihlasovacie meno, zadanie hesla, cookies lišta, online reklama a pod.

SPIEVAJTE

Internet, mobil, tablet, odpojiť… digitálna slovná zásoba je dnes súčasťou textov niektorých detských pesničiek, napríklad Miro Jilo Lady Muffinová, Smejko a Tanculienka majú celú pieseň o mobile. Nie je nutné ich cielene vyhľadávať. No v prípade, že sa dieťaťu pieseň páči a spieva si ju, môžete ho nenápadne na pojem upozorniť, prípadne sa opýtať na niektorú zo situácií z textu, napríklad: Čo to podľa teba znamená odpojiť od internetu?

HRAJTE SA

Hra je jedným z najjednoduchších a najzábavnejších spôsobov, ako naučiť deti nové slová. Z času na čas im dovoľte zahrať si hru aj na telefóne alebo tablete. Vždy však na ne pri tom dohliadajte a vysvetľujte im, ako sa tá hra hrá, sprevádzajte ich pokynmi: klikni na túto ikonu, aby si nastavil, kto môže sledovať tvoju aktivitu počas hry, klikni na krížik, aby si vypol toto vyskakovacie okno…). Vhodné hry primerané veku dieťaťa nájdete napríklad na stránke Vlcata.sk.

MV 01 2024 03

AKÉ POJMY DETI NAUČIŤ?

Autorka knihy Digitální rodičovství Carrie Rogers-Whiteheadová rozdeľuje pojmy do dvoch kategórií podľa veku dieťaťa. Pre tie najmladšie – predškolského veku až prvého stupňa ZŠ odporúča zamerať sa na základné slová súvisiace s digitálnou zručnosťou: kliknúť, vyskakovacie okno, povolenie, email, chat, zablokovanie, šikana, digitálna stopa, post, komentár, GIF, MEME, emotikony. Pri starších žiakoch odporúča výrazy, ktoré súvisia s procesom informatického myslenia, teda k schopnosti riešiť problémy pomocou abstraktného myslenia. Medzi tieto pojmy patrí programovať, kódovať, príkaz, algoritmus, bug, zásady netikety, GDPR a autorské práva (copyright).

A ČO MY DOSPELÍ?

S pribúdajúcim vekom našich ratolestí sa úlohy v obohacovaní digitálnej slovnej zásoby zvyknú vymeniť. Raketový vývoj technológií je neúprosný a nie každý rodič má kapacitu sledovať všetky trendy a novinky. Občas môžu nastať situácie, keď po jednej vete adolescenta budete mať pocit, že hovorí nejakým cudzím jazykom, ktorému dospelý vôbec nerozumie. Dobrou pomôckou na dekódovanie jazyka môže byť digitálny slovník z dielne podcastu Digitálni rodičia. Momentálne sa v ňom nachádza viac ako 300 najpoužívanejších výrazov, skratiek a pojmov, ktoré využívajú v online komunikácii najmä tínedžeri. Digitálny slovník je voľne dostupný na stránke podcastu www.digitalnirodicia.sk. Zoznam neustále aktualizujú o nové výrazy.

Text bol spracovaný podľa knihy Digitální rodičovství

MV 01 2024 04

 

Malá ukážka z digitálneho slovníka

(zdroj: www.digitalnirodicia.sk)

  • AD BLOCKER – pomocou profesionálneho blokovania reklám si užívatelia dokážu blokovať zobrazenia reklám vo vyhľadávačoch ako Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera.
  • COOKIES – sledujú online aktivitu užívateľov a pomáhajú inzerentom poskytovať relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy.
  • DEEPFAKE – je technológia, ktorá používa strojové učenie na vytvorenie falošných videí alebo obrázkov. Týmto spôsobom sa môžu vymeniť tváre alebo hlasy osôb v existujúcich médiách, čo je aj na nerozoznanie od reality.
  • FLEXIŤ – je slangový výraz, ktorý sa používa na opisovanie správania, keď niekto prezentuje svoje úspechy, schopnosti, majetok alebo iné pozitívne vlastnosti s cieľom zaujať alebo imponovať ostatným.
  • NOOB [núb] – je označenie pre človeka, ktorý robí nejakú činnosť, v ktorej nie je zbehlý, robí ju prvýkrát alebo ju nevie.
  • ROFL – z ang. „Rolling On the Floor Laughing“ – v preklade táto skratka znamená zvíjam sa od smiechu na podlahe. Používa sa rovnako ako skratka LOL vtedy, ak vás niečo skutočne pobaví, rozosmeje vás.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár