Čo nás Domka naučila?

od | aug 18, 2021 | Časopis 5/2021, Osobitný článok, Výchova

Autor: Daniela Sitárová / Foto: archív Domka

Blíži sa tridsiate výročie založenia mládežníckej organizácie Domka, ktorá sa venuje mladým po celom Slovensku. Dôležitým rozmerom a pevnou súčasťou už od jej vzniku sú rozličné vzdelávacie podujatia, na ktorých sa účastníci môžu dozvedieť veľa nových vecí a osobnostne rásť.

Za tie roky sa ponuka zmenila a rozšírila, niektoré kurzy pribudli, iné zasa odbudli alebo výrazne zmenili obsah. Cieľ však ostáva stále rovnaký – rozšíriť mladým obzory a pomôcť im byť lepšími ľuďmi, animátormi či kresťanmi.

Dôležitou súčasťou vzdelávacích podujatí sú tie, ktoré sú určené pre animátorov. Jedným z novších, ale o to intenzívnejších kurzov, je Základný animátorský kurz, ktorý je určený pre mladých od 14 do 18 rokov. Je to intenzívny viacdňový pobyt počas leta, na ktorom sa zídu účastníci z celého Slovenska. Na to, aby sa mohli zapojiť, nepotrebujú mať žiadne animátorské skúsenosti, stačí sa prihlásiť. Tento kurz je určený primárne pre ľudí z tých stredísk, ktoré nemajú vlastnú formáciu animátorov, nie je to však podmienka účasti. Počas necelého týždňa spoznávajú preventívny systém, základné prvky animátorstva a získavajú mnohé praktické skúsenosti. Účastníci odchádzajú domov s mnohými zážitkami a hlavne vyzbrojení mnohými poznatkami, ktoré im môžu pomôcť v ich animátorskej službe.

Osobitny clanok 6 foto 1 - don Bosco dnes

Pre animátorov, ktorí už majú nejaké skúsenosti, je určená Škola pre animátorov. V minulosti bolo pravidlom, že na tomto kurze sa zúčastňovali lídri z jednotlivých stredísk, spravidla chlapec a dievča, aby potom mohli odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti ostatným animátorom v stredisku. Škola pre animátorov však prešla rozličnými zmenami a v súčasnosti je otvorená pre všetkých, ktorí už majú nejaké animátorské skúsenosti a sú aktívne zapojení v strediskách alebo nejakom spoločenstve. Na štyroch víkendových kurzoch počas dvoch rokov môžu mladí nazrieť hlbšie pod pokrievku animátorstva, vymeniť si skúsenosti, ale aj vidieť, ako to funguje v iných kútoch Slovenska. Viacerí z nich sa neskôr vracajú a stávajú sa z nich školitelia, ktorí pomáhajú vychovávať ďalšie generácie animátorov.

V rámci formácie animátorov je výrazným prvkom vedenie stretiek. A práve touto témou sa zaoberá kurz Cesty zrenia. Účastníci sa postupne dozvedajú, čo je typické pre jednotlivé vekové kategórie, ako sa k nim správať či ako prispôsobovať stretká a pripravovať rozličné akcie pre deti a mladých v konkrétnom veku. Sami sú často prekvapení, čo všetko môže hrať rolu pri príprave stretiek.

Vzdelávanie v Domke však nie je len o animátorstve. Ako hovoril don Bosco, mladí by mali byť „dobrí kresťania a statoční občania“, a preto sa viaceré vzdelávacie podujatia zameriavajú práve na prežívanie kresťanského života. V spolupráci so saleziánmi a saleziánkami sa konajú víkendovky o rozlišovaní povolania, ale napríklad aj biblický kurz Emauzy alebo Teológia pre mladých. Na týchto podujatiach sa mladí zabavia, ale aj stíšia, objavia krásu spoločenstva, môžu rozvíjať svoj osobný vzťah s Bohom. Pre mnohých to nie je ľahká cesta, musia vyjsť zo svojej komfortnej zóny a pozrieť sa na svoj život trochu z inej perspektívy, výsledok však stojí za to.

Jedným z poslaní Domky je práve vzdelávať a pomáhať mladým ľuďom rásť. Nemusí sa to však diať iba na podujatiach, ktoré sú celoslovenské, veľa môžu mladí získať aj v jednotlivých strediskách. Strediská pracujú na dlhodobej formácii mladých – pripravujú sa duchovné obnovy, strediskové školy animácie či pravidelné animátorské stretká. Veríme, že do stredísk Domky budú stále prichádzať deti a mladí, ktorí túžia objavovať nepoznané, a v našich strediskách im to umožníme.

Hlavny clanok 8 foto 2 - don Bosco dnes

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Naši partneri

Saleziáni dona Bosca na Slovensku

Vydavateľstvo Don Bosco

Inštitút dcér Márie Pomocnice

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Luník IX v očakávaní príchodu pápeža Františka

Väčšina ľudí na Slovensku už o košickom rómskom sídlisku Luník IX čo-to počula. Správy v médiách sa väčšinou venujú tomuto sídlisku ako problémovému miestu, na ktorom žijú problémoví ľudia. Žiada sa podotknúť, že hoci väčšina ľudí o Luníku IX počula, fyzicky tu nikdy nebola.

Omnoho viac ako na vŕškoch Monferrata

Celá pedagogika dona Bosca je obsiahnutá v „jesenných výletoch“. Rodinnosť a kamarátstvo, radosť a zábava. Čas kráčať, ako sa kráča po životných cestách, a priestor na rozhovor a priateľstvo. A tiež láskavá a dobrá prítomnosť dona Bosca.

Aliancia don Bosco Green = zelené saleziánske strediská a organizácie

Autor: Alžbeta Zelná, Kristína Zelná / Foto: Unsplash V tomto čísle vám predstavíme „zelenú“ alianciu, ktorá prináša do saleziánskych stredísk a farností environmentálne témy či inšpiratívne ekologické kampane. Hovoríme o Aliancii don Bosco Green, ktorej členom je aj...

Online 24/7 – choroba digitálnej doby

Autor: Barbora Okruhľanská / Foto: Unsplash Mnoho ľudí je permanentne pripojených k internetu, pretože majú strach z toho, že keď sa odpoja, ujde im niečo dôležité. Chcú byť prví, ktorí sa dozvedia novinky, preto každú chvíľku kontrolujú mobil a nevedia ho pustiť...

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Naši partneri

Saleziáni dona Bosca na Slovensku

Vydavateľstvo Don Bosco

Inštitút dcér Márie Pomocnice