Bratislava – Miletičova

od | jún 5, 2022 | Saleziáni

 

Autor: František Kubovič SDB / Foto SDB Bratislava – Miletičova

Po Veľkej noci sa naplno otvorili pramene Božích milostí pre všetkých. Najprv boli bratia 65+ na stretnutí múdrych starcov a na oslave 70-ky Jožka Tótha.

Prvý víkend bola duchovná obnova žien v Ivanke pri Dunaji. Spolubratia František Kubovič s Matejom Fabianom boli s 50 animátormi na Strediskovej škole pre animátorov v Kubrej, ktorej téma bola organizovanie si času a schopnosť naučiť sa upratovať.

Mileticova 06 2022 02

Počas mája sme okrem májových pobožností v kostole každú nedeľu chodili s mladými modliť sa ruženec na Hlbokú cestu. Direktor bol na ďakovnej púti v Ríme pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku. Prebehli všetky pravidelné stretnutia so saleziánskou rodinou: ASC, VDB, CDB vo všetkým nám zvereným strediskách: Senec, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Daliborko, Miletička a Pezinok.

Mladí boli na Valnom zhromaždení Domky a jeden z nich bol zvolený do predsedníctva. Zorganizovali sme aj zbierku potravín pre Ukrajinu. Prvý májový víkend nám priniesol radosť z našich chlapcov, ktorí vyhrali Malú Kamu v Banskej Bystrici. Bolo to historické víťazstvo aj za pomoci dvoch chlapcov z Ukrajiny, ktorí u nás bývajú. Päť mladých sa v tom čase zúčastnilo na Škole pre animátorov v Bojničkách. Okrem toho sme mali celodennú farskú adoráciu v kostole a v dome brigádu. Sťahovali sme nábytok do zrekonštruovaného internátu, kam sa na začiatku júna presťahovali chlapci z Ukrajiny, ktorých počet sa znížil o troch, keďže sa vrátili v polovici mája na Ukrajinu. A aby toho nebolo málo, miništranti mali s donom Paľom Semanom výlet na Húškach.

Direktor skončil prijímacie pohovory s birmovancami, ktorých sa prihlásilo 91, a mali už aj prvé stretnutie, takisto bolo stretnutie s rodičmi. Druhý májový týždeň štyria bratia preskúšali 67 prvoprijímajúch detí.

Mileticova 06 2022 03

O nič pokojnejší nebol ani druhý víkend. Opäť sme rozbehli stretnutie so seniormi. Matej Fabian bol so stretkom na chate, kde chlapcom pripravil rytiersky víkend. Uskutočnil sa tiež výlet spojený s prípravou na animátorstvo. Boli na ňom chlapci a dievčatá, ktorí začnú pomáhať na najbližšom prímestskom tábore. Téma bola o komunikácii.

Postupne vyzdobujeme a okrášľujeme dom a chystáme sa na letné akcie, ktorých príprava je v plnom prúde. Okrem duchovných obnov sme po dlhom čase mali pre mladých tanečnú zábavu Majáles v sále pod kostolom.

Mileticova 06 2022 04

Pred sviatkom Panny Márie Pomocnice sme sa modlili deviatnik. V deň slávnosti sme ako slávnostného kazateľa pozvali Daniela Ižolda (generálny vikár pre klérus a sviatosti), brata nebohého provinciála.

Mileticova 06 2022 05

Po troch rokoch sme mali opäť vonku pred kostolom spoločný program pre deti a všetkých farníkov: párky, pukance, hry pre deti a ďalší program.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.