Ďakujeme vám za vašu podporu

od | dec 29, 2023 | Časopis 1/2024, Misie

 

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

S veľkou vďakou za vaše dary a so snahou ich zodpovedne používať vás teraz chceme informovať o tom, ako boli použité dary na saleziánske misie, ktoré ste nám zverili v roku 2023.

Tieto prostriedky sú v prvom rade používané na podporu našich misionárov, najmä v Jakutsku a Azerbajdžane. Tieto dve krajiny má totiž naša Slovenská provincia priamo na starosti. Ale tiež aj pre našich misionárov a misijných dobrovoľníkov v iných krajinách, kde konajú svoju službu. Je to momentálne dvadsať saleziánov, ktorí sú okrem spomenutých krajín ešte aj v Ekvádore, Keni, Rusku, Anglicku a Albánsku. Minulý rok nám Pán požehnal desať dobrovoľníkov, ktorí boli v Južnom Sudáne, Tanzánii, Keni, na Poštárke v Bardejove a na Luníku IX v Košiciach. Hlavné výdavky sú na zdravotné a sociálne poistenia, pretože hoci už niektorí misionári patria do iných provincií, v prípade zdravotných ťažkostí sa prichádzajú liečiť na Slovensko.

Misie 12 2023 01

Dielo Bosco Boys v Nairobi pre deti ulice; na fotke dobrovoľník Martin Miadok; v tomto diele momentálne pôsobí aj don Stano Somora

Mnohí z vás naďalej posielate príspevky pre Ukrajinu. Slovenská provincia pokračuje v podpore chlapcov z detského domova v Ľvove, ktorí ostali študovať na Slovensku. Sú pre nich vytvorené podmienky na získanie profesie a odborné sprevádzanie. Tiež komunikujeme so saleziánmi aj saleziánkami na Ukrajine o ich aktuálnych potrebách a podľa možností im vychádzame v ústrety.

Podporili sme školenie farmárov v Tanzánii o pestovaní jabĺk. Hoci tento projekt sa borí s mnohými ťažkosti, napreduje. Niekoľko stoviek farmárov už si takto môže významne prilepšiť vo svojom hospodárení a tak zabezpečiť svoje rodiny.

Napreduje aj dostavba ubytovania pre učiteľov v Kakume na severe Kene. Je tam veľký utečenecký tábor, 250 000 ľudí, zväčša mladí. Naši saleziáni vedú niekoľko škôl a učilíšť. Majú však nedostatok učiteľov. Preto bolo potrebné vybudovať ubytovanie pre tých učiteľov, ktorí tam prichádzajú z iných častí Kene, ale aj z iných afrických krajín.

Misie 12 2023 02

Don Pavol Nizner s dobrovoľníčkami Máriou a Klaudiou v Didii, Tanzánia, kde dievčatá strávili rok na misijnej službe

Ďalší významnejší príspevok šiel pre školy v Južnom Sudáne. Túto krajinu navštívil minulý rok aj Svätý Otec František, čo vyvolalo aspoň krátky záujem o ňu. V tejto krajine je totiž utrpenie ľudí obrovské a starostlivosť štátu prakticky žiadna.

Ďakujeme vám za vašu podporu, lebo bez nej by sa toto dobro konať nemohlo. Prosíme vás aj naďalej o vaše modlitby a obety za misie.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Jakutsk – marec

Koncom januára sme oslávili 50-tku Paľa Piatrova aj vo farnosti, aj v komunite. Teraz máme po jednom zástupcovi v každej dekáde od 30 do 70 rokov.

Auto pre Saleziánov do Azerbajdžanu

Humanitárna organizácia MIVA začala zbierku na kúpu auta pre saleziánov v Azerbajdžane. Aj vy môžete touto cestou zlepšiť dopravné možnosti našich misionárov.