Diakonská vysviacka v Turíne

od | jún 11, 2024 | Saleziáni

 

Emmanuel Niyoyitungira bol vysvätený za diakona v sobotu 8. júna 2024 v Turíne na Valdoccu v Bazilike Panny Márie Pomocnice.

 

Vysviacka Turin 06 2024 02

Za slovenskú provinciu sa vysviacky zúčastnil provinciál don Peter Timko, ďalej misionár don Jozef Tóth, ktorý nového diakona počas obradu obliekal do diakonského rúcha, ďalej don Peter Boško a salezián spolupracovník pán Marián Peciar… bola tam aj sestra saleziánka zo Slovenska sr. Mária Reháková. A samozrejme aj spolubratia zo slovenskej provincie, ktorí sú aktuálne v komunite na Crocette v Turíne. Vysviacku udelil turínsky pomocný biskup Mons. Alessandro Giraudo.

Vysviacka Turin 06 2024 03

Vysviacka Turin 06 2024 04

Vysviacka Turin 06 2024 07

Emmanuel pochádza z Burundi. Prihlásil sa ako misionár do slovenskej saleziánskej provincie. Teológiu študuje v Turíne a po kňazskej vysviacke bude pôsobiť v našej provincii ako misionár na Sibíri v Jakutsku.

Vysviacka Turin 06 2024 06

Na fotografii je Emmanuel spolu s rehoľnými sestrami, ktoré pochádzajú z Burundi. V súčasnosti žijú v kláštore kontemplatívnych sestier Visitandiniek (ktoré založil sv. František Sakleský) v Moncalieri (neďaleko Turína). V sobotu 8. júna dostali výnimočné dovolenie opustiť na chvíľu kláštor, aby sa mohli zúčastniť diakonskej vysviacky svojho krajana Emmanuela NIYOYITUNGIRU.

Na slávnosti boli aj iní rehoľníci a kňazi z Burundi.

Vysviacka Turin 06 2024 05

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.