Deň zlaďovania názorov a hľadanie nasmerovania

od | feb 18, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: Marián Peciar SDB 

Vo štvrtok ráno sa účastníci prebudili do hmlistého upršaného rána. Meditácia nad povolaním prvých apoštolov a Eucharistia dodali síl do náročného dňa. V príhovore don Stano Seman poukázal na to, že „v apoštoláte má salezián svojich obdivovateľov no v komunite s bratmi má inú tvár. Vonku sme hviezdy a bratia nás poznajú inak. Skúsme žiť aj svoj súkromný život v pravde. Boha zaujíma všetko, celý náš život.“

Kapitula 08 2022 02

Kapitula 08 2022 03

Väčšinu dňa účastníci kapituly prežili v skupinách. Výstupy potom prinášali do spoločného pléna a svoje názory, postoje zlaďovali. Dopoludnia bola téma pre prácu v skupinách: „Nájdite 4 záležitosti potrebné pre naše komunity.“ A doplniť bolo potrebné aj zdôvodnenie svojej nádeje.

Kapitula 08 2022 04

Obedňajšiu prestávku vyplnili osobné rozhovory, prechádzka, modlitba sv. ruženca. Na kapitulu zavítali aj zástupcovia vydavateľstva DON BOSCO, ktorí priniesli časť svojej produkcie a zároveň sa radi stretli po dlhšom kovidovom čase so spolubratmi aj osobne.

Kapitula 08 2022 06

Pred popoludňajšiu prácu v skupinách regulátor Peter Jacko pripravil trochu iné zadanie. Poprosil účastníkov vybrať tri im najviac rezonujúce postoje a tri činy. V tajnom hlasovaní najviac hlasov získali tieto tri postoje: a) bratstvo, b) autenticita života s Bohom a láska k bratom, c) vnútorná ochota žiť s chuťou.

Z činov alebo skutkov bratia vybrali tieto tri: a) prítomnosť mladých v komunite, b) prekroč hranice osobné aj komunitné, c) sviatosť prítomnosti. Nasledovala tradične práca v skupinách a zhromaždenie v aule. Zvlášť zarezonovalo posolstvo, ktoré pripravila skupina členov saleziánskej rodiny a mladých.

Kapitula 08 2022 05

Keďže vo štvrtok večer je podľa programu posledný spoločne strávený večer, účastníci ho strávili v spontánnych rozhovoroch, radostnej atmosfére s gitarou a spevom piesní.

V piatok by sa mali účastníci rozísť do svojich komunít.

Kapitula 08 2022 07

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Košice-Tri hôrky

Od marca tohto roku saleziáni v Košiciach na Troch hôrkach úspešne rozbehli utorkové vysokoškolské večery A.K.A.

Banská Bystrica

Až traja bratia a jedna sestra z našich komunít mali životné jubileá alebo „bežné“ narodeniny počas uplynulého mesiaca. Tak ešte raz „auguri“.