Celoslovenské stretnutie saleziánok

od | máj 19, 2023 | Saleziánska rodina

 

Autor Iveta Sojková FMA / Foto: archív autorky

V dňoch 14. – 16. 4. 2023 sa v Badíne stretli sestry saleziánky z celého Slovenska. Radosť z videnia sa po dlhšej dobe, vzdelávanie, diskusie v skupinách a spoločná oslava všetkých výročí. Takýto bol víkend provincie s hosťkou Kareřinou Lachmanovou.

Kateřina Lachmanová sestrám hovorila na tému  odpustenia, božieho pokoja a rovnováhy v živote. Prechádzala cez oblasti ideologickej nenávisti, osobnej nenávisti, pasívnej agresie cez kroky k odpusteniu, ku kresťanskej radosti a k prameňom požehnania.

V sobotu večer v rámci programu sa sestry dozvedeli novinky z formácie, oslávili spolu výročia projektov a životných jubileí sestier. Posledný deň diskutovali v skupinách na rôzne témy o mladých, spoločnom živote, umelej inteligencii a iné.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Nové členky ADMY v Banskej Bystrici

Dňa 24. mája 2023 prijali pozvanie do ADMY a zložili prísľuby do rúk dona Pavla Gracha, delegáta pre Saleziánsku rodinu, dve nové členky ADMA Banská Bystrica – Judita Nosková a Vlasta Kubišová.

Valné zhromaždenie Laury, združenia mladých

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Úzko spolupracuje  s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA – sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny.

20. narodeniny VIDES-u na Slovensku

V tomto roku nás sprevádza Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Artimeho „Byť kvasom v dnešnej v ľudskej rodine“. Z jednoduchého činu na začiatku ako zo skromného kvásku môže v budúcnosti vzniknúť niečo, čo dáva život druhým.

Muzikál Bola raz jedna klietka

Ponúkame video záznam z muzikálu, ktorý nacvičila mládež a dospelí zo saleziánskeho strediska Trnava-Kopánka. Dokopy odohrali 11 predstavení tohto pekného diela.