Budem pracovať v tvojom kráľovstve

od | feb 15, 2023 | Saleziánska rodina

 

Krásna zasnežená krajina, priateľské pozdravy, objatia, teplá izba, chutná večera a svätá omša tak začali naše duchovné cvičenia pre laikov kazateľov ASC v Račkovej doline pri Podbánskom.

Konali sa v dňoch 18. – 22. januára 2023. Počas týchto 5 dni sme sa snažili naplno využiť čas s Bohom na reflexiu predchádzajúceho roka. Taktiež sme rástli v poznaní čo je Božie kráľovstvo. Témy na tento rok sa opierajú o 52 veršov Matúšovho evanjelia z 13. kapitoly. Počas týchto dní nám don Pavol Grach objasnil aj úlohu laika kazateľa.

Dc asc 02 2023 02

  • Laickí kazatelia v Združení Saleziánov spolupracovníkov nie sú náhradou kňazov, ale pomocou v kázaní a v súčinnosti s nimi.
  • Keď laik káže prednášky duchovných cvičení, pridržiava sa stanovenej témy podľa textu, ktorý bol vypracovaný a schválený.
  • Laici môžu aj spolupracovať s kňazmi na tvorbe textov – môžu predložiť vlastné texty, dopĺňať predložené texty podľa svojej citlivosti a skúsenosti.
  • Kázanie nie je len záležitosťou vzdelania a schopnosti, ale aj poverenia a milosti.

Dc asc 02 2023 03

Odchádzame do svojich stredísk s túžbou priniesť vám milí bratia a sestry radosť, že môžeme pracovať v Božom kráľovstve a pre Božie kráľovstvo. Tešíme sa na každého z vás na duchovných cvičeniach v roku 2023.

Za kolektív laikov kazateľov Katka Pisarčíková ASC.

Zdroj: ASC

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Túžba stretnúť sa

Keď sme na sviatok Zoslania Ducha Svätého naplnili našu túžbu stretnúť sa ako rodina ASC na západnom Slovensku po dlhom čase, začalo sa napĺňať naše srdce vďačnosťou.

Nové členky ADMY v Banskej Bystrici

Dňa 24. mája 2023 prijali pozvanie do ADMY a zložili prísľuby do rúk dona Pavla Gracha, delegáta pre Saleziánsku rodinu, dve nové členky ADMA Banská Bystrica – Judita Nosková a Vlasta Kubišová.

Valné zhromaždenie Laury, združenia mladých

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Úzko spolupracuje  s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA – sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny.

Celoslovenské stretnutie saleziánok

V dňoch 14. – 16. 4. 2023 sa v Badíne stretli sestry saleziánky z celého Slovenska. Radosť z videnia sa po dlhšej dobe, vzdelávanie, diskusie v skupinách a spoločná oslava všetkých výročí.

20. narodeniny VIDES-u na Slovensku

V tomto roku nás sprevádza Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Artimeho „Byť kvasom v dnešnej v ľudskej rodine“. Z jednoduchého činu na začiatku ako zo skromného kvásku môže v budúcnosti vzniknúť niečo, čo dáva život druhým.