Čo nového majú saleziáni v Baku?

od | okt 6, 2021 | Misie

Text a Foto: saleziáni Baku

Koncom augusta sme mali plánovanie komunity pre nový pastoračný rok. Bolo to poznačené neistotou v tom, čo bude povolené a ako bude možné pokračovať v pastoračnej činnosti v podmienkach karantény a stále sa meniacich obmedzení. Naše plánovanie súviselo aj s neprítomnosťou budúceho direktora, ktorým je Martin Bonkálo, direktor prišiel do Baku až koncom septembra. No urobili sme, čo bolo možné plánovať a ostatné upravujeme postupne teraz, keď je už don Martin v dome.

Radostnou udalosťou bol návrat sestier saleziánok do Baku. Prišli aj s novou sestrou Líviou. V čase ich neprítomnosti sme si uvedomili, ako je v pastorácii potrebná ich prítomnosť, ich kontakty s rodinami, dievčatami a núdznymi. Napríklad aj vyčítať to, čo je nepovedané a čo sestra a matka chápe. Preto sme Bohu vďační za prítomnosť našich sestier.

Baku VS 02

Socha Panny Márie v kostole v Baku

Božia Prozreteľnosť nám poslala zo Slovenska nejaké prostriedky na podporu núdznym. Vyskytli sa aj prípady rodín v ťažkostiach, najmä operácie, ochorenie celých rodín a iné problémy. A tak sme mali možnosť zmierniť utrpenie. Možno podotknúť, že nie v každej krajine funguje zdravotné poistenie, ako ho my poznáme.

Organizačne na pomoc núdznym to máme vyriešené takto: Niektoré prípady riešia sestry Matky Terezy, niektoré sestry saleziánky a máme aj malú skupinku sociálnej pomoci vo farnosti. Vidíme, že niekomu dal Boh špeciálny dar pomáhať aj rozpoznávať, aká pomoc je potrebná. Odmenou v tejto oblasti je, keď vidíme, že za poskytnutú pomoc mnohí z núdznych ďakujú Bohu, že sa o nich postaral. Je to v našom prostredí veľmi oslovujúce, keď sa ľudia stretajú s formou nezištnej pomoci, neodvratne to kladie otázku prečo… a sú to lúče, ktoré hľadajúceho vedú k Prameňu.

Stále prosíme o vaše modlitby.

Komunita SDB Baku – Azerbajdžan

 

 

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Naši partneri

Boletim Salesiano Brasil

Il Bollettino Salesiano

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Jakutsk

Aj vďaka tomu, že posledné správy sme posielali pred dvoma mesiacmi, ale tiež preto, že sme prežívali letné prázdniny, udalostí, ktoré sme prežili za tento čas, bolo veľmi veľa.

Misijný mesiac

Práve som dokončil týždňové sprevádzanie ľudí zo švajčiarskej saleziánskej misijnej organizácie Don Bosco Jugendhilfe Weltweit (JuWe), tu u nás na Slovensku, po rómskych pastoračných a komunitných centrách.

Blog od dobrovoľníka Juraja z Kene

V najnovšom blogu Domov sa s nami Juraj Ledecky podelil o to, ako vyzerajú také bežné dni v saleziánskom centre Bosco Boys Langata v hlavnom meste Kene, Nairobi.

Jakutsk

Tešíme sa, že napriek zložitej politickej situácii nám Pán dáva milosť aj cez farnosť slúžiť ľuďom a tak ich upevňovať vo viere, žeby sme boli životaschopným spoločenstvom.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Naši partneri

Boletim Salesiano Brasil

Il Bollettino Salesiano

Salesiánský magazín