Deň saleziánskej provincie

od | máj 28, 2024 | Saleziáni

 

Autor: Jozef Kupka SDB / Foto a Video: Daniel Imriška SDB

V pondelok 27. 5. 2024 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo stretnutie všetkých saleziánov slovenskej provincie. Prišlo asi 130 spolubratov.

 

 

Stretnutie bolo súčasťou začiatku Provinciálnej kapituly, ktorá sa na tomto mieste koná už od nedele 26. mája. Do Badína prišli na stretnutie aj spolubratia, ktorí nie sú účastníkmi kapituly.

Po privítaní si všetci vypočuli správy jednotlivých delegátov (saleziánska formácia, pastorácia mládeže, saleziánska rodina, misie, masmédia a spoločenská komunikácia, ekonomika). Tu sa napríklad dozvedeli, že saleziáni v slovenskej provincii spravujú:
22 oratórií a mládežníckych centier;
17 farností;
3 školy;
2 vysokoškolské internáty;
4 športové futbalové kluby;
1 centrum voľného času;
Rodinné centrum mamy Margity.

V saleziánskej mládežníckej organizácii DOMKA bolo v roku 2023 registrovaných:
8616 členov, 2183 dobrovoľníkov a 712 animátorov.

Stretnutie provincie 05 2024 02

Stretnutie provincie 05 2024 03

Stretnutie provincie 05 2024 04

Stretnutie provincie 05 2024 05

Po správach delegátov bola spoločná svätá omša, počas ktorej sa uskutočnilo aj odovzdávanie listov poslušnosti pre bratov, ktorí menia svoje pôsobisko v tomto roku.

Stretnutie provincie 05 2024 06

Stretnutie provincie 05 2024 07

Stretnutie provincie 05 2024 08

Stretnutie provincie 05 2024 09

Stretnutie provincie 05 2024 10

Potom nasledoval obed.

Po obede otec provinciál zablahoželal jubilantom, ktorí v uplynulom roku oslávili okrúhle jubileá – narodeniny, výročie rehoľných sľubov, kňazskú vysviacku.

Nakoniec otec provinciál predniesol správu o aktuálnom stave slovenskej provincie.

Stretnutie provincie 05 2024 11

Po tejto správe sa stretnutie ukončilo a spolubratia sa rozišli do svojich domov. Účastníci provinciálnej kapituly však ďalej v Badíne pokračujú v prácach kapituly, ktorá bude trvať do 31. mája. Informácie o kapitule môžete sledovať na stránke saleziánov.

Stretnutie provincie 05 2024 12

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.