„Buď statočný, pokorný a silný!“ Saleziánske Miništrantské Stretnutie 2024

od | feb 27, 2024 | Saleziáni

 

Autor: Michaela Štubňová / Foto: Filip Balvan

V prvý pôstny víkend sa saleziánsky dom v Žiline naplnil radostným krikom chlapcov z celého Slovenska. Obľúbené podujatie Saleziánske Miništrantské Stretnutie tento rok privítalo vyše 200 účastníkov z 15 saleziánskych a 2 nesaleziánskych stredísk. Okrem miništrantov sprevádzaných saleziánmi a animátormi sa podujatia zúčastnili aj členovia provinciálnych aktivít Cesta rozlišovania povolania, Vopka – Víkendovka o povolaní a saleziánsky kandidáti. Títo starší chlapci, spolu s organizačným tímom animátorov a saleziánov zo žilinského oratória a Strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka pripravili pre chlapcov tradičný program so zaujímavým a aj novým obsahom.

SMS 02 2024 02

SMS 02 2024 03

SMS 02 2024 04

Téma tohtoročného stretnutia „Buď statočný, pokorný a silný!“ sa niesla v duchu Strenny – hesla saleziánskej rodiny na rok 2024 inšpirovanou snom dona Bosca z deviatich rokov.
Víkend bol plný spoločných hier, zábavy, športu, súťaživosti – tak ako to chlapci majú radi. Nechýbali obľúbené workshopy – praktické ako stolársky, šermiarsky, výtvarný, lezecký, fotografický, záchranársky, miništrantský, ktoré prilákali najmä mladších účastníkov. Pre starších boli pripravené prednáškové workshopy na tému rozlišovania povolania, mužskej spirituality, dejín saleziánov na Slovensku či návšteva v ikonografickej galérii.

SMS 02 2024 05

SMS 02 2024 06

SMS 02 2024 07

SMS 02 2024 08
Súčasťou programu bola aj formačná prednáška pre všetkých s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. Podujatie vyvrcholilo nedeľnou svätou omšou, na ktorej všetci chlapci mali miništrantské oblečenie, celebrovanou žilinským biskupom Tomášom Galisom. Ten chlapcov povzbudil k autentickému prežívaniu ich kresťanstva aj prostredníctvom miništrantskej služby, ale tiež s humorom preukázal otcovskú zhovievavosť voči ich únave po víkende plnom rôznych zážitkov.

SMS 02 2024 09

Chlapcom prajeme a dúfame, že tento víkend mohol byť pre nich inšpiráciou a povzbudením aby aj naďalej boli statoční, pokorní a silní v ich službe miništranta. A kto vie, či po návrate domov tiež niekto z nich nemal sen….

SMS 02 2024 10

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Luník IX

Na Veľký piatok sme pripravili pre sídlisko Luník IX krížovú cestu. Okrem kŕdľa detí sa k nám pridalo aj viacero dospelých, pre ktorých to bola príležitosť duchovne sa stíšiť uprostred sídliskového ruchu, v ktorom bežne žijú.

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.