Čo nového majú saleziáni v Baku?

od | okt 6, 2021 | Misie

Text a Foto: saleziáni Baku

Koncom augusta sme mali plánovanie komunity pre nový pastoračný rok. Bolo to poznačené neistotou v tom, čo bude povolené a ako bude možné pokračovať v pastoračnej činnosti v podmienkach karantény a stále sa meniacich obmedzení. Naše plánovanie súviselo aj s neprítomnosťou budúceho direktora, ktorým je Martin Bonkálo, direktor prišiel do Baku až koncom septembra. No urobili sme, čo bolo možné plánovať a ostatné upravujeme postupne teraz, keď je už don Martin v dome.

Radostnou udalosťou bol návrat sestier saleziánok do Baku. Prišli aj s novou sestrou Líviou. V čase ich neprítomnosti sme si uvedomili, ako je v pastorácii potrebná ich prítomnosť, ich kontakty s rodinami, dievčatami a núdznymi. Napríklad aj vyčítať to, čo je nepovedané a čo sestra a matka chápe. Preto sme Bohu vďační za prítomnosť našich sestier.

Baku VS 02

Socha Panny Márie v kostole v Baku

Božia Prozreteľnosť nám poslala zo Slovenska nejaké prostriedky na podporu núdznym. Vyskytli sa aj prípady rodín v ťažkostiach, najmä operácie, ochorenie celých rodín a iné problémy. A tak sme mali možnosť zmierniť utrpenie. Možno podotknúť, že nie v každej krajine funguje zdravotné poistenie, ako ho my poznáme.

Organizačne na pomoc núdznym to máme vyriešené takto: Niektoré prípady riešia sestry Matky Terezy, niektoré sestry saleziánky a máme aj malú skupinku sociálnej pomoci vo farnosti. Vidíme, že niekomu dal Boh špeciálny dar pomáhať aj rozpoznávať, aká pomoc je potrebná. Odmenou v tejto oblasti je, keď vidíme, že za poskytnutú pomoc mnohí z núdznych ďakujú Bohu, že sa o nich postaral. Je to v našom prostredí veľmi oslovujúce, keď sa ľudia stretajú s formou nezištnej pomoci, neodvratne to kladie otázku prečo… a sú to lúče, ktoré hľadajúceho vedú k Prameňu.

Stále prosíme o vaše modlitby.

Komunita SDB Baku – Azerbajdžan

 

 

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Jakutsk – marec

Koncom januára sme oslávili 50-tku Paľa Piatrova aj vo farnosti, aj v komunite. Teraz máme po jednom zástupcovi v každej dekáde od 30 do 70 rokov.

Auto pre Saleziánov do Azerbajdžanu

Humanitárna organizácia MIVA začala zbierku na kúpu auta pre saleziánov v Azerbajdžane. Aj vy môžete touto cestou zlepšiť dopravné možnosti našich misionárov.

Jakutsk

Drahí bratia a sestry, milá saleziánska rodina!
Posielame vám prvý tohtoročný pozdrav z Jakutska s prianím veľkého bohatstva Božích darov.