Bratislava-Trnávka (2. časť)

od | dec 27, 2022 | Časopis 1/2023, Saleziáni

 

Text a Foto: SDB Bratislava-Trnávka

Futbalový klub SDM Domino

Sme saleziánsky mládežnícky futbalový klub. Futbal nás baví. Pozornosť zameriavame najmä na mládežnícke kategórie. Celý výchovno-športový proces sa snažíme realizovať saleziánskym štýlom, je inšpirovaný donom Boscom a v súlade s kresťanskými hodnotami.

2301_07-09_salezianske diela 2

Bojujeme o dušu na ihrisku aj v živote. Snažíme sa pripraviť mladých futbalistov prostredníctvom kvalitných tréningov. V našom klube sa devätnástim tímom venuje viac ako päťdesiat trénerov. Tzv. stretko je priestor, kde sa zameriavame na ich skupinový, ale aj osobnostný rozvoj. Tejto oblasti sa venujú štyria saleziáni a viac ako desať animátorov. Témy, ktoré ponúkame na stretkách, slúžia na lepšie utuženie partie, na rozhovor o životných radostiach, starostiach alebo o poslaniach nášho klubu.

2301_07-09_salezianske diela 3

Budujeme spoločne jeden klub. Domino patrí medzi najväčšie mládežnícke futbalové kluby na Slovensku. Snažíme sa spoločne – tréneri, futbalisti, rodičia, sympatizanti – budovať jeden klub, kde si mladší vážia starších a starší pomáhajú mladším. Chceme tvoriť spoločenstvo, kde si vieme reálne pomôcť na brigáde, podporíme sa počas zápasu, ale vieme podať ruku aj v osobnom živote.

2301_07-09_salezianske diela 4

Snažíme sa o slušnosť a rešpekt. Je v našom záujme viesť mladých k slušnému ľudskému správaniu. V tomto duchu vytvárame atmosféru na zápasoch, ale aj v medziľudských vzťahoch. Prvými osobami, ktoré majú byť vzorom, je vedenie klubu a tréneri. Záleží nám na tom, aby aj rodičia, fanúšikovia, ktorí navštevujú náš areál, fandili slušne nášmu klubu a zároveň brali súpera s úctou a rešpektom.

2301_07-09_salezianske diela 5

Otvorenie novej tribúny a turnaj prípraviek medzi sebou

Nová vízia klubu. Posledných päť rokov prinieslo na Domine zásadné zmeny, ktoré odštartoval postup do 1. ligy žiakov. Klub za ten čas urobil výrazný pokrok zo športovej aj organizačnej stránky. Rôzne nové situácie a problémy, ktoré vznikali, nás nútili reagovať a hľadať riešenia, čo v konečnom dôsledku stále posúvalo klub vpred. Naším cieľom je teraz prevziať iniciatívu a nielen reagovať na vzniknuté situácie, ale proaktívne ich predvídať a myslieť o krok dopredu. Od postupu do 1. ligy žiakov (2017/2018) sa klub rozhodol vytvárať aj tzv. B kategórie. Tieto kategórie dnes viac či menej spĺňajú svoju úlohu, ale vnímame viacero praktických problémov vyplývajúcich predovšetkým z vysokého počtu hráčov. Preto sa v rámci novej vízie pokúsime v najbližších rokoch postupne vytvoriť „B“ kategóriu (Grassroots) pre každú vekovú úroveň a klub sa interne rozdelí akoby na dve časti – Akadémiu a Grassroots.

Rodinné centrum Mamy Margity

Rodinné centrum Mamy Margity je súčasťou saleziánskeho diela na Trnávke. Je miestom, kam môžu prísť rodiny, mladí, deti a využívať rozličné služby, ktoré sa tu poskytujú: poradenstvo a právna podpora pre manželov – Family garden, Materské centrum Margarétka, Materská škola Mamy Margity a zdravotné služby. Patrónkou rodinného centra je Margita Occhienová, matka dona Bosca.

2301_07-09_salezianske diela 6

Zdravotné centrum a lekáreň: Rodinné centrum Mamy Margity ponúka zdravotné služby pre deti, mládež a dospelých. Odborní zdravotnícki pracovníci poskytujú pomoc v čase svojich ordinačných hodín a za podmienok, ktoré uvádzajú na svojich webových stránkach. Súčasťou centra je aj lekáreň.

2301_07-09_salezianske diela 7

Miro Jilo – oslava Dňa detí so škôlkarmi v Rodinnom centre Mamy Margity

Materská škola Mamy Margity je pre 65 detí, hoci záujem je dvojnásobný. Materská škola je trojtriedna s celodennou starostlivosťou. Výchovno-vzdelávacím jazykom je slovenský jazyk. Každá trieda má svoju šatňu a umyváreň. Detský nábytok v triedach, zdravotné hygienické zariadenie (umyvárne, toalety) i vybavenie pre odpočinok detí (ležadlá) sú samozrejmosťou. Vedľa budovy Rodinného centra je oplotený areál a dostatok zelenej plochy, na ktorej je vybudované detské ihrisko pre pohybové hry detí vrátane preliezačiek pre deti predškolského veku. Zámerom materskej školy je podporovať tvorivosť, rozvíjať schopnosti a zručnosti detí tak, aby boli pripravené nielen na primárne vzdelávanie, ale aj na život v kolektíve a v spoločnosti, aby boli schopné vytvárať spoločenské hodnoty. Výchova sleduje víziu pedagogiky dona Bosca, ktorou má byť „čestný občan štátu a dobrý kresťan“. Ďalším inšpiratívnym systémom výchovy pri práci s deťmi je pedagogika Márie Montessoriovej. Je v nej rozpracovaná nielen teória rozvoja dieťaťa, ale aj konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Priestory MŠ plne vyhovujú najrôznejším skupinovým i individuálnym činnostiam detí. Nachádzajú sa na 2. poschodí budovy Rodinného centra Mamy Margity.

2301_07-09_salezianske diela 8

Škôlka – rozlúčka s predškolákmi

Materské centrum Margarétka dopĺňa služby o tých najmenších a ich rodiny. Jeho poslaním je rozvíjať zručnosti detí predškolského veku, socializovať matky, vytvárať podmienky na stretávanie celých rodín, a tak zabezpečovať harmonický vývoj detí a ich prípravu na život. V duchu rozumnosti, láskavosti a nábožnosti dona Bosca organizuje podujatia a kurzy pre širokú verejnosť (napr. tanečný krúžok Hopkáčik, výtvarný krúžok Farbičky-Čarbičky a pod.). Hernička je otvorená v utorok až štvrtok v čase od 9.00 do 11.30. Mama-omša je každý druhý štvrtok v kostole o 10.00 a po nej je katechézka Pramienok. Pre detičky organizujeme aj väčšie akcie ako Mikuláš, karneval a Deň detí.

Family Garden je poradenské centrum pre rodiny, ktoré od roku 2014 zastrešujú laici – saleziáni spolupracovníci v Bratislave. Do konkrétnej spolupráce sú okrem saleziánov spolupracovníkov zapojení aj mnohí odborníci: gynekológ, psychológ, kňaz, právnik, finančný poradca, manželské páry, kresťanskí kouči a celá saleziánska rodina. Family Garden združuje týchto kresťanských odborníkov pod jednu strechu a takto pomáha manželským párom, snúbencom či jednotlivcom hľadajúcim kvalitnú odbornú pomoc. Najnovšie ponúka okrem poradenstva zaujímavé vzdelávanie pre animátorov a lídrov vo farnostiach.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Luník IX

Na Veľký piatok sme pripravili pre sídlisko Luník IX krížovú cestu. Okrem kŕdľa detí sa k nám pridalo aj viacero dospelých, pre ktorých to bola príležitosť duchovne sa stíšiť uprostred sídliskového ruchu, v ktorom bežne žijú.

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.