Čad – pozvanie adoptovať si školu

od | nov 5, 2021 | Časopis 6/2021, Misie

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Čad je krajina v strede Afriky. Svoju nezávislosť získala 11. augusta 1960. Prezident hneď dva roky na to zrušil opozíciu a vytvoril vládu jednej strany.

Krajina je v stave nefungujúceho štátu. Patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta s najväčšou korupciou. Časté je tu politické násilie a porušovanie ľudských práv. Štát svojim občanom toho zabezpečuje skutočne málo.

V krajine žije 16 miliónov ľudí, ktorí pochádzajú z 200 rôznych etník. Z nich 52% vyznáva islam, 15% kresťanstvo a veľká časť praktizuje animizmus. Spoločným jazykom je hlavne arabčina a potom aj francúzština. Rozlohu má 26-krát väčšiu ako Slovensko. Husto je osídlený juh, ostatné púštne a polopúštne oblasti sú obývane veľmi riedko. Hlavné mesto N’Djamena je skoro dvojmiliónové. 47% obyvateľov je vo veku menej ako15rokov a priemerná dĺžka života je 52 rokov. Okrem toho je v krajine 300 000 utečencov zo Sudánu.

Adoptovat si skolu 04

Otec Daniel Pravda pri pastoračnej činnosti v Čade

Tieto strohé štatistické údaje nám jasne hovoria, že život je tu neľahký. Krajina je nám blízka tým, že patrí do saleziánskej provincie s názvom Tropická rovníková Afrika, v ktorej roky pôsobil náš slovenský misionár Daniel Pravda, momentálne na odpočinku v Bratislave. V spolupráci s touto provinciou sme v roku 2015 robili zbierku Tehlička na výstavbu školy pre bývalých detských vojakov v Stredoafrickej republike. Táto škola stále pôsobí a vychovávajú i vzdelávajú sa v nej mnohí mladí. Saleziánov z tejto provincie pravidelne kontaktujeme a dostávame od nich mnohé podnety, ako by sme im mohli pomôcť.

Adoptovat si skolu 02

Škola Dominika Savia v Doba v Čade

Zaujala nás potreba podporiť saleziánsku školu v štvrtom najväčšom meste Čadu, v Doba (25 000 obyvateľov). V škole je 430 žiakov v siedmych ročníkoch, triedach. V triede sa tak učiteľ musí venovať viac ako päťdesiatim žiakom. Je potrebné platiť učiteľov a udržiavať budovu v prevádzke. Toto je pre saleziánov veľkou výzvou. Prakticky v celej Afrike sa vyžaduje nosenie školskej uniformy. Pre mnohé chudobné rodiny je to však dôvod, pre ktorý ich deti nemôžu ísť do školy.

Adoptovat si skolu 05

Škola Dominika Savia v Doba

Začiatkom roka sme z darov, ktoré nám prišli na misijné oddelenie, predovšetkým prostredníctvom misijného kalendára, venovali tejto škole 10 000 eur. V podpore školy by sme radi pokračovali a chceme k tomu prizvať aj vás.

Už u nás beží adopcia detí z ulice v centre Bosco Boys v Nairobi, v Keni. Spolu so sestrami FMA adopcia deti v núdznych rodinách v Baku, v Azerbajdžane, a adopcia tried v rôznych školách Južného Sudánu. Naša nová iniciatíva je podpora školy Dominika Savia v Doba, v Čade.

Adoptovat si skolu 06

Život v Čade

Ako nám riaditeľ školy salezián otec Benoit Nziev rozhovore cez WhatsApp povedal, prisľúb našej pomoci je pre nich veľkou nádejou, že budú schopní udržať chod školy, dokonca ju aj rozšíriť a ponúknuť vzdelanie viacerým. Chceli by sme vytvoriť skupinu priaznivcov a podporovateľov tejto školy. Na našej webovej stránke (www.saleziani.sk/misie) by sme vás štvrťročne informovali, ako postupuje život v škole.

Adoptovat si skolu 03

Možnosť prispieť cez ebanking pomocou tohto QR kódu

Prispieť môžete na náš misijný účet: SK08 1100 0000 0026 2985 2138 s variabilným symbolom 2021588. Ak chcete byť s nami v kontakte cez mail, môžete svoju mailovú adresu napísať do správy pre prijímateľa.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Jakutsk

Drahí bratia a sestry, milá saleziánska rodina!
Posielame vám prvý tohtoročný pozdrav z Jakutska s prianím veľkého bohatstva Božích darov.

Jakutsk

Naši drahí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujeme z Jakutska. Tak ako u vás, i u nás sa už ochladilo. V tomto období sa tu teplota pohybovala od -35° C do -50° C. Dá sa povedať, že už je tu zima.

Ďakujeme vám za vašu podporu

S veľkou vďakou za vaše dary a so snahou ich zodpovedne používať vás teraz chceme informovať o tom, ako boli použité dary na saleziánske misie, ktoré ste nám zverili v roku 2023.

V každom kúte sveta čakáme na dieťa

Vianoce sú nádherné práve tým, ako dokážu spojiť ľudí z rôznych kultúr a prostredí do jedného veľkého bratského spoločenstva, ktoré očakáva Prisľúbeného.