Celodenná duchovná obnova saleziánov

od | nov 21, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: Jozef Kupka SDB

Saleziáni don Bosca majú počas pastoračného roka (september – jún) tri celodenné duchovné obnovy. Počas tohto dňa sa stretnú viaceré komunity z určitého regiónu v jednom saleziánskom dome a prežijú spoločne duchovnú obnovu. Aj teraz sa v pondelok 21. novembra konali takéto obnovy v niektorých saleziánskych domoch na Slovensku. V Bratislave to bolo na Miletičovej. Prišli tu komunity z BA-Trnávka, BA-Mamateyova, Veľký Biel, Hody pri Galante a Trnava.

Obnova 11 2022 02

Duchovnú obnovu viedol provinciálny ekonóm don Andrej Kňaze. Doobeda predniesol prednášku o radosti. Texty sa v tomto pastoračnom roku už tradične berú z materiálov prípravy na storočnicu, ktoré sú k dispozícii na stránke 100.saleziani.sk.

Obnova 11 2022 03

Obnova 11 2022 04

Po prednáške bol priestor na stíšenie, meditáciu a spovede. O 12:15 bola spoločná svätá omša a po nej obed. Poobede bol priestor na osobné stretnutia a rozhovory bratov. O 14:30 sa spolubratia rozdelili do skupín a diskutovali o myšlienkach, ktoré zazneli v prednesenej téme. Obnova bola ukončená spoločnou adoráciou v kostole.

Obnova 11 2022 08

Obnova 11 2022 05

Celodenné duchovné obnovy sú vždy priestorom, počas ktorého bratia navštívia niektorý saleziánsky dom zo svojho regiónu, spoločne sa tu po dlhšom čase stretnú a prežijú chvíle bratstva a rodinnosti. A tak tomu bolo aj teraz v Bratislave na Miletičovej.

Obnova 11 2022 06

Obnova 11 2022 07

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Luník IX

Na Veľký piatok sme pripravili pre sídlisko Luník IX krížovú cestu. Okrem kŕdľa detí sa k nám pridalo aj viacero dospelých, pre ktorých to bola príležitosť duchovne sa stíšiť uprostred sídliskového ruchu, v ktorom bežne žijú.

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.