„Budú sa volať Dcéry Márie Pomocnice“ (svätý Ján Bosco)

od | jún 29, 2023 | Časopis 4/2023, Saleziánska rodina

 

Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív FMA

Sú to slová dona Bosca, ktoré povedal 4. augusta 1872 v kaplnke v Mornese (Taliansko) v predvečer zrodu Inštitútu Dcér Márie Pomocnice. A pokračoval: „Ich Inštitút bude živým pomníkom vďačnosti dona Bosca svätej Panne – Pomocnici kresťanov.“

Mesiac august je pre nás, dcéry Márie Pomocnice – sestry saleziánky vzácny tým, že každoročne ďakujeme Pánovi, že cez svätého Jána Bosca a svätú Máriu Dominiku Mazzarellovú vzbudil v Cirkvi našu rehoľnú rodinu pre dobro a záchranu mladých, zvlášť tých najchudobnejších. Dňa 5. augusta slávime každý rok založenie nášho Inštitútu, ktoré sa uskutočnilo v Mornese v roku 1872, keď svätá Mária Dominika Mazzarellová a ďalších desať noviciek zložili svoje prvé rehoľné sľuby v prítomnosti svätého Jána Bosca. A tak okolo 5. augusta aj v našom Inštitúte či už na Slovensku, ako aj v mnohých iných častiach sveta sa koná slávnosť prvých alebo doživotných rehoľných sľubov.

Načrime teraz do Kronistórie Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (FMA) a pozrime sa, ako to bolo v ten slávnostný deň 5. augusta 1872 v Mornese.

Z Kronistórie Inštitútu FMA

O deviatej hodine, keď sa skončila svätá omša, ktorú slávil biskup, sa začala slávnosť.

FMA 06 2023 03

Obraz, na ktorom don Bosco odovzdáva Stanovy Inštitútu FMA Márii Dominike Mazzarellovej

Po pravici Mons. Sciandru stál don Bosco v albe a štóle ako ostatní kňazi, po ľavej strane stál don Dominik Pestarino […] Jedenástich noviciek sa biskup opýtal: „Dcéry moje, čo si žiadate?“ Odpovedali s istotou v hlase: „Žiadame si zložiť sľuby podľa Stanov Dcér Márie Pomocnice.“ […]

Biskup pokračoval: „Nech Boh žehná toto vaše rozhodnutie a nech vám udelí milosť verne v ňom vytrvať. V jeho prítomnosti teraz vyslovte formulu sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti podľa Stanov Kongregácie.“

Doposiaľ jedenásť noviciek odpovedalo spoločne a v pochopiteľných rozpakoch tejto dôležitej chvíle zabudli na upozornenie dona Bosca a začali recitovať formulu sľubov spoločne. Biskup potichu povedal donovi Boscovi: „Nie, toto nie spoločne.“ Dobrý otec sa s porozumením usmial nad dojemnou chvíľou a novickám dal nenápadný pokyn.

Zaznel energický, hoci dojatý hlas: „Ja, sestra Mária Dominika Mazzarellová, poznajúc vlastnú slabosť a obávajúc sa nestálosti svojej vôle, vo Vašej prítomnosti, všemohúci a večný Bože, a vzývajúc svetlo Ducha Svätého, pomoc Panny Márie a môjho anjela strážcu, skladám do Vašich rúk, Excelencia, sľub čistoty, chudoby a poslušnosti na tri roky. Vy, milosrdný Ježiš, ste mi vnukli zložiť tieto sľuby, pomáhajte mi Vašou svätou milosťou, aby som ich dodržala. Nepoškvrnená Panna, mocná Pomocnica kresťanov, buďte mojou obranou, sprevádzajte ma vo všetkých nebezpečenstvách života. Môj anjel strážca, svätí a sväté neba, orodujte za mňa. Nech sa tak stane.“

FMA 06 2023 02

Dvor kolégia prvej mornézskej komunity sestier FMA

Tá, čo všetkých predchádzala v láske k Bohu, ktorá všetky povzbudzovala slovom a príkladom nového života, bola prvá, čo sa mohla volať pekným menom sestra, zaviazať sa svätými verejnými sľubmi, ktoré ju zasvätili Ježišovi.

Nasledovala ju verná priateľka Petronilla Mazzarellová a potom jedna za druhou Felicina Mazzarellová, Jana Ferrettinová, Teresa Pampurová, Felicita Areccová, Róza Mazzarellová, Katarína Mazzarellová, všetky z Mornese, a Angela Jandetová z Turína, Mária Poggiová z Acqui, Assunta Gainová z Cartosia.

Pastier diecézy prijal za prítomnosti zakladateľa jedenásť sľubov. Pomocnica ich iste predstavila pred Božím trónom. Biskup požehnal kríže a v sprievode dona Bosca ich dával novým profeskám.

Don Bosco dáva meno svojmu „Pomníku“

Don Bosco sa pokorne obrátil na biskupa s prosbou: „Excelencia, povedzte pár slov novým rehoľniciam.“ Ale biskup živo odpovedal: „ Nie, nie, don Bosco, len prehovorte vy k svojim sestrám.“ A zasadol si k ostatným kňazom.

Don Bosco, zjavne dojatý, začal hovoriť. Rozprával o dôležitosti skutku, ktorý prebehol. O posvätnosti sľubov, o povinnostiach, ktoré so sebou prinášajú. Opatrne naznačil, že sa môžu stretnúť s nevľúdnosťou, pretože všetky Božie veci nesú pečať utrpenia. Dodal však, že to prispeje k ich posväteniu a že ich to zachová v pokore: ,,Medzi maličkými rastlinkami je jedna veľmi voňavá: je to nard, ktorý sa často spomína vo Svätom písme. V hodinkách Panny Márie sa o Panne Márii hovorí: Nardus mea dedit odorem suavitatis, môj nard vydáva príjemnú vôňu! Ale viete, čo treba na to, aby nard vydal príjemnú vôňu? Musí sa dobre roztĺcť. Nebuďte teda smutné, keď budete musieť trpieť. Kto trpí pre Krista, bude s ním aj naveky kraľovať.

FMA 06 2023 01

Obraz, ktorý zachytáva stretnutie dona Bosca s Máriou Dominikou Mazzarellovou a prvou komunitou sestier v Mornese

Teraz patríte do rehoľnej rodiny, ktorá je celá Máriina. Je Vás málo, ste bez prostriedkov a bez uznania ľudí. Nech Vás nič neznepokojuje. Tieto veci sa čoskoro zmenia a vy budete mať toľko chovaniek, že nebudete vedieť, kam ich dáte. A nielen chovaniek, ale aj postulantiek toľko, že nebudete vedieť, ktoré vybrať.

Áno, môžem Vás ubezpečiť, že Inštitút čaká veľká budúcnosť, ak budete jednoduché, chudobné a umŕtvené. Zachovajte teda všetky povinnosti vyplývajúce z Vášho nového stavu rehoľníc. S pomocou našej dobrej Matky Márie Pomocnice v bezpečí prejdete úskaliami života a urobíte veľa dobra Vašim dušiam a dušiam blížnych.

Buďte hrdé na svoje pekné meno Dcéry Márie Pomocnice a myslite často na to, že váš Inštitút má byť živou vďakou dona Bosca veľkej Božej Matke vzývanej pod titulom Pomocnica kresťanov.“

Ešte záverečná modlitba, trojité biskupské požehnanie a obrady sa skončili. Mária Pomocnica má rodinu, ktorú už toľko rokov žiadala od dona Bosca.

Inštitút FMA vo svete dnes

Predpoveď dona Bosca o veľkej budúcnosti Inštitútu sa naplnila. Inštitút FMA je dnes veľká rodina vo svete a môžeme povedať, že je to „SIEŤ“ výchovná, komunikačná a evanjelizačná počnúc miestnymi realitami až po tie provinciálne, interprovinciálne a svetové v synodalite so saleziánskymi, občianskymi a cirkevnými orgánmi a organizáciami a zviditeľňuje saleziánske charizmatické výchovné poslanie. Má dnes:

10 962 sestier, 67 provincií, 5 vizitatórií, je prítomný v 97 národoch a na 5 kontinentoch sveta.

FMA 06 2023 04

Sestry saleziánky na mieste prvej pôvodnej kaplnky v mornezskom kolégiu, kde svätá Mária Dominika Mazzarellová a prvé sestry FMA zložili 5. 8. 1872 rehoľné sľuby

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Prší, neprší…? Oslavovať sa musí…!

Oslava sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov 2024. U saleziánov v Bratislave na Miletičovej prišiel dážď… a tak aspoň najdôležitejšie veci sa museli presunúť pod strechu…

Chodili k Saleziánom ešte pred príchodom komunizmu

Združenie Exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku má medzi svojimi členmi aj seniorov. Sú to starší exallievi-odchovanci, ktorí chodili do saleziánskych stredísk ešte pred príchodom komunizmu v Československu.